• Coneix la UPF-BSM
 • Programes
 • Professorat i recerca
 • Actualitat

Nota legal

Gràcies per visitar la nostra pàgina web.

Volem posar a la teva disposició, de manera clara i senzilla, tota la informació sobre l’accés i l’ús de tots els nostres recursos electrònics (el nostre lloc web, els nostres blogs, el nostre campus virtual i la nostra plataforma de secretaria virtual, d’acord amb el detall i la descripció que podràs veure més endavant), per tal que puguis entendre com funcionem i què has d’observar i respectar a cada moment.

És important que la llegeixis atentament, ja que el fet d’accedir a qualsevol dels nostres recursos electrònics abans esmentats i fer-los servir o navegar-hi, implica que has llegit i acceptat el contingut íntegre del present avís legal, que inclou:

 • Informació general
 • Condicions d’ús dels recursos electrònics (incloent-hi els drets de propietat intel·lectual i industrial i la limitació de responsabilitat)
 • Política de privacitat
 • Política de cookies
 • Condicions generals de contractació de la formació
 • Legislació aplicable i jurisdicció

Si hi tens algun dubte o no estàs d’acord amb tots i/o algun dels aspectes que es regulen en qualsevol d’aquests apartats i documents, si us plau, no facis servir els nostres recursos electrònics. En tot cas, pots enviar un correu a media@bsm.upf.edu o a info@bsm.upf.edu i atendrem els teus dubtes o t’aclarirem el que calgui perquè puguis acceptar el contingut íntegre del present avís legal.

1. Información general

1.1. Les nostres dades

D’acord amb el deure d’informació que recull l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, tot seguit et facilitem les dades següents:

FUNDACIÓ INSTITUT D’EDUCACIÓ CONTÍNUA
(Barcelona School of Management de la UPF o bé UPF-BSM)

CIF: G-60414182
Domicili social i seu: Carrer de Balmes, 132-134 08008 Barcelona
Telèfon: +34 93 542 18 00
Adreça electrònica: info@bsm.upf.edu
Inscrita en el Registre de Fundacions amb el número 766, en virtut de la resolució dictada el 25 de març de 1994 pel conseller de Justícia.

La Fundació Institut d’Educació Contínua és una fundació privada de caràcter cultural i docent inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya que té com a finalitat promoure i contribuir al progrés de la societat; per això, s’ocupa d’integrar els tècnics i els professionals, especialment si tenen títol universitari, en l’àmbit professional específic corresponent, a més d’ajudar-los a ampliar els seus coneixements acadèmics, científics i culturals. La Fundació és titular d’un centre d’ensenyament superior privat adscrit a la Universitat Pompeu Fabra que s’anomena Barcelona School of Management (BSM). D’acord amb aquesta condició de centre adscrit a la UPF, la BSM imparteix formacions d’ensenyament superior de postgrau, tant pròpies com oficials (Màster Universitari) de la UPF, així com d’altres formacions vàries que no proporcionen cap titulació universitària, ni pròpia ni oficial (programes superiors, jornades, seminaris, cursos, etc.), i tot sota la marca de la Barcelona School of Management de la UPF.

1.2. Els nostres recursos electrònics

El nostre lloc web és propietat exclusiva de la UPF-BSM i s’allotja en la direcció o l’URL http://www.bsm.upf.edu (en endavant, el lloc web).

Des del lloc web podràs accedir als blogs que detallem tot seguit i als blogs dels quals és titular la UPF-BSM (en endavant, els blogs):


Així mateix, també des del lloc web, podràs accedir:

 •  A l’eSecretaria, el portal dels estudiants que la UPF-BSM ha creat i posa a disposició dels sol·licitants d’admissió, candidats i participants en l’URL https://esecretaria.bsm.upf.edu. Aquest portal ha estat creat perquè l’alumnat pugui dur a terme els processos d’admissió i de matrícula, en el sentit més ampli, i de sol·licitud i/o realització d’una sèrie de tràmits relacionats amb la matrícula i, per mitjà de l’obtenció de certificats, l’emissió del títol, etc. (en endavant, eSecretaria).
 •  A l’eCampus, campus virtual en què la mateixa UPF-BSM organitza els serveis i les activitats acadèmiques per tal que els participants puguin fer el seguiment d’aquestes activitats en els programes corresponents (en endavant, eCampus).

2. Condicions d’ús del lloc web, dels blogs, de l’eSecretaria i de l’eCampus (dels recursos electrònics)

2.1. Acceptació de les condicions d’ús

En accedir i fer servir o simplement navegar pel nostre lloc web, pels blogs, per l’eSecretaria i/o per l’eCampus (en endavant, els recursos electrònics), i també en iniciar o formalitzar el procés d’adquisició de qualsevol dels nostres programes, esdeveniments, cursos, seminaris, sessions i/o formacions en general de tota mena en el nostre lloc web i/o en utilitzar qualsevol dels serveis que puguem posar a la teva disposició en tots i/o qualsevol dels nostres recursos electrònics, adquireixes la condició d’usuari/usuària i se t’informa de les condicions d’accés i ús de tots i cadascun d’aquests recursos electrònics, alhora que manifestes conèixer i acceptar aquestes condicions, les quals són aplicables a tots i cadascun d’aquests recursos.

En cas que accedeixis i/o utilitzis qualsevol dels nostres recursos electrònics en nom d’una empresa o organització, acceptes aquestes condicions d’ús en representació d’aquesta empresa o organització amb caràcter general.

Si no estàs d’acord amb les nostres condicions d’ús, no podràs fer servir cap dels serveis que posem a la teva disposició en cap dels nostres recursos electrònics, i tampoc podràs tenir-hi accés ni fer-los servir de cap manera.

Així mateix, en accedir i fer servir qualsevol dels nostres recursos electrònics, acceptes i garanteixes expressament a la UPF-BSM, amb indemnitat total per a l’Escola en cas d’incompliment, les condicions següents:

 • Que ets major d’edat i que tens prou capacitat legal per subscriure contractes (no es permet l’ús dels nostres serveis als menors de 18 anys ni a les persones que no tinguin prou capacitat jurídica per subscriure contractes).
 • Que no aplicaràs enginyeria inversa ni tècniques de web scraping ni descompilaràs els serveis, i tampoc intentaràs fer-ho ni ajudaràs d’altres persones a fer-ho.

La UPF-BSM es reserva el dret de modificar qualsevol mena d’informació que pogués aparèixer en qualsevol dels recursos electrònics sense haver de fer cap preavís ni d’assabentar els usuaris de les obligacions esmentades, i s’entendrà que n’hi ha prou de publicar-ho en el recurs electrònic concret afectat.

2.2. Els nostres serveis

L’accés al nostre lloc web i als blogs és completament gratuït i només cal disposar d’un ordinador o dispositiu mòbil amb accés a Internet.

No obstant això, per fer servir determinats serveis que tenen un accés restringit, com per exemple l’eCampus o l’eSecretaria, i en especial per a l’accés, l’admissió i la matriculació als nostres programes, podríem demanar-te la subscripció prèvia i l’emplenament de formularis.

No et preocupis, aquests casos estan degudament identificats i se t’indicarà a cada moment els passos que has de seguir per dur a terme el registre corresponent.

Està expressament prohibit que utilitzis els serveis i els continguts que ofereix el nostre web (o cada pàgina web), per a procediments que no figurin en aquests termes i condicions generals i, si escau, en les condicions particulars que regulen l’adquisició de determinats serveis.

En visitar el nostre lloc web:

 • Podràs accedir a tota la informació que necessitis sobre la formació de màster (màsters universitaris i màsters propis) i postgrau, cursos d’especialització, seminaris o jornades i tallers que oferim; podràs posar-te en contacte amb nosaltres per aclarir qualsevol dubte que tinguis relacionat amb els nostres programes de formació.
 • També podràs sol·licitar l’admissió a qualsevol dels nostres programes i pagar-ne els drets d’admissió, des del mateix lloc web. A aquest efecte, caldrà:
  • Que emplenis la sol·licitud d’admissió que trobaràs en el nostre lloc web per a cadascun dels programes de formació.
  • Que acceptis les condicions generals de contractació de cada programa de formació que t’interessi, ja que s’hi detalla tota la informació relacionada amb els requisits d’accés, d’admissió i de matrícula, els crèdits, les transferències dels crèdits, les  pràctiques, el perfil de les persones a qui van dirigits cadascun dels nostres programes de formació, la nostra metodologia i el tipus de titulació que s’expedeix en cada cas, entre altres qüestions que et poden interessar.

   Si no estàs d’acord amb les condicions generals de contractació abans esmentades, no et podràs matricular en cap dels nostres programes. En aquest cas, recorda que sempre pots posar-te en contacte amb nosaltres perquè t’aclarim dubtes o consultes escrivint una carta a l’adreça c/ Balmes, 132, 08008 Barcelona o enviant un correu electrònic a secretaria.general@bsm.upf.edu.

 • Que facis el pagament dels drets d’admissió a través del nostre lloc web d’acord amb les indicacions.
 • Que et registris a l’eSecretaria i que, mitjançant aquesta plataforma, ens facis arribar la informació i la documentació relacionada amb l’accés i l’admissió al programa de formació que vols cursar i que t’indicarem oportunament.

  Fem servir un TPV virtual d’una entitat bancària. Per tal de minimitzar el risc d’accés no autoritzat, les dades de la teva targeta de crèdit seran codificades. El càrrec en la teva targeta o en el teu compte bancari es farà en el moment en què cliquis damunt de “Pagar”, i en fer aquesta acció, a més, confirmaràs que la targeta de crèdit és teva.

  Les targetes de crèdit podrien estar subjectes a comprovacions i autoritzacions pròpies de l’entitat que les emet, però si l’esmentada entitat no n’autoritzés el pagament, no ens farem responsables de cap retard o manca de lliurament dels nostres productes o serveis i no podrem formalitzar cap contracte amb tu.

  És important que sàpigues que el pagament dels drets d’admissió no implica l’admissió a cap dels nostres programes sinó que simplement suposa una preinscripció que ens permet verificar si compleixes o no compleixes els requisits d’accés i d’admissió al programa en qüestió.

  En cas que no hagis estat admès/esa al programa del qual estiguis tramitant la sol·licitud, se’t retornarà l’import que correspon als drets d’admissió. Si has estat admès/esa, l’import que correspon als drets d’admissió se’t descomptarà del preu total de la matrícula.

En visitar els nostres blogs, podràs gaudir de continguts diversos, que en gran part són de caràcter acadèmic i estan relacionats amb els àmbits de coneixement i/o amb els programes de l’oferta formativa de la UPF-BSM, així com de recursos que aporten una mirada pròpia sobre l’actualitat del moment i/o una aposta per la difusió de la cultura i per la consecució dels objectius del benestar planetari.

Quant a l’eSecretaria i l’eCampus, mitjançant el registre previ segons les indicacions que se’t donaran, podràs accedir als serveis que la UPF-BSM presta en cada plataforma i que es corresponen amb els serveis abans descrits.

2.3. Drets de propietat intel·lectual

La UPF-BSM és titular o llicenciadora, si escau, dels drets de propietat intel·lectual i industrial de la totalitat dels continguts de tots i cadascun dels recursos electrònics (incloent-hi, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots els elements que configuren l’aparença visual, la imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que formen cadascun dels recursos electrònics –aspecte i comportament o look and feel–, marques, logotips, noms comercials, textos, crítiques i comentaris, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programes, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació i els codis font).

La UPF-BSM autoritza expressament la reproducció per a l’ús privat dels continguts de cadascun dels recursos electrònics. No obstant això, la UPF-BSM manifesta que queda expressament prohibida qualsevol altra forma d’explotació, per mitjà del procediment que sigui, dels continguts de qualsevol dels recursos electrònics i, en particular, tot i que sense caràcter excloent, la que tingui una finalitat comercial o lucrativa.

Tret de l’autorització per a l’ús privat esmentada en el paràgraf anterior, o que la UPF-BSM permeti una altra cosa explícitament i per escrit, l’accés a qualsevol dels recursos electrònics no implica la concessió de cap mena de permís, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels  continguts corresponents i/o sobre el mateix recurs electrònic en qüestió.

La UPF-BSM no assumirà cap responsabilitat que es pugui derivar de qualsevol alteració o manipulació de qualsevol dels recursos electrònics feta per tercers.

Finalment, i dins del marc de difusió dels continguts que s’ofereixen exclusivament des del lloc web, queda expressament autoritzat que un tercer pugui establir enllaços al web de la UPF-BSM, sempre que aquests enllaços no tinguin una finalitat comercial o lucrativa. En tot cas, els enllaços establerts per tercers hauran de permetre saber a l’usuari/usuària que està accedint al web de la UPF-BSM i hauran de fer visible necessàriament en el seu navegador l’URL d’aquest web. En qualsevol cas, l’establiment d’enllaços al lloc web que pugui fer un tercer no implica l’existència de cap mena d’associació entre la UPF-BSM i els titulars corresponents.

En els casos en què els recursos electrònics habiliten la possibilitat que els usuaris deixin comentaris, facin aportacions i/o incorporin continguts de tota mena, qualsevol d’aquests continguts és de responsabilitat exclusiva de la persona o l’entitat que l’hagi incorporat i l’hagi posat a disposició dels usuaris en el recurs electrònic concret de què es tracti. La UPF-BSM es reserva el dret de revisar aquest contingut per tal de determinar si és il·legal o infringeix les nostres polítiques, i eliminar-lo o negar-nos a publicar-lo si tenim prou raons per considerar que infringeix les polítiques esmentades o la llei. No obstant això, aquesta possibilitat no implica necessàriament que en revisem el contingut.

2.4. Limitació de la responsabilitat

En els nostres recursos electrònics, et volem oferir continguts i serveis de qualitat i ho volem fer amb la màxima eficiència i diligència. Tot i que hem adoptat les mesures de seguretat que permet l’estat actual de la tecnologia, no podem assegurar ni garantir l’absència de virus o d’altres elements que poden ser lesius i, per tant, acceptes que quedem exonerats de qualsevol responsabilitat sobre això.

Així mateix, no assumim cap responsabilitat derivada o que es pugui derivar de l’ús que tu facis o que facin d’altres usuaris/àries de les informacions que conté qualsevol dels nostres recursos electrònics.

Tampoc podem garantir l’actualització de tota la informació que es facilita en tots els recursos electrònics, ni la manca d’errors o omissions, tot i que s’hagin pres mesures per evitar-los.

Les opinions que apareixen en publicacions, revistes, articles o entrades dels nostres blogs diversos, pertanyen exclusivament als autors o a les autores, i la UPF-BSM no assumeix cap responsabilitat sobre això.

La UPF-BSM tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a la informació i els continguts de qualsevol mena als quals es pugui accedir des del nostre lloc web i que hagin estat facilitats per tercers i, en especial, quant als danys i perjudicis de qualsevol mena vinculats al que s’ha dit abans i que es puguin produir:

 • per absència o deficiències de la informació facilitada i la veracitat, l’exactitud i la suficiència corresponents;
 • per infracció dels drets dels consumidors i usuaris;
 • per infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, realització d’actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita;
 • per infracció del dret de protecció de dades, del secret professional i dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones;
 • en general, per l’incompliment de qualsevol llei, costum o codi de conducta que hi siguin aplicables.

Això no obstant, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la Llei de serveis de la societat de la informació, la UPF-BSM es posa a disposició de tots els usuaris i de totes les autoritats i forces de seguretat, i col·labora de forma activa en la retirada, o si escau, el bloqueig, de tots els continguts dels recursos electrònics que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic.

En cas que consideris que en qualsevol dels nostres recursos electrònics hi ha algun contingut que es pogués incloure dins d’aquesta classificació, si us plau, notifica-ho  immediatament a la UPF-BSM mitjançant una comunicació dirigida a media@bsm.upf.edu o a info@bsm.upf.edu.

L’usuari/ària és responsable de qualsevol efecte directe o indirecte que es derivi de l’ús que faci de les opinions que apareixen en publicacions, revistes, articles o entrades dels nostres blogs diversos i, en general, de la informació del nostre lloc web, incloent-hi, de manera enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic o jurídic advers, a més de la defraudació de les expectatives generades pel nostre lloc web o pels blogs, si s’escau. Així mateix, t’obligues a mantenir indemne la UPF-BSM per qualsevol reclamació derivada, directament o indirectament, dels actes o de les omissions que hagis dut a terme sobre la base d’aquestes opinions o informacions, sense perjudici de les relacions contractuals entre les parts que es deriven de la matriculació en qualsevol dels nostres programes.

3. Política de privacitat

La política de privacitat de la UPF-BSM és a l’enllaç següent: https://www.bsm.upf.edu/es/politica-de-privacidad

4. Política de cookies

La política de cookies de la UPF-BSM és a l’enllaç següent: https://www.bsm.upf.edu/es/politica-de-cookies

5. Condicions generals de contractació

Les condicions generals de contractació de la formació en obert que ofereix la UPF-BSM són a l’enllaç següent: https://www.bsm.upf.edu/ca/condicions-generals

6. Legislació aplicable i jurisdicció

L’ús de qualsevol dels nostres recursos electrònics i els contractes que es creen i/o formalitzen a través de qualsevol d’aquests recursos electrònics (especialment, tot i que sense caràcter exhaustiu o excloent, des del lloc web i l’eSecretaria) es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o que estigui relacionada amb l’ús del nostre web, serà sotmesa a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.

Si ets un/a consumidor/a, res de la present clàusula afectarà els drets que la legislació vigent et reconeix com a tal.