Càtedra Mercadona UPF-BSM d'Economia Circular

La preocupació pel medi ambient s'ha generalitzat. Tanmateix, es fa difícil traslladar aquesta preocupació a un canvi d'hàbits real que ajudi a posar remei a la deterioració de les condicions ambientals del nostre planeta.

Amb la Càtedra Mercadona UPF-BSM d'Economia Circular ens proposem aprofundir en el coneixement de l'economia circular i, sobretot, centrar-nos en el sector agroalimentari i de la distribució, per contribuir a l'articulació d'una resposta al desafiament mediambiental.

Ho engeguem juntament amb Mercadona, una de las principals cadenes de supermercats físics i online. El seu compromís real, des de fa uns anys, per tenir cura del planeta, ara renovat i reforçat amb l'Estratègia 6.25 per a la reducció de plàstics, pot suposar un gran impacte tant en els clients, els treballadors i la cadena de subministrament de l'empresa com en la societat en general.

L'objectiu de la UPF Barcelona School of Management és acompanyar, des de la perspectiva acadèmica, l'esforç per portar a la pràctica els canvis necessaris, des de les empreses però també des de la responsabilitat individual, a fi d'assolir un desenvolupament sostenible que millori la qualitat mediambiental, econòmica i social.

Si volem millorar la presa de decisions per implementar projectes d'economia circular, caldrà potenciar la nostra capacitat analítica del moment present; hem d'explorar les potencialitats actuals per elaborar una estratègia de canvi.

Només si sabem molt bé on som i què podem fer per millorar, podrem actuar amb eficàcia, agilitat i resiliència empresarial.


Càtedra Mercadona UPF-BSM d'Economia Circular

La UPF Barcelona School of Management i la companyia de supermercats físics i de venda online Mercadona, creen la Càtedra Mercadona UPF-BSM d'Economia Circular. L'objectiu de la Càtedra és trobar fórmules per aprofitar l'estalvi de recursos derivat de l'aplicació dels principis de l'economia circular.

La Càtedra, que tindrà una durada de tres anys (2020-2023), se centrarà en la indústria agroalimentària i el sector de la distribució. Durant el primer any, perseverarà en la identificació dels reptes principals per millorar la incorporació de material reciclat en determinades famílies d'envasos i la reciclabilitat al final de la seva vida útil.

Les anàlisis han de permetre aportar arguments sòlids per afavorir el debat responsable i obtenir aprenentatges per a la presa de decisions estratègiques en un àmbit, el de l'economia circular, que persevera en l'ús racional dels recursos i evita la generació de residus en els processos productius, de manera que les matèries primeres i els recursos naturals es puguin reincorporar a un cicle material o biològic tantes vegades com sigui possible.

Firma de la Cátedra Mercadona

Objectius

  • Trobar fórmules per aprofitar l'estalvi de recursos.
  • Aportar arguments sòlids per afavorir el debat responsable.
  • Obtenir aprenentatges per a la presa de decisions estratègiques en l'àmbit de l'economia circular.

Membres

Margarita Muñoz Margarita Muñoz
Directora de Responsabilitat Social de Mercadona.
Adela Torres Adela Torres
Gerent de Medi ambient de Mercadona.
Alba Cabañas Alba Cabañas
Assessora estratègica en Sostenibilitat.

 

Equip de recerca

Carolina Luis Carolina Luis Bassa
Directora de la Càtedra i directora del Departament de Business and Management Strategy de la UPF Barcelona School of Management.
Llorenç Bagur Llorenç Bagur
Vicedegà de professorat de la UPF Barcelona School of Management.
José Fernandez Cavia José Fernández Cavia
Director del Departament de Comunicacions de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).
Pere Fullana Pere Fullana
Director de la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic.

Economia circular: una definició de consens

D'economia circular, se n'ha parlat sovint entre un nombre creixent d'actors econòmics, acadèmics i socials en els darrers deu anys. Aquesta popularitat explosiva ha fet que trobar una definició única i consensuada d'economia circular sigui tot un repte. El 2017, un grup d'investigadors encapçalats per Julian Kirchherr van estudiar i varen combinar més de cent definicions d'economia circular fins arribar a l'enunciat següent: [L'economia circular és] un sistema econòmic que substitueix el concepte de "fi de vida útil" pels conceptes de reduir, reutilitzar, reciclar i recuperar materials durant els processos de producció, distribució i consum. L'economia circular opera a escala micro (productes, empreses i consumidors), a escala meso (parcs ecoindustrials) i a escala macro (ciutats, nacions i territoris encara més amplis), sempre amb l'objectiu d'aconseguir un desenvolupament sostenible que alhora millori la qualitat mediambiental, la prosperitat econòmica i la igualtat social, a més de beneficiar tant les generacions actuals com les futures (Kirchherr et al., 2017).

Economia circular Mercadona

Mercadona: un compromís amb els principis de l'economia circular

Mercadona s'ha proposat assolir sis objectius d'aquí al 2025: eliminar les bosses de plàstic d'un sol ús en totes les seccions; eliminar els rebuigs de plàstic d'un sol ús; reduir un 25% el plàstic que fan servir en els envasos; afavorir que tots els envasos de Mercadona siguin reciclables; separar per al reciclatge tots els residus que es generin a la botiga i al servei a domicili i online, i, finalment, ajudar els clients (que a Mercadona se'ls coneix com a "els Caps") a separar els residus a casa afegint en cada envàs la informació del contenidor de destí, per evitar entre tots que el residu esdevingui un malbaratament de materials valuosos.

La participació de Mercadona en la Càtedra parteix de la voluntat de l'empresa d'avançar de manera concreta i efectiva cap a una economia circular, i de desfer falsos mites i donar a conèixer les estratègies més eficaces per avançar cap a la sostenibilitat dels envasos. Per exemple, i com a part d'un treball més ampli, a base de concretar i aclarir on convingui els procediments que caldria adoptar per garantir que els envasos siguin reciclables i reciclats de debò.

Mercadona vol promoure la circularitat dels residus que genera i està disposada a invertir en aquesta transformació, pero també vol contribuir a completar la resta del cercle, mitjançant nous models, noves tecnologies o nous hàbits.

Acciones 625 Mercadona

 

Mercadona cuidemos el planeta

Per tenir cura d'un planeta de més de set mil milions de persones, necessitem molts fets.
Milers de milions de fets. "CUIDEM EL PLANETA" és la iniciativa sostenible de Mercadona per dir SÍ A CONTINUAR CUIDANT EL PLANETA amb fets.

[+] Ampliar informació

Notícies

.