• Coneix la UPF-BSM
  • Programes
  • Professorat i recerca
  • Actualitat
càtedra accid

Càtedra ACCID de Transparència i Control

UPF-BSMCàtedra ACCID de Transparència i Control

La càtedra té per objecte l’anàlisi i l’estudi de les millors pràctiques en informació financera i control de les organitzacions per tal de transferir-les a la societat en forma de coneixement d’alt valor afegit.

La Càtedra ACCID de Transparència i Control de la UPF Barcelona School of Management neix a partir de la voluntat conjunta entre la UPF-BSM i l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID) d’estudiar les millors pràctiques d’informació financera i control, promovent la investigació i la divulgació en la matèria comptable i de direcció. 

Per donar compliment als objectius definits en el marc de la càtedra, es duran a terme activitats d'investigació, de transferència de coneixement,  de reconeixement i  de formació, amb la participació d’investigadors de la UPF-BSM i amb la col·laboració de docents i experts d’altres organitzacions. 

Objectius

Els objectius principals de la càtedra són:

  • Produir recerca que pugui ajudar a empreses a millorar la seva informació financera. 
  • Analitzar la informació financera i de control en els diferents sectors que composen l’economia.
  • Estudiar les noves tendències i millors pràctiques en informació financera i control. 
  • Transferència del coneixement adquirit mitjançant diferents tipus de publicacions i esdeveniments (jornades, congressos, etc...).
  • Reduir la distància entre els resultats d'investigacions acadèmiques i les seves implicacions pràctiques. 

Equip

Llorenç Bagur

Llorenç Bagur

Director de la Càtedra ACCID de Transparència i Control

Llicenciat en Economia per la UPF, màster en Direcció Financera i Comptable de l’Empresa per la UPF-BSM i Doctor en Estudis Empresarials per la UB, especialitat en Comptabilitat i Auditoria de comptes. Professor acreditat per AQU i ANECA amb més de 30 publicacions en revistes internacionals de primer nivell i des de 2001, professor de la UPF i la UPF-BSM. 

Ramon Bastida

Ramon Bastida

Investigador

Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la UAB, màster en Direcció Financera i Comptable de l'Empresa per l'UPF-BSM i doctor en Administració i Direcció d'Empreses per la URV.

Jordi Perramon

Jordi Perramon

Investigador

Vicedegà de recerca. Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la UPF i doctor en Estudis Empresarials per la UPF. 

Notícies relacionades

Contacte

Llorenç Bagur Femenías
Director de la Càtedra ACCID de Transparència i Control
llorenc.bagur@bsm.upf.edu
935421800