Postgrau Online en Salut Pública

El Postgrau Online en Salut Pública és la formació de referència per a aquells professionals que necessiten una visió completa de la salut pública per al desenvolupament de la seva carrera professional.

 • Salut pública
 • Epidemiología
Pròxima edició
Inici classes
22 Setembre, 2021
Fi programa
08 Juliol, 2022
Idioma
Castellà
Modalitat
Online
Crèdits ECTS
30
Preu
3000 €

El Postgrau Online en Salut Pública, creat en col·laboració amb l'Agència de Salut Pública de Catalunya i l'Agència de Salut Pública de Barcelona, és un programa que t'ofereix una visió integral de la gestió sanitària actual: l'estructura i els agents, les institucions relacionades i les funcions que han d'exercir els professionals per garantir un servei ètic i eficient.

L'objectiu principal d'aquest postgrau és garantir els coneixements i les capacitats necessàries perquè els professionals del sector, les administracions públiques, la medicina preventiva, la farmàcia o altres serveis a la ciutadania, puguin desenvolupar de forma més efectiva la seva funció, sobretot, en l'àmbit de la promoció, la protecció sanitària de la població i el control i la prevenció de malalties, tenint en compte l'epidemiologia i el context sociopolític i econòmic del seu entorn.

Al llarg del programa aprendràs a identificar nous riscos sanitaris i els abordaràs des d'una visió holística i professional. Coneixeràs els recursos per fer més efectives les polítiques de control i prevenció de malalties i problemes de salut, aprendràs a conèixer els seus aspectes determinants i evidenciar les desigualtats sanitàries de la població. Obtindràs experiència i sabràs com actuar davant d'alertes, brots i emergències. També adquiriràs les competències bàsiques per elaborar investigacions epidemiològiques i descobriràs com promocionar una modalitat sanitària equitativa a nivell comunitari.

En acabar, obtindràs una doble titulació: el Postgrau en Salut Pública de la UPF i el Diplomat en Salut Pública de l'Escola Nacional de l'Institut de Salut Carlos III.

Per què triar aquest programa

01

Accedeix a llocs vacants de les institucions públiques espanyoles

El postgrau t'habilita per poder treballar com a professional de la gestió sanitària a les administracions públiques i, a més, obtindràs el títol de Diplomat en Salut Pública de l'Escola Nacional de l'Institut de Salut Carlos III, molt valorat en els barems per accedir a places públiques.

02

Aconsegueix una visió global

Els crèdits del curs aporten la formació necessària per conèixer les bases de la gestió sanitària des d'una perspectiva rigorosa, realitzant un recorregut per les principals àrees d'interès de la sanitat pública. També incorpora les últimes novetats per actualitzar l'educació i la mobilitat entre disciplines als professionals que ho requereixin.

03

Forma't en habilitats i actituds

El seu pla d'estudis està orientat no només al saber, sinó al saber fer (habilitats i experiència) i saber ser (actituds), que es plasma en la realització d'activitats i en la creació d'espais d'opinió i discussió per a un intercanvi d'opinions i de visions que enriqueixen els materials de formació sanitària.

04

Aprèn de professionals del sector

L'equip docent està format per professionals i experts del camp de la salut comunitària, que desenvolupen la seva tasca i el seu coneixement tant a nivell local com autonòmic.

A qui està dirigit

El Diploma en Salut Pública s'adreça als professionals i als graduats especialment en l'àmbit de les ciències de la vida (medicina, infermeria, biologia, veterinària, educació, etc.), ciències ambientals, estadística, economia, sociologia, epidemiologia, medicina preventiva, química i farmàcia, entre d'altres, que desitgin obtenir una formació i una capacitació per a l'exercici de la gestió de la sanitat pública en qualsevol dels seus àmbits.

Admissió i matrícula

Pla d'estudis

El curs s'organitza en 10 unitats didàctiques d'orientació pràctica, en què es construiran aprenentatges a partir de les diverses activitats directament vinculades a la transferència professional.

Juntament amb les activitats, espais de debat i documentació propis de cada unitat, disponibles a l'eCampus, es posaran a disposició dels estudiants un ampli ventall de materials didàctics que facilitaran la comprensió general, l'execució de les tasques de les diverses unitats del programa i l'adquisició de les competències clau per accedir a múltiples sortides professionals.

Unitats didàctiques

Unitat 1. Organització de la salut pública

Identificar els components principals de l'organització i el finançament dels sistemes públics de salut i la relació que tenen amb la sanitat pública, de la qual formen part.

Unitat 2. Estadística

Conèixer els conceptes i els fonaments de l'estadística aplicada a les ciències de la salut i capacitar tots els professionals de l'àmbit de la gestió sanitària i l'epidemiologia per realitzar treballs de recerca, així com valorar de manera crítica la metodologia quantitativa dels articles publicats en aquesta especialitat.

Unitat 3. Epidemiologia

Saber què és l'epidemiologia i aprendre les mesures bàsiques de freqüència, d'associació i d'impacte (tant el càlcul bàsic com la interpretació) dels problemes de salut i el disseny d'estudis epidemiològics bàsics.

Unitat 4. Disseny d'estudis

Adquirir els coneixements necessaris per al desenvolupament d'un projecte de recerca, que és l'instrument que permet la connexió de les idees de la recerca amb la realització pràctica de l'estudi. Inclou la realització del projecte final del Diploma.

Unitat 5. Determinants socials i salut laboral

Per mitjà d'una perspectiva transdisciplinària, el curs pretén examinar críticament els principals factors científics, socials i polítics fonamentals en la generació de la salut i les desigualtats existents i revisar tots els elements relacionats amb les lesions causades per la mobilitat, els accidents laborals, les malalties professionals i les incapacitats laborals i els riscos relacionats amb la feina des d'una perspectiva holística i professional que cobreix els determinants laborals (proximals i distals), socials i polítics de l'entorn de la persona.

Unitat 6. Vigilància de la salut pública

Conèixer els mètodes conceptuals i instrumentals que permeten assolir els objectius de la vigilància de la població i la seva situació sanitària.

Unitat 7. Malalties transmissibles

Revisar els principis i les bases conceptuals del control epidemiològic de les malalties transmissibles i analitzar el control de diverses malalties transmissibles, amb un èmfasi especial en els problemes vinculats amb el VIH/SIDA, la tuberculosi, els brots epidèmics, les infeccions de transmissió sexual i altres processos infecciosos emergents i vinculats a la creixent mobilitat de les persones.

Unitat 8. Protecció de la salut

Adquirir els coneixements i desenvolupar la capacitat d'anàlisi bàsica tant de problemes emergents i crisis com de la planificació de plans i programes de medicina preventiva.

Unitat 9. Promoció de la salut

Integrar les bases conceptuals i teòriques en què es basen la prevenció i la promoció de la salut i capacitar els alumnes per al disseny, l'anàlisi i l'avaluació d'intervencions preventives i de promoció en el sector.

Unitat 10. Salut comunitària

Conèixer, mitjançant l'aprenentatge basat en problemes, els conceptes de comunitat, salut comunitària i atenció a la salut comunitària des dels serveis sanitaris o des de la societat, fent èmfasi en el foment de programes conjunts dels serveis d'atenció primària, de medicina preventiva i de la sanitat pública.

Treball Final de Postgrau

Treball Final de Postgrau

El component pràctic del Diploma en Salut Pública recomana la realització d'un treball pràctic l'objectiu del qual és que l'alumne adquireixi experiència en la metodologia de recerca i en l'aplicació pràctica d'aquesta recerca al marc professional de la gestió sanitària. Igualment, per aconseguir el títol de Diplomat en Salut Pública, acreditat per l'Escola Nacional de Sanitat, és obligatori realitzar els crèdits equivalents del curs d'aquest treball pràctic, al qual es calcula que s'han de dedicar 75 hores de treball personal.

L'objectiu principal del treball és aconseguir que els alumnes apliquin tots els coneixements adquirits al llarg del curs fent un treball relacionat amb la sanitat pública i, preferentment, sobre algun tema que formi part de la seva tasca professional habitual. Així, l'alumne pot triar un tema de treball a partir de les propostes que li faci la coordinació del diploma i els seus professors, però també pot proposar un tema del seu centre de treball.

Activitats complementàries

El BSM Inside és un mòdul transversal i interdisciplinari, comú a tots els màsters i postgraus de la UPF Barcelona School of Management, que ha estat concebut per treballar un conjunt de competències clau per al desenvolupament professional en conjunció amb les necessitats reals de les organitzacions actuals i poder optar a nombroses sortides professionals.

Aquest mòdul s'estén durant tot el curs acadèmic i està format per 3 àmbits de coneixement que constitueixen els trets identitaris de la UPF-BSM: Comunicació, Emprenedoria i Innovació i Benestar Planetari i Humanitats.

Totes les assignatures del mòdul BSM Inside són 100% online i han estat dissenyades com a assignatures de nivell professional i centrades en l'autoaprenentatge: des del primer dia de l'assignatura i fins al final del trimestre tindràs disponible a l'eCampus tots els materials didàctics i podràs anar treballant amb el material i les diferents activitats que aquest contingui, al teu ritme, segons la teva disponibilitat i de forma autoorganitzada.

Titulació que s'obté

Un cop superat el programa, obtindràs el títol de Diploma de Postgrau en Salut Pública, expedit per la Universitat Pompeu Fabra. També estaràs diplomat en Salut Pública per l'Escola Nacional de Sanitat de l'Institut de Salut Carlos III.

Professorat

El Postgrau Online en Salut Pública compta amb professors que són excel·lents professionals amb una llarga experiència sanitària en els serveis de gestió pública local i autonòmica. Coneix-los.

Direcció acadèmica

Carme Borrell Thio

Professora associada de la Universitat Pompeu Fabra.

Carmen Cabezas Peña
Fernando Garcia Benavides

Full Professor UPF

Professorat

Carmen Cabezas Peña
Fernando Garcia Benavides

Full Professor UPF

 • Irene Barrabeig
  Responsable del Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a Barcelona Sud del Departament de Salut.
  Màster en Ciències de la Salut per la Universitat Autònoma de Barcelona i en Medicina Preventiva i Promoció de la Salut per la Universitat de Barcelona. També és Doctora en Medicina per la Universitat de Barcelona. Fa la formació especialitzada del MIR de Medicina Preventiva i Salut Pública.
 • Montserrat Bartroli
  Responsable de programes comunitaris al Servei de Prevenció i Atenció a les Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.
  Professora associada de la Universitat Pompeu Fabra.
  Màster en Salut Pública i Màster en Psicologia Clínica i Medicina Conductual. També és postgraduada en Educació Emocional. Ha publicat articles diversos en revistes nacionals i internacionals. En els darrers anys ha desenvolupat estudis diversos de recerca aplicada, principalment en el camp de la prevenció i les drogodependències.
 • Lluís Camprubí
  Tècnic superior en Salut Pública del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona.
  Màster en Salut Pública. També ha treballat a la Agència de Salut Pública de Barcelona, al Consorci de Salut i Social de Catalunya i a la delegació del Govern del Ministeri de Sanitat.
 • Albert Dalmau
  Investigador a l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya a l’Agència de Qualitat i Avaluacions Sanitàries de Catalunya.
  Màster en Salut Pública. També ha treballat a l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), a l’Institut Universitari per a la recerca a l’Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol), al Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) i a l’Institut de Salut Global (ISGlobal).
 • Elia Diez David
  Responsable del programa d’Intervencions Preventives de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.
  Professora associada de la Universitat Pompeu Fabra.
  Màster en Metodologia en Ciències de la Salut i llicenciada en Medicina.
 • Patricia García de Olalla
  Tècnica superior en Medicina del Servei d’Epidemiologia de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.
  Professora associada de la Universitat Pompeu Fabra.
  Llicenciada en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona. També ha estat professora en edicions diverses del Fall Institute in Health Policy and Management de Barcelona de la Universitat Johns Hopkins.
 • Pere Godoy
  Responsable del Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a Lleida.
  Doctor en Medicina per la Universitat de Barcelona i Professor titular de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Universitat de Lleida. També dirigeix el Butlletí Epidemiològic de Catalunya (BEC). És president de la Sociedad Española de Epidemiología i coordinador del Programa de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles (PREVICET) del CIBER de Epidemiología i Salud Publica del Instituto Carlos III.
 • Angelina González
  Coordinadora de programes de Salut Comunitària a la Subdirecció de Promoció de la Salut del Departament de Salut.
  Professora associada de la Universitat Pompeu Fabra.
  Doctora en Biomedicina. També es Màster en Salut Pública i secretària del grup de treball d’Avaluació d’Impacte en Salut, de la Societat de Salut Pública de Catalunya i de Balears i del grup d’Actius en Salut de l’Aliança de Salut Comunitària.
 • Mercè Gotsens
  Tècnica del Servei de Sistemes d’Informació de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.
  Doctora en Biomedicina per la Universitat Pompeu Fabra. També té un Màster en Salut Pública. Ha col·laborat en diferents projectes de recerca, tant europeus com nacionals, i ha publicat articles diversos en revistes científiques de gran ressò.
 • Mireia Jané
  Subdirectora de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública del Departament de Salut.
  Master of Science per la Universitat de Londres i Diploma in Public Health per la London School of Hygiene and Tropical Medicine. També és llicenciada en Medicina i Cirurgia, especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública, per la Universitat de Barcelona. Ha dirigit el Programa de Salut Maternoinfantil de l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya.
 • Xavier Llebaria
  Subdirector de Coordinació de Salut Pública a la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut.
  Professor associat de la Universitat Pompeu Fabra.
  Màster en Funció Gerencial de les Administracions Públiques per ESADE. També ha estat director gerent de l’Agència de Protecció de la Salut (actualment Agència de Salut Pública de Catalunya), director de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ambdues, de la Generalitat de Catalunya) i, durant el període 2013-2016, director de l’Agència de Salut Pública de Barcelona. 
 • Oleguer Parés Badell
  Tècnic superior en Medicina de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.
  Màster en Salut Pública. També ha format part dels projectes Solidify – Supervised Drug Consumption Facilities to Instill Harm Reduction and Social Cohesion at Local Levels i UniverSal (Universitat i Salut Mental, models predictius de conducta suïcida en estudiants universitaris).
 • Maribel Pasarín
  Directora de l’Observatori de la Salut de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.
  Professora associada de la Universitat Pompeu Fabra.
  Es Doctora en Salut Pública. Les seves àrees d’interès principals són l’anàlisi de la salut de la població i els determinants corresponents; les desigualtats socials en salut; l’acció comunitària per a la millora de la salut; l’avaluació d’atenció primària de la salut, i la promoció de la salut..
 • Josep Lluís de Peray
  Consultor en Atenció Primària, Salut Comunitària i Salut Pública.
  Llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona. També va treballar en la reforma de la salut pública com a coordinador per a la creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.
 • Glòria Pérez
  Responsable de Sistemes d’Informació de l’Àrea de Salut Sexual i Reproductiva de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.
  Professora associada de la Universitat Pompeu Fabra.
  Doctora en Medicina Preventiva i Epidemiologia. També ha liderat i ha participat en diferents projectes de recerca, tant europeus com nacionals. Les seves línies de recerca principals són les desigualtats socials i econòmiques en la salut sexual i reproductiva.
 • Lluís Picart
  Responsable del servei de Veterinària, Control Oficial Alimentari i Exportació del Departament de Salut.
  Postgrau en Veterinària de Salut Pública, en Seguretat Alimentària i en Salut Pública. També ha estat cap del servei de Veterinària de Salut Pública i cap d’àrea de Salut Alimentària, ha ocupat el càrrec de director regional a Girona de l’Agència de Protecció de la Salut (actualment Agència de Salut Pública de Catalunya) i la direcció de Protecció de la Salut de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (2013-2015).
 • Vanessa Puig
  Tècnica del Servei d’Avaluació i Mètodes d’Intervenció de la Agència de Salut Pública de Barcelona.
  Doctora en Biomedicina. També participa en el desenvolupament del projecte de recerca RecerCaixa sobre l’impacte dels programes d’inserció laboral en salut i qualitat de vida de les persones desocupades. Ha format part del projecte europeu sobre l’Avaluació de l’Impacte de Polítiques Estructurals en les Desigualtats en Salut i ha participat en projectes de recerca diversos que han dut a terme el Grup de Recerca en Desigualtats en Salut, Ecologia - Employment Conditions Network (GREDS-EMCONET) de la UPF i el grup Interface Demography a la Vrije Universiteit Brussel (Brussel·les, Bèlgica). 
 • Maica Rodríguez
  Responsable de l’àrea de Recerca, Docència i Comunicació de la Agència de Salut Pública de Barcelona.
  Professora associada de la Universitat Pompeu Fabra.
  Màster en Salut Pública per la Universitat Pompeu Fabra.
 • Josep Roma
  Responsable del Servei d’Acreditació i Desenvolupament Professional de la Direcció General de Planificació i Recerca al Departament de Salut.
  Professor associat de Salut Pública a la Universitat de Barcelona.
  Doctor en Medicina per la Universitat de Barcelona. També és Master Health Professions Education per la Universitat de Maastricht, diplomat en Gestió Hospitalària per ESADE i diplomat en Epidemiologia per la Université Paris VI. Del 1990 al 2000 va ser responsable del Servei de Formació de l’Institut d’Estudis de la Salut de la Generalitat de Catalunya.
 • Andreu Segura
  Vocal de la Comissió de Bioètica de Catalunya i del Consell Assessor de Salut Pública de Catalunya.
  És Llicenciat en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona. També va ser el fundador del BEC (Butlletí Epidemiològic de Catalunya) i va dirigir el primer programa de prevenció i control de la sida i l’Institut Universitari de Salut Pública fins que va desaparèixer. Ha coordinat diferents programes en Salut Pública i Medicina Preventiva i ha col·laborat com a docent a la Universitat de Barcelona i a totes les escoles espanyoles de salut pública. Ha estat president de la SEE, de la Societat de Salut Pública de Catalunya i de Balears i de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), on coordina grups de treball diversos.
 • Joan Ramon Villalbí
  Cap de l’Àrea de Qualitat i Processos a l'Agència de Salut Pública de Barcelona.
  Professor associat de la Universitat Pompeu Fabra.

Metodologia

A la UPF Barcelona School of Management apostem per un model d'educació online flexible i dinàmic, l'objectiu del qual és situar el participant en el centre del procés i que sigui protagonista del seu aprenentatge professional. 

Per facilitar-te la gestió del dia a dia i l'assoliment dels teus objectius acadèmics, el programa s'estructura en assignatures amb les quals adquiriràs coneixements i competències instrumentals i aptitudinals.  

Tot això, tenint accés 24/7 a l'entorn virtual perquè puguis organitzar el teu estudi sense horaris i al teu ritme. Amb aquesta modalitat, podràs compaginar-lo amb la teva vida laboral i personal, aprofitant al màxim el temps que disposis per això.

01.

Materials docents interactius

Materials i formats diversos faran la teva experiència de formació sanitària més motivadora: vídeos, casos d'estudi, mapes de continguts i recursos descarregables. Dissenyats i actualitzats periòdicament per professionals i experts en els problemes de salut i la epidemiologia, posen al teu abast els últims coneixements, habilitats i eines per portar la teva carrera al següent nivell.

02.

Aprenentatge actiu i col·laboratiu

La participació i la discussió amb els teus companys i professors són essencials per al procés d'aprenentatge col·laboratiu. Et facilitarem diferents eines de gestió, com el Fòrum de Discussió, on podràs proposar nous temes de debat, comentar i respondre plantejaments presentats pel professor o donar resposta a comentaris interessants.

03.

Sessions streaming amb experts

A través de sessions per videoconferència amb el professor expert o convidats especials, podràs consultar dubtes, discutir sobre els teus aprenentatges i connectar en temps real com si fóssiu tots en el mateix lloc. Per assegurar la flexibilitat de la formació, enregistrem les sessions dels professors perquè puguis consultar-les si no t'hi has pogut connectar.

04.

Acompanyament personalitzat

Comptaràs amb el suport del tutor expert, que t'orientarà al llarg de cada unitat didàctica; l'acompanyament del coordinador i el gestor de programes en el lliurament d'activitats, qualificacions, gestió de tràmits o accés a serveis, i el suport de l'assessor de carreres en la millora de la teva marca personal i la cerca d'oportunitats professionals.

Eines

El procés d'aprenentatge online es caracteritza per la seva flexibilitat, ja que, en l'entorn virtual d'aprenentatge, l'estructura del calendari lectiu i la diversitat de recursos multimèdia que es posen a disposició de l'estudiant permeten adquirir coneixements de manera autoregulada.

L'acompanyament del professorat i la interacció amb els companys es realitza fent ús d'una àmplia diversitat de canals de comunicació que faciliten la proximitat i el diàleg didàctic. 

 

Sortides professionals

El programa ha estat pensat, des de la seva primera edició, per orientar-se en l'adquisició de les habilitats pràctiques necessàries per a l'exercici professional de la gestió sanitària i optar a múltiples sortides professionals. En aquest sentit, s'ha enfocat a professionals que requereixen una formació que els permeti adquirir coneixements sobre la naturalesa de la sanitat pública per al desenvolupament de la seva professió.

Perfil dels estudiants

El programa reuneix professionals de la salut, farmacèutics i veterinaris en la seva majoria, així com altres perfils de l'àmbit de les ciències socials i d'altres disciplines, amb un interès comú: adquirir una formació a distància de rigor i qualitat acadèmica en l'àmbit de la salut pública.

37

Edat mitjana

9

Mitjana d'anys d'experiència professional

Sortides professionals

El postgrau ofereix diferents sortides professionals, totes amb relació a l'àmbit de la sanitat pública, sigui com a gestor, tècnic o especialista.

A més, el Postgrau Online en Salut Pública té una continuïtat natural en el Màster Universitari en Salut Pública organitzat per les universitats UPF i UAB, amb el qual està estretament vinculat.

 


 • Tècnics en salut pública de les administracions públiques.
 • Especialistes en empreses farmacèutiques, biotecnològiques, alimentàries i mediambientals.
 • Gestors de serveis sanitaris o socials, públics i privats: salut pública, hospitals, farmàcia, epidemiologia, atenció primària, serveis sociosanitaris, medicina preventiva etc.
 • Continuació d'estudis en l'àmbit de la recerca en sanitat pública, medicina preventiva, medicina clínica i medi ambient.

Admissió i matrícula

El nostre procés d'admissió consisteix en una avaluació rigorosa de cada candidatura per preservar la qualitat del grup, així com la formació, l'experiència i la capacitat de treball de tots els alumnes.

Qui hi pot aplicar?

Per accedir al Diploma en Salut Pública cal estar en possessió d'un grau o d'una titulació universitària, preferiblement en Medicina, Infermeria, Treball Social, Biologia, Farmàcia o Veterinària. També s'admeten altres titulats universitaris que realitzin o vulguin realitzar en un futur proper tasques professionals directament relacionades amb l'àmbit de la sanitat pública i/o de l'atenció primària. 

Els alumnes que accedeixin a les places del curs hauran de disposar d'uns mínims coneixements d'ofimàtica i d'equips informàtics que permetin la instal·lació dels programes estadístics necessaris i recomanats pels professors (Stata, Geoda i similars) per realitzar les activitats detallades en els crèdits de cada unitat.

Es requereix que els alumnes tinguin un bon nivell d'anglès, atès que una part de la documentació està en aquest idioma. Caldrà presentar un document acreditatiu del nivell d'anglès. A més, aquells estudiants que no tinguin l'espanyol com a una de les seves llengües maternes o que no l'hagin tingut com a llengua vehicular en els seus estudis de formació, hauran d'acreditar la possessió com a mínim d'un nivell B2 d'espanyol (Marc Comú Europeu de Referència), així com superar amb fluïdesa, en els casos en què es requereixi, una entrevista personal amb la direcció acadèmica.

Com aplicar?

Per sol·licitar l'admissió a aquest programa, l'alumne haurà de llegir i acceptar les Condicions Generals de Contractació, un cop iniciï la sol·licitud d'admissió a través del següent formulari.

Sol·licitud d'admissió

Completa la teva candidatura en alguna de les següents rondes d'admissió:

RondaData límit sol·licitud d'admissióData límit resolució
111/11/202026/11/2020
203/12/202018/12/2020
317/12/202031/12/2020
412/01/202128/01/2021
502/02/202117/02/2021
623/02/202110/03/2021
716/03/202131/03/2021
808/04/202123/04/2021
927/04/202112/05/2021
1013/05/202128/05/2021
1127/05/202111/06/2021
1208/06/202123/06/2021
1322/06/202107/07/2021
1406/07/202121/07/2021
1520/07/202130/07/2021
1602/09/202117/09/2021
1716/09/202101/10/2021
1805/10/202120/10/2021
1921/10/202105/11/2021

Es valoraran les sol·licituds d'admissió en el moment en què es completin els següents passos:

 • Omple el formulari d'admissió online.
 • Abona 120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quantitat es retornarà si la candidatura és denegada.
 • Envia la següent documentació a través de la plataforma online e-secretaria a la qual et donarem accés:
  • Carta o vídeo de presentació
  • Currículum
  • Títol universitari o del resguard conforme s'han abonat els drets d' expedició de títol (únicament s'acceptaran resguards emesos en els darrers cinc anys). Si estàs cursant el teu últim any de titulació, per l'admissió hauràs d' enviar-nos l' expedient acadèmic el més actualitzat possible.
  • Expedient acadèmic. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).
  • DNI o passaport
  • Fotografia .jpg de mida carnet

En determinats casos pot ser que et demanem documentació addicional.
L'aplicació queda subjecta a la disponibilitat de places.

 

Admissió

 • El Comitè d'Admissions seleccionarà els candidats mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
 • Es notificarà per escrit la resolució de l'admissió.

Matriculació

 • S'haurà de formalitzar la matrícula en els 15 dies posteriors a l'admissió.
 • Un cop rebuda la carta d'acceptació al programa i abans de l'inici de l'activitat acadèmica hauràs de presentar la següent documentació original:
  • Fotocòpia del títol universitari compulsat i/o legalitzat
 • Si la teva titulació ha estat expedida per una universitat de fora d'Espanya, hauràs de tenir en compte, les indicacions per a estudiants internacionals
 • Per garantir la plaça és imprescindible realitzar el pagament de la reserva de plaça i formalitzar la matrícula.
 • Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és el 2354.
 • Formalitza l'import restant de la matrícula fins a dues setmanes abans que comencin les classes.

Beques, ajudes i finançament

Beques

La UPF Barcelona School of Management posa a la teva disposició diferents vies de finançament perquè puguis cursar qualsevol dels nostres programes sense preocupacions. Et brindem l'oportunitat de finançar part del teu programa ja sigui premiant el teu talent a través de beques, mitjançant ajuts d'entitats dedicades al foment de l'educació o amb acords de col·laboració amb entitats financeres.

Ajuts i descomptes

Finançament

Simulador de finançament

Consulta els nostre simulador per a financiar els teus estudis i rebre resposta en menys de 24h.

Anar al simulador

Entitats col·laboradores

A més, la UPF Barcelona School of Management col·labora amb entitats bancàries que concedeixen als nostres participants unes condicions de préstecs favorables que pots consultar en els següents enllaços.

Tingues present que per tenir accés a aquests préstecs, has de disposar d'un NIE si no ets Ciutadà Europeu. Des de la UPF Barcelona School of Management recomanem que també consultis els organismes financers del teu lloc de procedencia o altres possibilitats de finançament a través d'organismes internacionals.

A més, pots consultar l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de Catalunya (AGAUR), que ofereix préstecs per a estudiants universitaris amb residència fiscal a Catalunya mitjançant el programa PREPOST.

Postgrau Online en Salut Pública