Càtedra Glaxosmithkline d’Economia de la Salut

Presentació

Aquesta Càtedra neix l'any 2020 gràcies a la col·laboració entre la UPF Barcelona School of Management i GSK, empresa comercialitzadora de medicaments d'ús humà. L'empresa GSK presenta un fort interès científic en els projectes, creats especialment per poder extreure unes conclusions que es puguin aplicar posteriorment a tots els grups d'interès.

Objectius

  • Organització d'un Fòrum on es pugui discutir, entre experts, una temàtica relacionada amb la compra i el finançament dels medicaments.
  • A partir de les reflexions extretes en el Fòrum, donar a conèixer la informació als grups d'interès.

Director de la Càtedra

Jaume Puig-Junoy
Professor titular de la UPF Barcelona School of Management i catedràtic acreditat. En l'actualitat és vocal assessor del Comitè Assessor per al Finançament de la Prestació Farmacèutica del Ministeri de Sanitat. Des de 2002, dirigeix el Màster en Economia de la Salut i del Medicament i l'International Master on Health Economics and Pharmacoeconomics de la UPF Barcelona School of Management.

Activitats previstes curs 2020/2021

  • Realització del I Foro Norte de Economía de la Salud, on es durà terme un debat i una discussió sobre la temàtica tractada entre experts de tot l'Estat. El programa del Fòrum es desenvoluparà en dos dies consecutius, preferentment el mes de juny de 2021, i contindrà:
    1. Una conferència inaugural
    2. Tres taules de debat
    3. Una conferència de cloenda
  • Document de treball del I Foro Norte de Economía de la Salud, on s'exposen tots els continguts tractats en les taules de debat i en les discussions del Fòrum.
.