Informació per a:

  • Màsters
  • Postgraus
  • Cursos
  • Professorat i recerca
  • Coneix la UPF-BSM

Quines implicacions té l'economia circular?

28 Marzo - 2023
píldora 2 economía circular

Continua la sèrie de càpsules de coneixement sobre economia circular que ofereix la UPF Barcelona School of Management. Si a la càpsula 1 vam poder veure la definició d'economia circular, en aquest segon lliurament ens ocupem de les seves implicacions.

Per promoure el desenvolupament sostenible i per a una eficiència més gran de la implementació de la circularitat, l'Economia Circular (EC) necessita, en primer lloc, una sinergia entre els actors econòmics: empreses, consumidors i organismes regulatoris. Aquesta sinergia possibilita la posada en comú dintercanvis i interaccions, no només entre els actors productius a nivell dempreses i àrees dactivitat, sinó també a nivell dels consumidors i els organismes reguladors creant sinergies.

En efecte, augmentar la cooperació entre els actors dins de l'EC permet oferir respostes tècniques, organitzatives i econòmiques als desafiaments comuns, i també a enfrontar possibles amenaces al model circular, on cada part vetlla pel seu rol en el manteniment i/o canvi del sistema, i valors (per exemple, qüestions dinterès, impactes ambientals positius i negatius, resposta ràpida a possibles canvis de lentorn que atemptin contra algun dels processos o subsistemes del model de recuperació de recursos, etc.).

Nous models de negoci 

L'Economia Circular ofereix noves oportunitats comercials, transformant la relació empresa-proveïdors-entorn amb base a la innovació, donant tanta importància als beneficis econòmics com a l'assegurament d'un futur sostenible. Als models comercials d'EC, les empreses tenen un incentiu per prolongar la vida útil dels productes i fer-los tan eficients quant a costos i materials com sigui possible.

Tot això serà possible sempre que les organitzacions adoptin un enfocament més ampli i holístic, que reflecteixi la importància del "missatge des de dalt" i les implicacions de gestió que té entrar en models que contemplen la sostenibilitat. Es tracta de transformar la gestió dels recursos al model lineal tradicional aplicant la circularitat a través de l'aplicació de la jerarquia de residus, per transformar l'antiga forma de producció en un cicle tancat que sigui amigable amb la natura.

Allargar la vida dels productes

L'EC posa èmfasi en reincorporar al sistema de producció i consum, la quantitat més gran de vegades possible, els productes o parts d'aquest quan arriben al final de la seva vida útil, buscant reduir en tant que sigui possible el seu impacte ambiental. Això significa que els materials que constitueixen els productes són tractats degudament al final de la seva vida útil.

Per tant, la logística inversa esdevé imprescindible per a la recuperació de productes que ja han arribat al final de la seva vida útil, i resulta una part fonamental del funcionament de l'Economia Circular. Les activitats de logística inversa dins aquest context abasten la gestió de les devolucions de productes seguides del processament al final de la seva vida útil, així com les activitats de recuperació de productes, com ara reparació, reutilització i reciclatge.

Com es pot saber si s'està progressant en la transició cap a l'economia circular?

Per fer un seguiment correcte de la transició de l'economia lineal cap a un model circular, cal definir indicadors que permetin mesurar els nivells de canvi ambiental que van ocorrent a nivell de regió, sector i productes. Els indicadors més utilitzats a AC estan orientats a la sostenibilitat, per la qual cosa inclouen la perspectiva ambiental, ja sigui sola o combinada amb l'econòmica.

L'important és que es defineixin indicadors que facilitin la presa de decisions i que permetin comparar els graus de circularitat i els beneficis d'un mateix producte en diferents moments del temps.

El sector agroalimentari, un dels més propensos a aplicar la circularitat

El sector agroalimentari és un dels principals sectors on es requereix un desenvolupament sostenible, i on l'atenció al medi ambient i les condicions de treball han rebut més atenció en els darrers temps.

El sector pateix diversos impactes ambientals degut al clàssic model de producció lineal. Per tant, combatre la reducció de la pèrdua i el malbaratament d'aliments i envasos contribueix a aconseguir la sostenibilitat dels recursos alimentaris. L‟aplicació dels principis d‟AC pot garantir que se superin els impactes negatius. Un enfocament circular al sector agroalimentari crea valor a través de la recuperació de recursos, que pot tenir lloc dins d'una cadena de subministrament tancant el cicle o entre diferents cadenes compartint recursos que poden ser complementaris (per exemple, a la ramaderia i l'agricultura) ).

En resum, es podria dir que l'Economia Circular té un doble repte: d'una banda, maximitzar la recirculació dels productes o de les seves parts, i per altra banda minimitzar els continguts que puguin acabar en abocador o incineració, definint-hi indicadors que facilitin la presa de decisions i que permetin comparar els graus de circularitat i els beneficis d'un mateix producte en diferents moments del temps.

NEWSLETTER UPF-BSM
Subscriu-te per a rebre les nostres notícies en el correu electrònic