Qualitat

A la UPF Barcelona School of Management ens comprometem amb la millora constant de la governabilitat de la nostra organització, del pla de titulacions, del cos docent i del nostre model formatiu. És un compromís d'excel·lència amb els estudiants que ens trien i amb tots els grups d'interès de la institució. 

Així mateix, l'atenció a la cultura i als processos organitzatius ens impulsen a evolucionar cap a models organitzatius més àgils, flexibles i fluids que permetin a la institució transformar-se i adaptar-se ràpidament als canvis. 

Per garantir aquesta millora contínua, una Comissió de Qualitat revisa i aprova els processos d'autoavaluació i acreditació. Aquesta revisió assegura que la formació universitària professionalitzadora que impartim és l'adequada i que compleix amb les expectatives del mercat laboral i de la societat actual.  

Comissió de Qualitat

La Comissió de Qualitat està formada per representants de l'àmbit acadèmic i de l'àmbit de la gestió i compta amb la participació d'estudiants i antics alumnes de la UPF-BSM. Les seves funcions principals són revisar i aprovar el Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ), elaborar la política de qualitat, fer seguiment de les titulacions, analitzar els indicadors i impulsar plans de millora contínua de el centre. 

 • Pilar Soldevila, gerent de la UPF-BSM 
 • Carolina Luis Bassa, directora acadèmica del Màster Universitari en Màrqueting, professora Core Faculty i representant del professorat i de la Direcció Acadèmica de Titulacions de la UPF-BSM 
 • Cristina Torralbo, directora de Programació de la UPF-BSM 
 • Clara Kirchner, directora de Relacions Institucionals i Corporatives de la UPF-BSM i representant de el nou comitè d'antics alumnes i empreses 
 • Edith Castellarnau, directora de Serveis a l'Estudiant de la UPF-BSM i representant dels ocupadors 
 • Edgar de los Santos, responsable de Qualitat de la UPF-BSM i coordinador de la Comissió de Qualitat 
 • Elsa Bellmunt, directora de Secretaria Acadèmica i General de la UPF-BSM 
 • Ernest Solé: cap d'Estudis de la UPF-BSM 
 • Jordi de Falguera, director acadèmic de l'MBA, professor Core Faculty i representant del professorat i de la Direcció Acadèmica de Titulacions de la UPF-BSM 
 • Jordi Perramon, director acadèmic del Màster Universitari en Gestió Financera i Auditoria de l'Empresa, professor Core Faculty i representant del professorat i de la Direcció Acadèmica de Titulacions de la UPF-BSM 
 • Jordi Rey, director de Relacions Internacionals i Acreditacions de la UPF-BSM i representant de l'activitat internacional de l'escola (programes, professorat, estudiants ...) 
 • Kari Pettersson, Alumni del Màster Universitari en Gestió Financera i Auditoria de l'Empresa de la UPF-BSM i representant dels antics alumnes 
 • Lucia Crosas, directora de Recursos i Persones de la UPF-BSM i representant del personal de gestió 
 • Salvador Estapé, vicedegà de professorat de la UPF-BSM 

Pla d'acció tutorial

Política de Qualitat

Manual del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ)

Avaluació i indicadors

Manual de procediments de l'SGIQ

Pla de millora de l'SGIQ

Acreditació AQU

Des de juny de 2020, la UPF Barcelona School of Management és un dels 10 centres acreditats institucionalment per l'Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Aquesta acreditació institucional d'AQU Catalunya implica que la nostra escola té acreditats tots els títols de grau i de màster universitari oficial que imparteix, per un període de cinc anys renovable.   

aqu-sig-caaqu-centre-acreditat

Acreditació AMBA

L'any 2021 obtenim l'acreditació AMBA, que ens situa entre les millors escoles de management del món i que ens converteix en una de les úniques sis escoles de negocis a Espanya amb acreditació AMBA. 

Amb això, l'Associació Internacional de Màster en Administració d'Empreses (AMBAs & BGA) reconeix la qualitat acadèmica i la reputació dels nostres programes EMBA i Master of Science in Management. 

Acreditació AMBA

Mapa de processos relatius a la gestió de la qualitat formativa

Mapa de processos relatius a la gestió de la qualitat formativa