Informació per a:

  • Màsters
  • Postgraus
  • Cursos
  • Professorat i recerca
  • Coneix la UPF-BSM

La UPF Barcelona School of Management genera un valor social de 40 milions d'euros

8 Febrero - 2021
  • L'Escola de màsters i postgraus de la Universitat Pompeu Fabra genera 2,6 euros de valor social per cada euro de facturació

  • El grup d'interès que obté un valor social més elevat són l'alumnat i alumni

  • La UPF-BSM és pionera en l'ús de l'eina del valor social integrat en l'àmbit de les escoles de management

La UPF Barcelona School of Management ha generat un valor social integrat de gairebé 40 milions d'euros durant el curs 2019-2020. Aquest és el valor generat per l'activitat acadèmica i per l'impacte econòmic de l'Escola que analitza l'estudi Anàlisi del valor social: el cas de la UPF Barcelona School of Management, realitzat per Ramon Bastida, vicedegà de Recerca i Transferència de Coneixement; Sònia Marzo, membre del departament de Relacions Institucionals i Corporatives; i Maria Magdalena Flores, alumni de la UPF Barcelona School of Management.

De l'estudi es desprèn que la UPF-BSM genera 2,6 euros de valor social per cada euro de facturació. "Hem de tenir present que l'objectiu final de l'economia no és el PIB o la inflació, sinó millorar el benestar de la gent", apunta el degà de la UPF Barcelona School of Management, Oriol Amat, que recorda que "en les últimes dècades s'han produït desequilibris importants que afecten la desigualtat i sostenibilitat mediambiental".

"Les escoles de management, actors claus en la formació dels futurs lideratges de les organitzacions, han de construir una economia al servei de les persones i del benestar global"
Oriol Amat, degà

L'Escola, doncs, retorna a la societat més del doble dels recursos que rep de l'alumnat, de les empreses i de les entitats col·laboradores, entre altres. Durant l'any 2019, la UPF-BSM també va retornar 5,1 milions d'euros en forma de pagaments de cotitzacions a la Seguretat Social i impostos. "L'Escola està compromesa amb la generació d'impacte social mitjançant les activitats de formació, recerca i transferència de coneixement que desenvolupa", argumenta el vicedegà de Recerca i Transferència de Coneixement, Ramon Bastida.

Estudiants i alumni, amb el valor social més elevat

"Els àmbits que aporten més valor als agents d'interès de la UPF-BSM són els vinculats a les activitats de formació acadèmica i d'accés al mercat laboral", resumeix la coautora de l'estudi, Sònia Marzo, que matisa que és "mitjançant la realització de pràctiques en empresa, i d'assessorament del servei de carreres professionals". Aquests aspectes aporten gairebé el 60% del valor social generat per l'Escola i que, en concret, ascendeix a 39.556.004 euros.

El grup d'interès que obté un valor social més elevat són l'alumnat i alumni de l'Escola. Del valor social generat durant el curs 2019-2020, aquests varen rebre aproximadament 27 milions d'euros (71,5% del total). El Personal Docent i Investigador (PDI) i el Personal d'Administració i Serveis (PAS), així com les empreses i les entitats privades, van rebre cinc milions d'euros cadascun (13-14% del total).

A més, el valor social de la marca UPF en termes de qualitat i excel·lència també són elements generadors d'un valor social de més de 10 milions d'euros. Recentment s'ha publicat també l'estudi "El valor social de les universitats públiques catalanes. Una aproximació quantitativa i qualitativa", que acredita que per cada 100 euros que la Generalitat de Catalunya destina al finançament de les universitats públiques, es produeix un retorn social integrat de 449 euros.

La UPF-BSM, pionera

La UPF-BSM té com a prioritat estratègica la creació de valor social i és pionera en l'ús de l'eina del valor social integrat en l'àmbit de les escoles de management. "Lesescoles de management, com a actors clau de formació i perfeccionament de les persones que lideren les organitzacions, han de contribuir a construir una economia al servei de les persones i del benestar global", valora el degà.

"L'Escola està compromesa amb la generació d'impacte social mitjançant les activitats de formació, recerca i transferència de coneixement"
Ramon Bastida, vicedegà de Recerca i Transferència de Coneixement

El valor social integrat és una eina que permet mesurar i gestionar millor l'impacte social de l'Escola. Aquesta eina s'ha utilitzat en diverses institucions de l'àmbit universitari, però la UPF-BSM és pionera en la seva aplicació en l'àmbit de les escoles de management. En aquest sentit, Bastida defensa que les organitzacions "han de contribuir a la generació de valor social a través de les seves activitats" i, afirma, "és molt important que mesurin aquest valor per poder fer-ne una bona gestió i millorar l'impacte social que generen".

La realització d'aquest estudi ha permès dissenyar un quadre de 32 indicadors que permeten mesurar el valor social generat per una escola de management. La UPF-BSM utilitza ja aquests indicadors en altres estudis en entitats i empreses liderats per professorat de l'Escola i pretén emprar-los, també, per millorar la gestió de l'impacte social generat.

NEWSLETTER UPF-BSM
Subscriu-te per a rebre les nostres notícies en el correu electrònic