• Coneix la UPF-BSM
  • Programes
  • Professorat i recerca
  • Actualitat

PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

UPF-BSMPortal de transparència

Aquí trobaràs el registre d'accions que ha dut a terme la UPF Barcelona School of Management en el seu viatge cap a l'excel·lència internacional. Podràs consultar els resultats de les iniciatives de la UPF-BSM, conèixer quin és el balanç social i el col·lectiu de beneficiaris atesos i llegir sobre el codi de conducta i el codi de govern i bones pràctiques de gestió.

Històric de memòries

Els informes anuals recullen els esdeveniments més rellevants de cada curs i donen compte de les fites que ha aconseguit la UPF-BSM com a part del seu compromís amb la qualitat.

Informe anual del Codi de conducta

Codi de conducta sobre inversions temporals

Informe anual relatiu al compliment del Codi de conducta sobre inversions financeres temporals 22-23

Descarregar informe de conducta
Codi de conducta sobre inversions temporals

Informe anual relatiu al compliment del Codi de conducta sobre inversions financeres temporals 20-21

Descarregar informe de conducta
Codi de conducta sobre inversions temporals

Informe anual relatiu al compliment del Codi de conducta sobre inversions financeres temporals 19-20

Descarregar informe de conducta

Normes de Convivència UPF-BSM

Document Normes de Convivència UPF-BSM

Normes de Convivència 23-24

Les Normes de Convivència de la UPF-BSM estableixen les bases de la convivència a l’àmbit universitari d'acord amb la Llei 3/2022.

Descarregar el document

Dades econòmiques

Recull de tot el materiall relacionat amb les dades econòmiques i l'estat financer de la Fundació Institut d'Educació Contínua. 

Comptes anuals  2022 - 2023

Estats financers i informe d’auditoria 2022 - 2023

Descarregar
Comptes anuals 2021 - 2022

Estats financers i informe d’auditoria 2021 - 2022

Descarregar
Comptes anuals 2020 - 2021

Estats financers i informe d’auditoria 2020 - 2021

Descarregar
Comptes anuals 2019 - 2020

Estats financers i informe d’auditoria 2019 - 2020

Descarregar
Informe auditoria 2018 - 2019

Estats financers i informe d’auditoria 2018 - 2019

Descarregar
Informe auditoria 2017 - 2018

Estats financers i informe d’auditoria 2017 - 2018

Descarregar
Informe auditoria 2016 - 2017

Estats financers i informe d’auditoria 2016 - 2017

Descarregar
Informe auditoria 2015 - 2016

Estats financers i informe d’auditoria 2015 - 2016

Descarregar
Informe auditoria 2014 - 2015

Estats financers i informe d’auditoria 2014 - 2015

Descarregar

Informació institucional

Aquí trobaràs tota la documentació institucional relacionada amb l'estructura organitzativa, la direcció general, els estatuts, etc.

Condicions generals UPF-BSM

Aquestes condicions generals de contractació tenen per objecte regular els termes i les condicions en què la Fundació Institut d'Educació Contínua, de manera directa o mitjançant el centre adscrit de la seva titularitat Barcelona School of Management, oferirà informació sobre la seva programació, durà a terme el procés d'admissió dels candidats a qualsevol dels cursos i prestarà al participant els serveis de formació que aquest hagi contractat.

Consultar les condicions generals

Normativa Aplicable

  • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • Llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.
  • Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s'estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d'utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública
  • Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Sistema intern d'informació

Als efectes de donar compliment als nostres valors, s'ha implantat un Sistema intern d'informació, el qual podrà ser utilitzat per part de qualsevol persona. Aquesta és una eina més de la UPF-BSM que contribueix a garantir els drets i benestar de totes les persones que formen part de l'escola, assegurant la transparència, qualitat i valors que són la base d'aquesta.
Pots realitzar qualsevol comunicació a través del formulari en el següent enllaç.

Anar al formulari

Data actualització: Novembre 2023