Màster Universitari en Polítiques Públiques i Socials

Patrocinadors i col·laboradors

Generalitat de Catalunya

 • Conselleria de Sanitat i Seguretat Social
 • Conselleria de Benestar i Família
 • Institut Català de les Dones

Ajuntament de Barcelona

 • Agencia de Salut Pública de Barcelona
 • Regidoria d'Assumptes Socials
 • Regidoria d'Educació
 • Institut Municipal d'Assistència Sanitària (IMAS)
 • Barcelona Activa

Diputació de Barcelona
Federació de Municipis de Catalunya
Ministeri de Sanitat i Consum

Organismes internacionals

 • Parlament Europeu
 • Comissió Europea. Empro Assumptes Socials i Inclusió
 • Banc Mundial
 • Banc Interamericà de Desenvolupament
 • Organització Panamericana de la Salut
 • Organització Mundial de la Salut
.