• Coneix la UPF-BSM
  • Programes
  • Professorat i recerca
  • Actualitat
Recerca

Innovation and Sustainability Data Lab (ISDaLab)

UPF-BSMInnovation and Sustainability Data Lab (ISDaLab)

L'ISDaLab aspira a convertir-se en un laboratori de recerca jove, dinàmic i competitiu, que tingui un impacte positiu a les persones i les organitzacions, i que contribueixi a la millora de la societat.

El nostre grup pertany a la UPF Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra. Un dels projectes més grans de la nostra universitat es diu Planetary Wellbeing, el qual ha estat una de les principals línies estratègiques de la Universitat durant els darrers anys i que està totalment alineat amb la missió de la nostra institució.

El nostre grup de recerca té una forta vocació d’impacte social positiu, orientat a la sostenibilitat mitjançant diferents metodologies d’anàlisi de dades. La innovació, no només la sostenibilitat, és un dels nostres objectius de recerca. Perseguim innovar a través de totes les nostres línies de recerca, no només com a objectiu, sinó també com a eina. La nostra recerca basada en dades es fa utilitzant metodologies d'avantguarda, inclosa la intel·ligència artificial o mètodes específics per abordar l'anàlisi de macrodades.

Desenvolupem tres línies de recerca diferents que es basen en reptes globals i que són coherents amb les àrees en què el grup de recerca destaca. Aquestes línies de recerca estan directament alineades amb tres dels disset Objectius de Desenvolupament Sostenible anunciats per les Nacions Unides.

  • Línia de recerca 1, d'acord amb l'ODS 3: Salut i benestar (dirigida per la Dra. Ana Freire).
  • Línia de recerca 2, d'acord amb l'ODS 8: Treball decent i creixement econòmic (dirigida pel Dr. Ramon Bastida).
  • Línia de recerca 3, d'acord amb l'ODS 9: Indústria, innovació i infraestructura (dirigida pel Dr. Josep Llach).

Des del 2017, els membres del grup de recerca han publicat més de cinquanta articles a revistes Q1, que han rebut més de 1.000 citacions, i han aconseguit més d'un milió d'euros en projectes competitius de R+D. Tot aquest treball de recerca s'ha basat en dades amb un enfocament clar cap a la sostenibilitat.

L'ISDaLab està format per catorze membres, dotze dels quals són doctors. Les investigadores estan representades per un 42.86% i comptem també amb una coordinadora. El 21% dels integrants del grup no té nacionalitat espanyola.

Si bé alguns membres del grup tenen un enfocament interdisciplinari, estem agrupats a les diferents línies de recerca com s'indica al diagrama següent. Promovem amb afany la col·laboració entre els membres del grup i altres institucions de recerca, disposant d'una àmplia xarxa mundial de col·laboradors nacionals i internacionals. Així, la majoria de les aportacions aconseguides són resultat del treball col·laboratiu entre tres o quatre institucions, cosa que enriqueix els processos i les metodologies de recerca.

Diagrama de sostenibilitat

Membres

Ana Freire

Ana Freire

Coordinadora
Doctora, Full time, dona, nacional

Més informació
Josep Llach

Josep Llach

Doctor, Full time, home, nacional

Més informació
Ramon Bastida

Ramon Bastida

Doctor, Full time, home, nacional

Més informació
Jordi Perramon

Jordi Perramon

Doctor, Full time, home, nacional

Més informació
Llorenç Bagur

Llorenç Bagur

Doctor, Full time, home, nacional

Més informació
Alexandra Theben

Alexandra Theben

Doctora, Full time, dona, internacional (Alemanya)

Més informació
Nia Plamenova

Nia Plamenova

Doctora, Full time, dona, internacional (Bulgaria)

Més informació
Natàlia Pascual

Natàlia Pascual

Doctora, Full time, dona, nacional

Més informació
Rodrigo Cetina

Rodrigo Cetina

Doctor, Full time, home, internacional (Mèxic)

Més informació
Marc Oliveras

Marc Oliveras

Doctor, Full time, home, nacional

Més informació
Fàtima Vidal

Fàtima Vidal

Phd student, Full time, dona, nacional

Més informació
Jordi Pereira

Jordi Pereira

Doctor, Part time, home, nacional

Més informació
Erola Palau

Erola Palau

Phd student, Full time, dona, nacional

Més informació
Andrei Boar

Andrei Boar

Doctor, Full time, home, nacional

Més informació
Julia V. Schuckmann

Julia V. Schuckmann

Doctora, Full time, dona, international (Alemanya)

Reconeixements

  • Grup d'investigació emergent (AGAUR): l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya ha reconegut els catorze investigadors de la UPF Barcelona School of Management que formen l'ISDaLab (Innovation and Sustainability Data Lab) com a grup de recerca emergent. És un reconeixement important per a tota l'Escola, ja que l'ISDaLab reuneix la investigació realitzada a tota la institució.
  • Membre de la xarxa TECSAM d'I+D+i: una important xarxa d'innovació sobre salut mental que accelera la valorització i la transferència de resultats de recerca sobre salut mental i tecnologia per millorar la qualitat de vida de les persones.
logos agaur tecsam

Publicacions

La innovació, no només la sostenibilitat, és un dels nostres objectius de recerca. Perseguim innovar a través de totes les nostres línies de recerca, no només com a objectiu, sinó també com a eina. La nostra recerca basada en dades es fa utilitzant metodologies d'avantguarda, inclosa la intel·ligència artificial o mètodes específics per abordar l'anàlisi de macrodades.