Informació per a:

  • Màsters
  • Postgraus
  • Cursos
  • Professorat i recerca
  • Coneix la UPF-BSM
RECERCA

Càtedres UPF-BSM

UPF-BSMCàtedres UPF-BSM

Les nostres càtedres creen projectes de recerca aplicada, enfocades a resoldre necessitats de la comunitat i el mercat i divulgar el coneixement adquirit.

hombre mirando un gràfico proyectado en una pared

Càtedra ACCID de Transparència i Control

La càtedra ACCID té com a objectiu l’analisi i estudi de les millors pràctiques en informació financera i control de les organitzacions per a transferir-les a la societat en forma de coneixement d’alt valor afegit.

Més informació
hoja verde con gota de agua sobre ella

Càtedra AGBAR d’estudis internacionals en comunicació insitucional, per al desenvolupament i creixement sostenible

La càtedra impulsa la recerca i l’estudi de l’Agenda 2030 i la seva promoció i comunicació des de les institucions amb l’objectiu d’assolir un creixement i desenvolupament sostenibles.

Més informació
 reunión de trabajo en una farmacéutica

Càtedra Almirall de gestió de les innovacions en polítiques farmacèutiques en el sistema nacional de salut

La càtedra aspira a generar coneixement sobre la política i la gestió de les innovacions farmacèutiques en el Servei Nacional de Salut (SNS), i de traslladar les seves reflexions als diferents grups d’interès.

Més informació
 empresario hablando con una profesional de la salud

Càtedra GSK, NORTE (Noves Oportunitats i Reptes Territorials i Econòmics) en Gestió Sanitària

La càtedra GSM d’Economia de la Salut aspira a generar un coneixement sistematitzat sobre economia de la salut i transferir-lo als grups d’interès implicats en la presa de decisions.

Més informació
mano sosteniendo una planta

Càtedra Internacional de Finances Sostenibles

La Càtedra en Finances Sostenibles aspira a ser un líder d’opinió per a orientar al sector financer cap a una evolució de les finances en què la dignitat humana i la conservació del planeta se situïn en el centre de l’activitat econòmica.

Més informació
 personas interconectadas con un lider al frente

Càtedra de Mediació Ciutadana: pràctiques socials restauratives per promoure la convivència

La Càtedra de Mediació aspira a desenvolupar un coneixement sistematitzat sobre les pràctiques socials restauratives i reparadores per tal de reforçar els vincles ciutadans al món local amb una mirada interseccional.

Més informació
vista cenital de un jardin

Càtedra Mercadona d’Economia Circular

La Càtedra Mercadona d’Economia Circular cerca convertir-se en un referent generador de coneixement per comprendre millor el rol de la industria agroalimentària i del sector de la distribució davant el repte de la transició cap a l’economia circular.

Més informació
reunión de farmacéuticos y empresa

Càtedra Novo-Nordisk de Farmacoeconomia i Salut

La càtedra Novo-Nordisk de Farmacoeconomia i Salut aspira a generar un coneixement sistematitzat sobre farmacoeconomia i salut, a més de traslladar-lo als diferents grups d’interès implicats en la presa de decisions.

Més informació
vista cenital de gente tumbada sobre la hierba

Càtedra Vallformosa Foundation de Transformación Territorial Estratègica per al Benestar Comunitari

La càtedra aspira a definir un nou model de relació entre persones, empreses i territori més just, equitatiu, inclusiu i sostenible.

Més informació
visión de los balcones de un edifició

Càtedra de Vivenda Digna i Sostenible

La càtedra té com a propòsit ser un espai de reflexió orientat a analitzar les polítiques de vivenda des d’una perspectiva social i mediambiental, sense perdre de vista l’àmbit financer i econòmic d’aquestes.

Més informació
dos personas comprando a través de su computadora

Càtedra d’Escenaris de Futur del Retail

La Càtedra d’Escenaris de Futur del Retail es crea amb un espai de reflexió estratègica sobre els reptes que el retail presenta a mitjà i llarg plaç.

Més informació