SOSTENIBILITAT

La UPF-BSM integra en la seva missió la clara voluntat d'aportar un impacte positiu en la societat fomentant una visió del management que prioritza la innovació, l'humanisme aplicat a la tecnologia, la diversitat cultural, la responsabilitat ètica i el benestar planetari.

Així, la missió de l'escola es focalitza en què tots els membres de la seva comunitat presentin una evolució positiva i assumeixin un rol de lideratge en els seus respectius camps d'especialitat, sempre sota aquest paraigua d'innovació i de responsabilitat social.

Aquesta missió ha portat a la UPF-BSM a ser un dels signants més proactius i antics dels PRME (UN Global Compact Principles for Responsible Management Education) i es concreta en una sèrie de línies d'acció estratègiques que converteixen l'escola, en la pràctica, en una institució educativa radicalment diferent.

 • Els conceptes d'ètica, responsabilitat i sostenibilitat són l'eix central de la nostra oferta educativa. Oferim programes focalitzats en aquests aspectes del management i hem integrat de manera transversal aquests conceptes en la majoria de programes de l'escola, aprofundint així en la clara intenció de desenvolupar una nova generació de líders compromesos i ètics.

 • Les principals línies de recerca i de transferència del coneixement estan relacionades amb l'ètica organitzativa, la responsabilitat social corporativa i la sostenibilitat. Així, amb el suport de diverses empreses, líders en els seus respectius camps, la UPF-BSM promou càtedres i centres d'estudi i divulgació sobre temes com ara la sostenibilitat, l'economia circular, els aspectes de gènere en l'entorn empresarial o les finances sostenibles.

 • La nostra gestió interna reforça el paper de la UPF-BSM com una institució líder en sostenibilitat i responsabilitat social. Tots aquests aspectes s'han incorporat tant en la governança com en la gestió del dia a dia de l'escola i de les seves infraestructures, i en els seus esquemes de reporting.

 

Programes i recerca

Compromís social

Compromís mediambiental

La UPF-BSM impulsa observatoris i càtedres de diversos àmbits temàtics, i concretament amb compromís mediambiental:

Salut i benestar

La UPF-BSM impulsa observatoris i càtedres de diversos àmbits temàtics, i concretament amb compromís amb la salut i el benestar:

La UPF-BSM ofereix cinc programes de referència en l’àmbit de la salut:

La UPF-BSM col·labora amb institucions com l’Hospital Sant Joan de Déu i la Fundació Carreras per implicar els estudiants en la resolució de reptes que els plantegen.

Gestió interna de l'escola

Compromís social

 • Comptem amb un Codi ètic i un reglament de Corporate Compliance
 • Tenim protocols de no discriminació i igualtat d’oportunitats
 • Les nostres instal·lacions són totalment accessibles
 • Fomentem el compromís social de la plantilla a través de formació i diverses iniciatives
 • Tenim programes de conciliació i flexibilitat horària per a la plantilla

Compromís mediambiental

 • Apostem pel consum responsable i prioritzem els proveïdors de proximitat
 • Promovem l’estalvi d’energia
 • Fomenten la tria selectiva dels residus
 • Impulsem la reducció i reutilització de materials, i l’ús de fungibles reciclables i biodegradables
 • Promovem el transport i la mobilitat sostenible
 • Reduïm cada any els consums d’aigua