Portal de transparència

Activitats

Aquí trobaràs el registre d'activitats que ha dut a terme la UPF Barcelona School of Management en el seu viatge cap a l'excel·lència internacional. Podràs consultar els resultats de les iniciatives de la UPF-BSM, conèixer quin és el balanç social i el col·lectiu de beneficiaris atesos i llegir sobre el codi de conducta i el codi de govern i bones pràctiques de gestió.

Informe anual relatiu al compliment del Codi de conducta sobre inversions financeres temporals 19-20

Condicions generals 2021-2022

Normativa Aplicable

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s'estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d'utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública

LLEI 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Data actualització: Agost 2021