• Coneix la UPF-BSM
  • Programes
  • Professorat i recerca
  • Actualitat

Revistes

A la UPF-BSM col·laborem en l’edició de la European Accounting Management Review (EAMR) i la Revista de Contabilidad y Dirección. Diversos professors de la nostra escola, que formen part del comitè editorial d’ambdós publicacions, contribueixen activament en la revisió d’articles i en la coedició de números monogràfics, entre d’altres.

Revista de Comptabilitat i Direcció

La Revista Contabilidad y Dirección és una publicació internacional, amb periodicitat semestral, dedicada als avenços en la comptabilitat i la direcció.

Revista ACCID

European Accounting Management Review

La European Accounting and Management Review (EAMR) és una revista que té com a objectiu contribuir a avançar el coneixement científic i tècnic en els camps de la comptabilitat i la gestió.

logo EAMR