Postgrau Online en Salut Pública

keyfacts

Idioma d'impartició:
Castellà
Inici de classes:
15 setembre 2021 (per confirmar)
Fi de programa:
27 juliol 2022 (per confirmar)
Tipus de programa:
Postgrau
Crèdits ECTS:
30
Modalitat:
Online
Preu:
3.000€
Pràctiques:
Extracurriculars

El Postgrau Online en Salut Pública t'ofereix una visió integral de la salut pública actual: l'estructura i els agents, les institucions que hi estan relacionades i les funcions que han de dur a terme els professionals per garantir un servei ètic i eficient.

Durant el programa aprendràs a identificar nous riscos per a la salut i els abordaràs des d'una visió holística. Coneixeràs els recursos que hi ha per fer més efectives les polítiques de control i prevenció de malalties, aprendràs a conèixer els determinants de la salut i evidenciar les desigualtats en salut. Sabràs com actuar davant d'alertes, brots i emergències. També adquiriràs les competències bàsiques per elaborar investigacions epidemiològiques i descobriràs com es pot promocionar el concepte de salut equitativa en l'àmbit comunitari.

El Postgrau Online en Salut Pública s'adreça a graduats de ciències de la vida (Medicina, Infermeria, Biologia, Veterinària, etc.), Ciències Ambientals, Estadística, Economia, Ciències Polítiques i Sociologia, Química i Farmàcia, i també a professionals que es vulguin formar en qualsevol dels àmbits de la salut pública. Aquest postgrau està acreditat per l'Escola Nacional de Sanitat.

Pots escollir com finançar els teus estudis consultant el nostre simulador i rebre resposta en menys de 24h. També pots consultar els préstecs bancaris especials disponibles pels participants de la UPF Barcelona School of Management.

>

Per què aquest programa?

 1. Perquè és la formació bàsica, mínima i suficient per conèixer les bases de la salut pública des d'una perspectiva rigorosa, realitzant un recorregut per les principals àrees d'interès de la salut pública.
 2. Perquè el seu disseny està orientat no solament en saber, sinó en saber fer (habilitats) i saber ser (actituds), que es plasma en la realització d'activitats i que els espais d'opinió i discussió presents en els fòrums permet un intercanvi d'opinions i de visions que enriqueixen en gran manera les aportacions dels materials de formació inicials.
 3. Perquè habilita per a l'exercici professional de la salut pública en les administracions públiques i el títol de Diplomat en Salut Pública, de l'Escola Nacional de l'Institut de Salut Carlos III, està molt valorat en els barems per accedir a places i en els concursos de trasllat.
 4. Perquè compta amb professors que són excel·lents professionals amb una llarga experiència en els serveis de salut pública local i autonòmic.
 5. Perquè la seva impartició a distància i disseny seqüencial ho fan ideal per compaginar les activitats laborals amb les de formació i ho fa sense aclaparaments, doncs l'estudiant està generalment desenvolupant una sola activitat.
 6. Perquè no solament proveeix una formació de base sinó que també incorpora els elements de novetat que ho fan idoni per a una actualització i posada al dia per als professionals que ho requereixin.
 7. Perquè serveix com a primera experiència per a una formació més completa que proporciona el Màster en Salut Pública.
 8. Perquè permet desenvolupar un protocol de recerca que convida a l'estudiant a conèixer els aspectes bàsics de la recerca en salut pública i els seus reptes principals.
 9. Perquè compta amb un complet equip de professionals que t'acompanyarà durant la formació, tant en la dinamització del grup com amb els continguts i en el treball final.
 10. Perquè l'experiència adquirida i les opinions dels estudiants de les edicions anteriors, a més de les avaluacions internes, no han fet sinó millorar el postgrau any rere any.

 

Objectius

L'objectiu principal del diploma de postgrau en Salut Pública és garantir els coneixements i les capacitats necessaris perquè els professionals de la salut pública, les administracions públiques o d'altres serveis a la ciutadania, puguin desenvolupar d'una manera més efectiva la seva funció en l'àmbit de la promoció i la protecció de la salut i, en el control i la prevenció de malalties en la població, tenint en compte el context sociopolític i econòmic del seu entorn.

Per aquest motiu el programa de formació se centra en la identificació dels conceptes, funcions i les eines bàsiques clau per entendre què és la salut pública i la salut comunitària. També com s'estructura i quines competències han de desenvolupar els professionals que vulguin treballar en aquest àmbit. Així mateix, també s'introdueixen elements pràctics per planificar, desenvolupar i avaluar les intervencions comunitàries i es planteja l'elaboració d'un protocol d'investigació que culmina la formació.

Els objectius específics són els següents:

 • Adquirir els coneixements teòrics bàsics sobre la naturalesa de la salut pública i comunitària i la seva capacitat per transformar les societats aportant-los progrés i benestar, però també plantejant nous reptes i qüestions ètiques.
 • Analitzar detalladament alguns dels grans problemes actuals de la salut pública.
 • Reflexionar sobre les relacions entre els diversos sectors implicats en el desenvolupament de la salut pública.
 • Saber quins són els àmbits professionals principals en què es desenvolupa la salut pública, com han evolucionat durant les darreres dècades i quines són les perspectives de desenvolupament futur.
 • Obtenir una visió comparativa del panorama de la salut pública en diversos contextos, posant èmfasi en els exemples de bones i males pràctiques que hagin sigut decisius per a l'evolució de la professió.
 • Adquirir les habilitats pràctiques necessàries per a l'exercici professional de la salut pública.
 • Adquirir els coneixements fonamentals per elaborar projectes professionals i de recerca en l'àmbit de la salut pública, que inclouran coneixements teòrics i pràctics.
 • Elaborar i defensar un protocol de recerca per aconseguir l'acreditació de l'Escola Nacional de Sanitat.

A qui va dirigit

El diploma en Salut Pública s'adreça als professionals i els graduats –especialment de l'àmbit de les ciències de la vida (medicina, infermeria, biologia, veterinària, etc.), ciències ambientals, estadística, economia, sociologia, química i farmàcia, entre altres– que vulguin aconseguir una formació i una capacitació per desenvolupar les funcions de la salut pública en qualsevol dels seus àmbits.

Cursos relacionats

Si tens interès en formar-te en la recerca de brots i control de malalties transmissibles, t'interessarà el nostre curs en remot d'Epidemiologia de camp, l'experiència de la COVID-19. Més informació en aquest enllaç.

Amb la col·laboració de: 

        

.