Informació per a:

 • Màsters
 • Postgraus
 • Cursos
 • Professorat i recerca
 • Coneix la UPF-BSM
Recerca

Innovation and Sustainability Data Lab (ISDaLab)

UPF-BSMInnovation and Sustainability Data Lab (ISDaLab)

L'ISDaLab aspira a convertir-se en un laboratori de recerca jove, dinàmic i competitiu, que tingui un impacte positiu a les persones i les organitzacions, i que contribueixi a la millora de la societat.

El nostre grup pertany a la UPF Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra. Un dels projectes més grans de la nostra universitat es diu Planetary Wellbeing, el qual ha estat una de les principals línies estratègiques de la Universitat durant els darrers anys i que està totalment alineat amb la missió de la nostra institució.

El nostre grup de recerca té una forta vocació d’impacte social positiu, orientat a la sostenibilitat mitjançant diferents metodologies d’anàlisi de dades. La innovació, no només la sostenibilitat, és un dels nostres objectius de recerca. Perseguim innovar a través de totes les nostres línies de recerca, no només com a objectiu, sinó també com a eina. La nostra recerca basada en dades es fa utilitzant metodologies d'avantguarda, inclosa la intel·ligència artificial o mètodes específics per abordar l'anàlisi de macrodades.

Desenvolupem tres línies de recerca diferents que es basen en reptes globals i que són coherents amb les àrees en què el grup de recerca destaca. Aquestes línies de recerca estan directament alineades amb tres dels disset Objectius de Desenvolupament Sostenible anunciats per les Nacions Unides.

 • Línia de recerca 1, d'acord amb l'ODS 3: Salut i benestar (dirigida per la Dra. Ana Freire).
 • Línia de recerca 2, d'acord amb l'ODS 8: Treball decent i creixement econòmic (dirigida pel Dr. Ramón Bastida).
 • Línia de recerca 3, d'acord amb l'ODS 9: Indústria, innovació i infraestructura (dirigida pel Dr. Josep Llach).

Des del 2017, els membres del grup de recerca han publicat més de cinquanta articles a revistes Q1, que han rebut més de 1.000 citacions, i han aconseguit més d'un milió d'euros en projectes competitius de R+D. Tot aquest treball de recerca s'ha basat en dades amb un enfocament clar cap a la sostenibilitat.

L'ISDaLab està format per catorze membres, onze dels quals són doctors (un a temps parcial). Les investigadores estan representades per un 42.86% i comptem també amb una coordinadora. El 21% dels integrants del grup no té nacionalitat espanyola.

Si bé alguns membres del grup tenen un enfocament interdisciplinari, estem agrupats a les diferents línies de recerca com s'indica al diagrama següent. Promovem amb afany la col·laboració entre els membres del grup i altres institucions de recerca, disposant d'una àmplia xarxa mundial de col·laboradors nacionals i internacionals. Així, la majoria de les aportacions aconseguides són resultat del treball col·laboratiu entre tres o quatre institucions, cosa que enriqueix els processos i les metodologies de recerca.

Diagrama de sostenibilitat

Membres

 • Ana Freire (coordinadora): Doctora, Full time, dona, nacional
 • Josep Llach: Doctor, Full time, home, nacional
 • Ramón Bastida: Doctor, Full time, home, nacional
 • Jordi Perramon: Doctor, Full time, home, nacional
 • Llorenç Bagur: Doctor, Full time, home, nacional
 • Alexandra Theben: Doctora, Full time, dona, internacional (Alemanya)
 • Nia Plamenova: Doctora, Full time, dona, internacional (Bulgaria)
 • Natàlia Pascual: Doctora, Full time, dona, nacional
 • Rodrigo Cetina: Doctor, Full time, home, internacional (Mèxic)
 • Marc Oliveras: Doctor, Full time, home, nacional
 • Jordi Pereira: Doctor, Part time, home, nacional
 • Fàtima Vidal: Phd student, Full time, dona, nacional
 • Erola Palau: Phd student, Full time, dona, nacional
 • Andrei Boar: Phd student, Full time, home, nacional

 

Reconeixements

 • Grup d'investigació emergent (AGAUR): l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya ha reconegut els catorze investigadors de la UPF Barcelona School of Management que formen l'ISDaLab (Innovation and Sustainability Data Lab) com a grup de recerca emergent. És un reconeixement important per a tota l'Escola, ja que l'ISDaLab reuneix la investigació realitzada a tota la institució.
 • Membre de la xarxa TECSAM d'I+D+i: una important xarxa d'innovació sobre salut mental que accelera la valorització i la transferència de resultats de recerca sobre salut mental i tecnologia per millorar la qualitat de vida de les persones.
logos agaur tecsam

Publicacions

La innovació, no només la sostenibilitat, és un dels nostres objectius de recerca. Perseguim innovar a través de totes les nostres línies de recerca, no només com a objectiu, sinó també com a eina. La nostra recerca basada en dades es fa utilitzant metodologies d'avantguarda, inclosa la intel·ligència artificial o mètodes específics per abordar l'anàlisi de macrodades.

Línia de recerca 1 d'acord amb l'ODS 3: Salut i benestar

Línia de recerca 1 d'acord amb l'ODS 3: Salut i benestar

Ana Freire, coordinadora de l'ISDaLab, també és la coordinadora principal de la recerca relacionada amb l'ODS 3: Salut i benestar. A l'enllaç següent es llista una mostra de cinc publicacions indexades en aquesta línia de recerca.

ODS 8: Treball decent i creixement econòmic

Línia de recerca 2 en concordança amb l'ODS 8: Treball decent i creixement econòmic

Ramon Bastida és el coordinador principal de la investigació relacionada amb l'ODS 8: Treball decent i creixement econòmic. A l'enllaç següent es llista una mostra de cinc publicacions indexades en aquesta línia de recerca.

ODS 9: Indústria, innovació i infraestructura

Línia de recerca 3 en concordança amb l'ODS 9: Indústria, innovació i infraestructura

Josep Llach és el coordinador principal de la investigació relacionada amb l'ODS 9: Indústria, innovació i infraestructura. A l'enllaç següent es llista una mostra de cinc publicacions indexades en aquesta línia de recerca.