Informació per a:

 • Màsters
 • Postgraus
 • Cursos
 • Professorat i recerca
 • Coneix la UPF-BSM

Postgrau Online en Salut Pública

Postgrado Online en Salud Pública

Postgrau Online en Salut Pública

UPF-BSMPostgrausPostgrau Online en Salut Pública

El Postgrau Online en Salut Pública és la formació de referència per a aquells professionals que necessiten una visió completa de la salut pública per al desenvolupament de la seva carrera professional.

ResearchSalut Pública
Pròxima edició
Inici classes20 setembre, 2023
Fi classes15 juliol, 2024 (Per confirmar)
Fi programa15 juliol, 2024 (Per confirmar)
ModalitatOnline
IdiomaCastellà
Crèdits ECTS30
Preu3300 €

El Postgrau Online en Salut Pública, creat en col·laboració amb l'Agència de Salut Pública de Catalunya i l'Agència de Salut Pública de Barcelona, és un programa que t'ofereix una visió integral de la gestió sanitària actual: l'estructura i els agents, les institucions relacionades i les funcions que han d'exercir els professionals per garantir un servei ètic i eficient.

L'objectiu principal d'aquest postgrau és garantir els coneixements i les capacitats necessàries perquè els professionals del sector, les administracions públiques, la medicina preventiva, la farmàcia o altres serveis a la ciutadania, puguin desenvolupar de forma més efectiva la seva funció, sobretot, en l'àmbit de la promoció, la protecció sanitària de la població i el control i la prevenció de malalties, tenint en compte l'epidemiologia i el context sociopolític i econòmic del seu entorn.

Al llarg del programa aprendràs a identificar nous riscos sanitaris i els abordaràs des d'una visió holística i professional. Coneixeràs els recursos per fer més efectives les polítiques de control i prevenció de malalties i problemes de salut, aprendràs a conèixer els seus aspectes determinants i evidenciar les desigualtats sanitàries de la població. Obtindràs experiència i sabràs com actuar davant d'alertes, brots i emergències. També adquiriràs les competències bàsiques per elaborar investigacions epidemiològiques i descobriràs com promocionar una modalitat sanitària equitativa a nivell comunitari.

En acabar, obtindràs una doble titulació: el Postgrau en Salut Pública de la UPF i el Diplomat en Salut Pública de l'Escola Nacional de l'Institut de Salut Carlos III.

Col·laboradors:

Per què triar aquest programa

01

Accedeix a llocs vacants de les institucions públiques espanyoles

El postgrau t'habilita per poder treballar com a professional de la gestió sanitària a les administracions públiques i, a més, obtindràs el títol de Diplomat en Salut Pública de l'Escola Nacional de l'Institut de Salut Carlos III, molt valorat en els barems per accedir a places públiques.

02

Aconsegueix una visió global

Els crèdits del curs aporten la formació necessària per conèixer les bases de la gestió sanitària des d'una perspectiva rigorosa, realitzant un recorregut per les principals àrees d'interès de la sanitat pública. També incorpora les últimes novetats per actualitzar l'educació i la mobilitat entre disciplines als professionals que ho requereixin.

03

Forma't en habilitats i actituds

El seu pla d'estudis està orientat no només al saber, sinó al saber fer (habilitats i experiència) i saber ser (actituds), que es plasma en la realització d'activitats i en la creació d'espais d'opinió i discussió per a un intercanvi d'opinions i de visions que enriqueixen els materials de formació sanitària.

04

Aprèn de professionals del sector

L'equip docent està format per professionals i experts del camp de la salut comunitària, que desenvolupen la seva tasca i el seu coneixement tant a nivell local com autonòmic.

A qui està dirigit

El Diploma en Salut Pública s'adreça als professionals i als graduats especialment en l'àmbit de les ciències de la vida (medicina, infermeria, biologia, veterinària, educació, etc.), ciències ambientals, estadística, economia, sociologia, epidemiologia, medicina preventiva, química i farmàcia, entre d'altres, que desitgin obtenir una formació i una capacitació per a l'exercici de la gestió de la sanitat pública en qualsevol dels seus àmbits.

Pla d'estudis

El curs s'organitza en 10 unitats didàctiques d'orientació pràctica, en què es construiran aprenentatges a partir de les diverses activitats directament vinculades a la transferència professional.

Juntament amb les activitats, espais de debat i documentació propis de cada unitat, disponibles a l'eCampus, es posaran a disposició dels estudiants un ampli ventall de materials didàctics que facilitaran la comprensió general, l'execució de les tasques de les diverses unitats del programa i l'adquisició de les competències clau per accedir a múltiples sortides professionals.

Unitats didàctiques

Identificar els components principals de l'organització i el finançament dels sistemes públics de salut i la relació que tenen amb la sanitat pública, de la qual formen part.

Conèixer els conceptes i els fonaments de l'estadística aplicada a les ciències de la salut i capacitar tots els professionals de l'àmbit de la gestió sanitària i l'epidemiologia per realitzar treballs de recerca, així com valorar de manera crítica la metodologia quantitativa dels articles publicats en aquesta especialitat.

Saber què és l'epidemiologia i aprendre les mesures bàsiques de freqüència, d'associació i d'impacte (tant el càlcul bàsic com la interpretació) dels problemes de salut i el disseny d'estudis epidemiològics bàsics.

Adquirir els coneixements necessaris per al desenvolupament d'un projecte de recerca, que és l'instrument que permet la connexió de les idees de la recerca amb la realització pràctica de l'estudi. Inclou la realització del projecte final del Diploma.

Per mitjà d'una perspectiva transdisciplinària, el curs pretén examinar críticament els principals factors científics, socials i polítics fonamentals en la generació de la salut i les desigualtats existents i revisar tots els elements relacionats amb les lesions causades per la mobilitat, els accidents laborals, les malalties professionals i les incapacitats laborals i els riscos relacionats amb la feina des d'una perspectiva holística i professional que cobreix els determinants laborals (proximals i distals), socials i polítics de l'entorn de la persona.

Conèixer els mètodes conceptuals i instrumentals que permeten assolir els objectius de la vigilància de la població i la seva situació sanitària.

Revisar els principis i les bases conceptuals del control epidemiològic de les malalties transmissibles i analitzar el control de diverses malalties transmissibles, amb un èmfasi especial en els problemes vinculats amb el VIH/SIDA, la tuberculosi, els brots epidèmics, les infeccions de transmissió sexual i altres processos infecciosos emergents i vinculats a la creixent mobilitat de les persones.

Adquirir els coneixements i desenvolupar la capacitat d'anàlisi bàsica tant de problemes emergents i crisis com de la planificació de plans i programes de medicina preventiva.

Integrar les bases conceptuals i teòriques en què es basen la prevenció i la promoció de la salut i capacitar els alumnes per al disseny, l'anàlisi i l'avaluació d'intervencions preventives i de promoció en el sector.

Conèixer, mitjançant l'aprenentatge basat en problemes, els conceptes de comunitat, salut comunitària i atenció a la salut comunitària des dels serveis sanitaris o des de la societat, fent èmfasi en el foment de programes conjunts dels serveis d'atenció primària, de medicina preventiva i de la sanitat pública.

Treball Final de Postgrau

El component pràctic del Diploma en Salut Pública recomana la realització d'un treball pràctic l'objectiu del qual és que l'alumne adquireixi experiència en la metodologia de recerca i en l'aplicació pràctica d'aquesta recerca al marc professional de la gestió sanitària. Igualment, per aconseguir el títol de Diplomat en Salut Pública, acreditat per l'Escola Nacional de Sanitat, és obligatori realitzar els crèdits equivalents del curs d'aquest treball pràctic, al qual es calcula que s'han de dedicar 75 hores de treball personal.

L'objectiu principal del treball és aconseguir que els alumnes apliquin tots els coneixements adquirits al llarg del curs fent un treball relacionat amb la sanitat pública i, preferentment, sobre algun tema que formi part de la seva tasca professional habitual. Així, l'alumne pot triar un tema de treball a partir de les propostes que li faci la coordinació del diploma i els seus professors, però també pot proposar un tema del seu centre de treball.

Activitats complementàries

El Postgrau Online en Salut Pública també inclou la possibilitat de participar en activitats pràctiques i de creixement personal i professional, com ara:

 • UPF-BSM Inside: és un grup d'assignatures transversals i interdisciplinàries (applied data, comunicació, creativitat, innovació i gestió de projectes, sostenibilitat, management i lideratge entre altres) a les quals, si curses aquest programa, pots accedir sense cost addicional. Són 100% en línia i pots realitzar-les durant tot el curs acadèmic al teu ritme, ja que s'han dissenyat com a assignatures d'autoaprenentatge.

Aquest mòdul s'estén durant tot el curs acadèmic i està format per 3 àmbits de coneixement que constitueixen els trets identitaris de la UPF-BSM: Comunicació, Emprenedoria i Innovació i Benestar Planetari i Humanitats.

Totes les assignatures del mòdul BSM Inside són 100% online i han estat dissenyades com a assignatures de nivell professional i centrades en l'autoaprenentatge: des del primer dia de l'assignatura i fins al final del trimestre tindràs disponible a l'eCampus tots els materials didàctics i podràs anar treballant amb el material i les diferents activitats que aquest contingui, al teu ritme, segons la teva disponibilitat i de forma autoorganitzada.

Titulació que s'obté

Un cop superat el programa, obtindràs l’e-Títol de Diploma de Postgrau en Salut Pública, expedit per Universitat Pompeu Fabra. També estaràs diplomat en Salut Pública per l'Escola Nacional de Sanitat de l'Institut de Salut Carlos III.

L’e-Títol és un títol digital autèntic, emés en format pdf i signat electrònicament, amb la mateixa validesa legal que si fós en format paper.

Professorat

El Postgrau Online en Salut Pública compta amb professors que són excel·lents professionals amb una llarga experiència sanitària en els serveis de gestió pública local i autonòmica. Coneix-los.

Direcció acadèmica

Professorat col·laborador

 • Irene Barrabeig
  Responsable del Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a Barcelona Sud del Departament de Salut.
  Màster en Ciències de la Salut per la Universitat Autònoma de Barcelona i en Medicina Preventiva i Promoció de la Salut per la Universitat de Barcelona. També és Doctora en Medicina per la Universitat de Barcelona. Fa la formació especialitzada del MIR de Medicina Preventiva i Salut Pública.
 • Montserrat Bartroli
  Responsable de programes comunitaris al Servei de Prevenció i Atenció a les Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.
  Professora associada de la Universitat Pompeu Fabra.
  Màster en Salut Pública i Màster en Psicologia Clínica i Medicina Conductual. També és postgraduada en Educació Emocional. Ha publicat articles diversos en revistes nacionals i internacionals. En els darrers anys ha desenvolupat estudis diversos de recerca aplicada, principalment en el camp de la prevenció i les drogodependències.
 • Lluís Camprubí
  Tècnic superior en Salut Pública del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona.
  Màster en Salut Pública. També ha treballat a la Agència de Salut Pública de Barcelona, al Consorci de Salut i Social de Catalunya i a la delegació del Govern del Ministeri de Sanitat.
 • Catrina Clotas
 • Imma Cortés
 • Ferran Daban
 • Albert Dalmau
  Investigador a l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya a l’Agència de Qualitat i Avaluacions Sanitàries de Catalunya.
  Màster en Salut Pública. També ha treballat a l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), a l’Institut Universitari per a la recerca a l’Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol), al Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) i a l’Institut de Salut Global (ISGlobal).
 • Lluís Forcadell
 • Pere Godoy
  Responsable del Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a Lleida.
  Doctor en Medicina per la Universitat de Barcelona i Professor titular de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Universitat de Lleida. També dirigeix el Butlletí Epidemiològic de Catalunya (BEC). És president de la Sociedad Española de Epidemiología i coordinador del Programa de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles (PREVICET) del CIBER de Epidemiología i Salud Publica del Instituto Carlos III.
 • Mònica Guxens
 • Angelina González
  Coordinadora de programes de Salut Comunitària a la Subdirecció de Promoció de la Salut del Departament de Salut.
  Professora associada de la Universitat Pompeu Fabra.
  Doctora en Biomedicina. També es Màster en Salut Pública i secretària del grup de treball d’Avaluació d’Impacte en Salut, de la Societat de Salut Pública de Catalunya i de Balears i del grup d’Actius en Salut de l’Aliança de Salut Comunitària.
 • Mercè Gotsens
  Tècnica del Servei de Sistemes d’Informació de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.
  Doctora en Biomedicina per la Universitat Pompeu Fabra. També té un Màster en Salut Pública. Ha col·laborat en diferents projectes de recerca, tant europeus com nacionals, i ha publicat articles diversos en revistes científiques de gran ressò.
 • Mireia Jané
  Subdirectora de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública del Departament de Salut.
  Master of Science per la Universitat de Londres i Diploma in Public Health per la London School of Hygiene and Tropical Medicine. També és llicenciada en Medicina i Cirurgia, especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública, per la Universitat de Barcelona. Ha dirigit el Programa de Salut Maternoinfantil de l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya.
 • Xavier Llebaria
  Subdirector de Coordinació de Salut Pública a la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut.
  Professor associat de la Universitat Pompeu Fabra.
  Màster en Funció Gerencial de les Administracions Públiques per ESADE. També ha estat director gerent de l’Agència de Protecció de la Salut (actualment Agència de Salut Pública de Catalunya), director de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ambdues, de la Generalitat de Catalunya) i, durant el període 2013-2016, director de l’Agència de Salut Pública de Barcelona. 
 • Maribel Pasarín
  Directora de l’Observatori de la Salut de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.
  Professora associada de la Universitat Pompeu Fabra.
  Es Doctora en Salut Pública. Les seves àrees d’interès principals són l’anàlisi de la salut de la població i els determinants corresponents; les desigualtats socials en salut; l’acció comunitària per a la millora de la salut; l’avaluació d’atenció primària de la salut, i la promoció de la salut..
 • Josep Lluís de Peray
  Consultor en Atenció Primària, Salut Comunitària i Salut Pública.
  Llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona. També va treballar en la reforma de la salut pública com a coordinador per a la creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.
 • Joan Pau Millet
 • Glòria Pérez
  Responsable de Sistemes d’Informació de l’Àrea de Salut Sexual i Reproductiva de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.
  Professora associada de la Universitat Pompeu Fabra.
  Doctora en Medicina Preventiva i Epidemiologia. També ha liderat i ha participat en diferents projectes de recerca, tant europeus com nacionals. Les seves línies de recerca principals són les desigualtats socials i econòmiques en la salut sexual i reproductiva.
 • Lluís Picart
  Responsable del servei de Veterinària, Control Oficial Alimentari i Exportació del Departament de Salut.
  Postgrau en Veterinària de Salut Pública, en Seguretat Alimentària i en Salut Pública. També ha estat cap del servei de Veterinària de Salut Pública i cap d’àrea de Salut Alimentària, ha ocupat el càrrec de director regional a Girona de l’Agència de Protecció de la Salut (actualment Agència de Salut Pública de Catalunya) i la direcció de Protecció de la Salut de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (2013-2015).
 • Vanessa Puig
  Tècnica del Servei d’Avaluació i Mètodes d’Intervenció de la Agència de Salut Pública de Barcelona.
  Doctora en Biomedicina. També participa en el desenvolupament del projecte de recerca RecerCaixa sobre l’impacte dels programes d’inserció laboral en salut i qualitat de vida de les persones desocupades. Ha format part del projecte europeu sobre l’Avaluació de l’Impacte de Polítiques Estructurals en les Desigualtats en Salut i ha participat en projectes de recerca diversos que han dut a terme el Grup de Recerca en Desigualtats en Salut, Ecologia - Employment Conditions Network (GREDS-EMCONET) de la UPF i el grup Interface Demography a la Vrije Universiteit Brussel (Brussel·les, Bèlgica). 
 • Josep Roma
  Responsable del Servei d’Acreditació i Desenvolupament Professional de la Direcció General de Planificació i Recerca al Departament de Salut.
  Professor associat de Salut Pública a la Universitat de Barcelona.
  Doctor en Medicina per la Universitat de Barcelona. També és Master Health Professions Education per la Universitat de Maastricht, diplomat en Gestió Hospitalària per ESADE i diplomat en Epidemiologia per la Université Paris VI. Del 1990 al 2000 va ser responsable del Servei de Formació de l’Institut d’Estudis de la Salut de la Generalitat de Catalunya.
 • Michael Silva

Metodologia

A la UPF Barcelona School of Management apostem per un model d'educació online flexible i dinàmic, l'objectiu del qual és situar el participant en el centre del procés i que sigui protagonista del seu aprenentatge professional. 

Per facilitar-te la gestió del dia a dia i l'assoliment dels teus objectius acadèmics, el programa s'estructura en assignatures amb les quals adquiriràs coneixements i competències instrumentals i aptitudinals.  

Tot això, tenint accés 24/7 a l'entorn virtual perquè puguis organitzar el teu estudi sense horaris i al teu ritme. Amb aquesta modalitat, podràs compaginar-lo amb la teva vida laboral i personal, aprofitant al màxim el temps que disposis per això.

01

Materials docents interactius

Materials i formats diversos faran la teva experiència de formació sanitària més motivadora: vídeos, casos d'estudi, mapes de continguts i recursos descarregables. Dissenyats i actualitzats periòdicament per professionals i experts en els problemes de salut i la epidemiologia, posen al teu abast els últims coneixements, habilitats i eines per portar la teva carrera al següent nivell.

02

Aprenentatge actiu i col·laboratiu

La participació i la discussió amb els teus companys i professors són essencials per al procés d'aprenentatge col·laboratiu. Et facilitarem diferents eines de gestió, com el Fòrum de Discussió, on podràs proposar nous temes de debat, comentar i respondre plantejaments presentats pel professor o donar resposta a comentaris interessants.

03

Sessions streaming amb experts

A través de sessions per videoconferència amb el professor expert o convidats especials, podràs consultar dubtes, discutir sobre els teus aprenentatges i connectar en temps real com si fóssiu tots en el mateix lloc. Per assegurar la flexibilitat de la formació, enregistrem les sessions dels professors perquè puguis consultar-les si no t'hi has pogut connectar.

04

Acompanyament personalitzat

Comptaràs amb el suport del tutor expert, que t'orientarà al llarg de cada unitat didàctica; l'acompanyament del coordinador i el gestor de programes en el lliurament d'activitats, qualificacions, gestió de tràmits o accés a serveis, i el suport de l'assessor de carreres en la millora de la teva marca personal i la cerca d'oportunitats professionals.

Eines

El procés d'aprenentatge online es caracteritza per la seva flexibilitat, ja que, en l'entorn virtual d'aprenentatge, l'estructura del calendari lectiu i la diversitat de recursos multimèdia que es posen a disposició de l'estudiant permeten adquirir coneixements de manera autoregulada.

L'acompanyament del professorat i la interacció amb els companys es realitza fent ús d'una àmplia diversitat de canals de comunicació que faciliten la proximitat i el diàleg didàctic. 

 

Sortides professionals

El programa ha estat pensat, des de la seva primera edició, per orientar-se en l'adquisició de les habilitats pràctiques necessàries per a l'exercici professional de la gestió sanitària i optar a múltiples sortides professionals. En aquest sentit, s'ha enfocat a professionals que requereixen una formació que els permeti adquirir coneixements sobre la naturalesa de la sanitat pública per al desenvolupament de la seva professió.

Perfil dels estudiants

El programa reuneix professionals de la salut, farmacèutics i veterinaris en la seva majoria, així com altres perfils de l'àmbit de les ciències socials i d'altres disciplines, amb un interès comú: adquirir una formació a distància de rigor i qualitat acadèmica en l'àmbit de la salut pública.

37

Edat mitjana

9

Mitjana d'anys d'experiència professional

Sortides professionals

El postgrau ofereix diferents sortides professionals, totes amb relació a l'àmbit de la sanitat pública, sigui com a gestor, tècnic o especialista.

A més, el Postgrau Online en Salut Pública té una continuïtat natural en el Màster Universitari en Salut Pública organitzat per les universitats UPF i UAB, amb el qual està estretament vinculat.

 

 • Tècnics en salut pública de les administracions públiques.
 • Especialistes en empreses farmacèutiques, biotecnològiques, alimentàries i mediambientals.
 • Gestors de serveis sanitaris o socials, públics i privats: salut pública, hospitals, farmàcia, epidemiologia, atenció primària, serveis sociosanitaris, medicina preventiva etc.
 • Continuació d'estudis en l'àmbit de la recerca en sanitat pública, medicina preventiva, medicina clínica i medi ambient.

Beques, ajudes i finançament

Beques

La UPF Barcelona School of Management posa a la teva disposició diferents vies de finançament perquè puguis cursar qualsevol dels nostres programes sense preocupacions. Et brindem l'oportunitat de finançar part del teu programa ja sigui premiant el teu talent a través de beques, mitjançant ajuts d'entitats dedicades al foment de l'educació o amb acords de col·laboració amb entitats financeres.

Beca UPF-BSM

Sol·licita una de les nostres Beques UPF-BSM, atorgadas específicament a estudiantes de la Universitat Pompeu Fabra amb un bon expedient acadèmic.

Saber-ne més

Ajuts i descomptes

Descomptes per a exalumnes UPF

Si ets membre de les nostres associacions d'antics alumnes o d'una de les nostres universitats partner posem a la teva disposició una sèrie de descomptes aplicables sobre l'import de la matrícula del teu programa

Saber-ne més

Descomptes per a personal UPF

Si ets membre o familiar d'un empleat del grup UPF o pertanys a les institucions col·laboradores de la UPF Barcelona School of Management pots gaudir d'una sèrie de descomptes aplicables sobre l'import de la matrícula del teu programa.

Saber-ne més

Descomptes Universitats Partner UPF de Llatinoamèrica

Si ets exalumne de les nostres universitats partner gaudiràs d'un 10% de descompte sobre el preu de matrícula de la programació de Màsters i Postgraus de la UPF Barcelona School of Management de més de 15 crèdits ECTS.

*Descompte no acumulable amb altres beques, reduccions o descomptes.

 

Saber-ne més

DSPOL - Administració Pública catalana

Descompte per a treballadors de l'Administració pública catalana

Saber-ne més

Finançament

Simulador de finançament

Consulta els nostre simulador per a finançar els teus estudis.

Anar al simulador

Entitats col·laboradores

A més, col·laborem amb entitats bancàries que concedeixen als nostres participants unes condicions de préstecs favorables que pots consultar en els següents enllaços.

CaixaBank
BBVA
Caixa d'Enginyers
AGAUR
Futur alumneTroba tota la informació que necessites per a preparar el teu futur