Màster Universitari en Negocis Internacionals 

10 MAI 2021
Sessió informativa
18:30h, Online
Inscriu-t'hi

El comerç exterior i els negocis internacionals són una de les àrees amb més futur professional. Totes les grans empreses del món necessiten experts amb una mirada global que sàpiguen com buscar noves oportunitats i expandir el seu negoci. Amb el Màster Universitari en Negocis Internacionals de la UPF-BSM tindràs les eines per dominar l'estratègia i l'operativa del mercat internacional amb rigor i professionalitat.

 • Negocis internacionals
 • Comerç exterior
 • International Busine
Pròxima edició
Inici classes
28 Setembre, 2021
Fi programa
25 Juny, 2022 (Per confirmar)
Horari
Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 17:30 a 20:45h. Alguns dimecres i dissabtes a determinar.
Idioma
Castellà
Modalitat
Presencial
Crèdits ECTS
60
Preu
11800 €

El Màster Universitari en Negocis Internacionals és la formació que necessites per fer el salt al mercat exterior. Amb aquest màster milloraràs les teves habilitats directives i descobriràs com analitzar les oportunitats de negoci en cada continent, adaptant-te als seus models de negoci. Aprofundiràs en els aspectes macroeconòmics del mercat internacional a través d'una formació avantguardista i actualitzada per saber respondre a les demandes d'un món globalitzat en constant canvi.

Amb l'ajuda de professors d'investigació de mercats de la Universitat Pompeu Fabra, així com amb professionals en actiu del sector, aprendràs a desenvolupar el teu propi pla de negocis per a la creació d'una empresa amb vocació exterior o un pla de millora per a una empresa internacional. El Màster Universitari en Negocis Internacionals et capacitarà per desenvolupar una trajectòria professional en departaments d'exportació en empreses amb activitat internacional, així com per treballar en gestió d'exportacions (export management), empreses trading, de duanes i de logística internacional.

Classificat per Eduniversal entre els 5 millors màsters en la seva especialitat a nivell nacional, aquest màster t'aportarà una visió àmplia dels negocis. Podràs entendre les diferents realitats que es donen quan exportes un producte a diversos països, vistes des de diferents punts de vista dins de la mateixa empresa.

Per què triar aquest programa

01

Desenvolupa una visió internacional

Identificaràs, analitzaràs i desenvoluparàs oportunitats de negoci en els mercats asiàtic, europeu i llatinoamericà, podent entendre quin és el funcionament del marc socioeconòmic d'aquests continents.

02

Aprèn d'experts

Acadèmics i professionals de la Universitat Pompeu Fabra, de l'Observatori de Relacions amb Amèrica Llatina i de reconegudes empreses i institucions faran que adquireixis un coneixement pràctic dels negocis.

03

Aprofita les pràctiques extracurriculars

Tindràs la possibilitat de posar en pràctica els coneixements aquirits en empreses com Almirall, Alcatel-Lucent España, Nestlé Purina Petcare España, Pimec, Marítima Tuscor Lloyds o Hall Street Barcelona, entre altres.

04

Millora les teves habilitats directives

Obtindràs habilitats col·laboratives per treballar en equip i liderar els projectes de la teva empresa al mercat exterior.

05

Practica amb el Business Game

Mitjançant el Business Game podràs posar en pràctica en un simulador les decisions estratègiques de la teva empesa, explorant totes les vies d'un projecte internacional.

A qui està dirigit

El màster s'adreça a professionals del negoci internacional que vulguin actualitzar els seus coneixements, així com a llicenciats universitaris i graduats superiors, especialment en l'àrea de l'administració d'empreses, economia, dret i enginyeries, que comptin amb un mínim de dos anys d'experiència professional rellevant.

En acabar el programa, els participants hauran adquirit i actualitzat els coneixements i habilitats indispensables per a ser capaços d'enfrontar-se a qualsevol repte que els plantegi la seva empresa o crear la seva pròpia empresa dirigida al mercat internacional i al comerç exterior.

Admissió i matrícula

Acreditacions

Aquest màster és oficial i té el reconeixement acadèmic del Ministeri d'Educació del Govern d'Espanya. L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) ha acreditat institucionalment a la UPF-BSM. Aquesta acreditació certifica tots els títols de màsters universitaris oficials que impartim i reconeix la qualitat del nostre model educatiu d'acord amb els criteris de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

AQU-10388-CA

Pla d'estudis

El Màster Universitari en Negocis Internacionals s'estructura en 4 grans mòduls i un viatge internacional perquè l'estudiant pugui experimentar en primera persona com les grans multinacionals creen les seves estratègies internacionals. 

Entorn internacional: intel·ligència econòmica i marc institucional
Entorn econòmic, social i polític internacional.

Globalització i comerç internacional. Panorama dels mercats internacionals en l'actual situació econòmica, social i política en el món. Polítiques comercials i atracció d'inversions. Entorn financer. Intermediaris i institucions al mercat de capitals. Mercats financers.

Descarrega PDF
Economia internacional.

Avantatges de l'especialització productiva. Cicle de vida del producte. Les forces competitives. Polítiques comercials i d'atracció d'inversions. Cooperació empresarial. Mida del sector exterior: balança de pagaments. Comerç inter i intra-industrial. Diferenciació horitzontal i vertical. Games de qualitat. Especialització i creixement.

Descarrega PDF
Investigación de mercados y análisis sectorial

Instruments per al coneixement dels mercats i dels sectors productius. Fonts d'informació per a la investigació de mercats. Estudi de casos relatius a països, sectors, productes i serveis.

Descarrega PDF
Marc institucional dels processos regionals d'integració econòmica.

Cooperació i integració econòmica. Institucions econòmiques internacionals: la OMC. Processos d'integració regional al món. La Unió Europea. El MERCOSUR. La Comunidad Andina. El SICA. El TLCAN. La ASEAN. Fonts d'informació online.

Descarrega PDF
Estratègia
Estratègia internacional de l'empresa.

El procés d'internacionalització. Fonts de l'avantatge competitiu. Govern corporatiu i responsabilitat social de l'empresa. Anàlisi extern i escenaris. Estratègies genèriques i de creixement. Posada en marxa de l'estratègia.

Descarrega PDF
Màrqueting internacional.

Del màrqueting domèstic a l'internacional. Valor per a l'empresa: producte o client? Check-list de la internacionalització del producte. Gestió de la marca. Cobranding. Distribució i creació de xarxes. Fixació de preus. Comunicació internacional. Elaboració del pla de màrqueting en la pràctica. Vendes i màrqueting.

Descarrega PDF
Cultura, organització de l'empresa i negociació internacional.

La importància de la cultura en els negocis. La cultura com font d'avantatge o desavantatge competitiu. Simular el xoc cultural. Explorar la cultura. Esferes culturals interactives. El procés de negociació internacional. La negociació en una economia global. Simulació de negocis internacionals en diferents entorns.

Descarrega PDF
Direcció internacional dels recursos humans.

L'organització de l'empresa internacional. Estructures organitzatives tradicionals: estructura funcional, matriu-filial i multidivisional. Sistemes de control. L'empresa "born global" versus l'empresa "internacionalitzada en etapes".

Descarrega PDF
Joc de simulació de decisions estratègiques (Business Game).

El joc permet entendre la gestió de l'empresa des d'una perspectiva holística en les seves diferents àrees funcionals. Amb el joc s'aconsegueixen posar en pràctica la formulació d'estratègies en tres nivells: corporatiu, unitat estratègica de negocis i funcional. Un cop aplicada l'estratègia més adequada, s'aprèn a avaluar-la.

Descarrega PDF
Operativa del comerç exterior
Logística i transport internacional.

La logística internacional. La funció logística i la logística integral. El transport de mercaderies: tipus i mitjans. La càrrega en el transport internacional: documentació i protecció jurídica. Explotació comercial del transport. Gestió de magatzems.

Descarrega PDF
Incoterms, duanes i contractes internacionals.

Incoterms. Contracte de compravenda internacional: clàusules. Contractes d'intermediació: agència comercial i distribució. Legislació i normes imperatives: indemnització a l'agent al venciment del contracte. Contractes de franquícia. Contractes de transferència tecnològica. El sistema harmonitzat (HAR) de codificació. Nomenclatura combinada codi TARIC. Documents duaners. Despatx d'importació i exportació. Règims duaners. Barreres aranzelàries: drets i impostos. Compravendes intracomunitàries: document Intrastat. Règims comercials d'exportació.

Descarrega PDF
Finances internacionals, comptabilitat i fiscalitat internacional.

Estats financers de l'empresa. Finances corporatives. Finançament de les exportacions i importacions. Mercats de deute, equity, divises, futurs, opcions, forwards. Riscs i cobertures. Gestió financera de l'empresa internacional. Estructura internacional de capitals i cost de capital. Inversió estrangera directa al món. Inversió en cartera. Els mitjans de pagament internacional. Xecs i transferències SWIFT. Ordre de pagament i remeses. Crèdit documentari irrevocable. Convenis i mètodes per a evitar la doble imposició. Residència, establiment permanent i relació filial-matriu. Tractament de la inversió estrangera directa.

Descarrega PDF
Seminari d'especialització

Revisió de l'entorn geopolític, econòmic i social de l'Amèrica Llatina, Àsia i Europa. Sectors econòmics amb major interès per a l'atracció d'inversions i/o la importació o exportació de productes. Oportunitats de negoci, formes d'entrada, entorn legal, canals de distribució i comportament dels consumidors en una selecció de països d'aquestes regions i als països BRICS.

Descarrega PDF
Setmana acadèmica internacional

Conferències i experiències sobre el terreny que es duran a terme en una destinació europea dins el calendari del curs.

Descarrega PDF
Transversalitat
Habilitats directives

Intel·ligència emocional en el treball. Estils de direcció. Lideratge. Interacció personal i comunicació. Motivació. Gestió del temps i de l'estrès. Presentacions en públic. Organització d'un departament d'exportació i ajudes a la internacionalització de l'empresa. Cooperació entre fabricants i subcontractació internacional. Ajudes a la internacionalització de l'empresa. Creació de consorcis i grups d'exportació.

Descarrega PDF
Treball Final de Màster

El Treball Final de Màster és un treball de recerca relatiu a mercats, productes i/o empreses amb activitat a l'exterior. El TFM es pot concretar alternativament en forma d'un pla internacional de negocis, una proposta de creació d'una empresa o la redacció d'un cas explicant el procés d'internacionalització d'una empresa. Els treballs es duen a terme amb el suport d'un tutor que és un dels professors del claustre del màster.

Descarrega PDF

Activitats complementàries

BSM Inside és un mòdul transversal i interdisciplinari, comú a tots els màsters i postgraus de la UPF Barcelona School of Management, que ha estat concebut per a treballar un conjunt de competències clau per al desenvolupament professional en conjunció amb les necessitats reals de les organitzacions actuals. 

Aquest mòdul s’estén durant tot el curs acadèmic i està format per 3 àmbits de coneixement que constitueixen els signes identitaris de la UPF-BSM: Comunicació, Emprenedoria i Innovació i Benestar Planetari i Humanitats. 

Totes les assignatures del mòdul BSM Inside són 100% online i han estat dissenyades com a assignatures d’autoaprenentatge: des del primer dia de l’assignatura i fins al final del trimestre tindràs disponible a l’eCampus tots els materials didàctics i podràs anar treballant amb el material i les diferents activitats que aquest contingui, al teu ritme, segons la teva disponibilitat i de forma autoorganitzada. 

Titulació que s'obté

Un cop superat el programa, els estudiants obtindran el títol de Máster Universitario en Negocios Internacionales / International Business, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Títol Màsters Universitaris: S'haurà d'abonar la quantitat estipulada al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) en concepte de drets d'expedició de títol. Aquesta taxa varia anualment i s'aplicarà la vigent en el moment de la sol·licitud de títol.

Professorat

Direcció acadèmica

Carles Murillo Fort

Academic Director

Manuel Cienfuegos Mateo

Associate Professor UPF

Professorat

Xavier Brun Lozano

Senior Lecturer BSM

Manuel Cienfuegos Mateo

Associate Professor UPF

Oscar Elvira Benito

Senior Lecturer BSM

José Luis Marín Arandia

Adjunct professor BSM

Helena Ramalhinho Dias-Lourenço

Full Professor UPF

Antonio Valls Roig

Lecturer BSM

 • Josep María Cervera
  Director Strategic Partnership a Global Cocreation Lab at Mit.
  MBA pel IESE.
 • Ivette Fuentes Molina
  Cap d'estudis i professora d'Economia Aplicada amb dedicació completa en la ESCSET (UPF).
  Doctora en Dret, Economia i Empresa per la UdG. Màster en Història Econòmica per la UB.
 • Irene Guadiola
  Advocada, especialista en Comerç INTERNACIONAL, Dret Duaner i Contractació Internacional en el despatx Guardiola Lawyers
  Màster en “International Business Law” per la Universitat de Nijmegen Holanda, 
 • Leonardo Irigoyen
  Professional del comerç internacional amb diversos anys d'experiència com Export Area Manager en entorns multinacionals i en consultoria per a empreses.
  Llicenciat en Economia per la Universitat de Congrés (Mendoza, Argentina) i Master en Negocis Internacionals per IDEC (UPF).
 • Tanguy Jacopin
  Director General de Global Born Ltd.
  Doctor en Economia Aplicada per la Universitat de la Sorbona de París.
 • Amadeo Jensana
  Director del Círculo de Negocios i responsable de l'àrea econòmica de Casa Àsia.
  MBA per la Universitat San Pablo.
  Professor associat del Departament d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Guadalupe Maldonado
  Professora al Màster en Negocis Internacionals de la UPF.
  Doctora en Educació per la Universitat de Córdoba. 
  Licenciatura en Ingenieria Industrial per la Universitat Cristobal Colón.
 • Judith Mata
  Directora executiva de la Fundació Ricardo Fisas Natura Bissé.
  Màster en Estratègies de Comunicació per la Universitat Ramon Llull.
  Professora associada del Departament d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Francisco Puig
  Coordina el Grup de Recerca “GESTOR” (Geoestrategia Organizacional: Clusters i Competitivitat).
  Professor Titular en la Facultat d'Economia de la Universitat de València. Doctor (premi extraordinari) per la Universitat de València. 
  Autor de diversos articles i llibres a l'àrea d'especialització en estratègia internacional, Business Turnaround i Clustering.
 • Lucas Pussetto
  Director acadèmic de l'Institut de Recerca i Educació Econòmica (I+I) de Buenos Aires. Professor d'economia internacional i macroeconomia en el MBA del IAE de la Universitat Austral i en el postgrau de Polítiques Públiques de la BSM i l'I+I.
  Màster en Economia de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Enrique Schonberg-Schwarz
  Professor associat del Departament d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra.
  Consultor d'empreses especialitzat en estratègia i internacionalització.
  PPD per IESE Business School. Doctorando.
 • Pere Serra
  Fundador i propietari de Ganimedes Consulting.
  Llicenciatura en Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Jordi Sellarés Serra
  Director del Comitè Español de la Cambra de comerç Internacional (ICC). Assessor jurídic de la delegació andorrana davant l'Organització de Seguretat i Cooperació a Europa (OSCE).
  Professor associat en la Universitat de Barcelona (UB) i Esade. Doctor en Dret per la UB.
  Màster en International Relations per la University of Cambridge
 • Antoni Valls
  Consultor en Desenvolupament Directiu a HUMAN SUCCES ®.
  Professor Mercantil (ADE) per l'Escola d'Alts Estudis Mercantils de la Universitat de Barcelona.
 • Manuel Vericat Vericat
  Enginyer de telecomunicacions actualment Solutions Specific knowledge Leader Technology en Everis - an NTT Data Company
  Consultor en tecnologia i assessor en emprenedoria de base tecnològica

Professor del Màster en Negocis Internacionals de la UPF BSM.

Metodologia

L'objectiu de la nostra metodologia és que aconsegueixis totes les eines pràctiques per poder liderar les activitats exteriors de la teva empresa. Per a això, tindràs professors que s'encarregaran de desenvolupar i augmentar la teva visió crítica i d'exposar-te a casos reals i actuals perquè espremis al màxim els coneixements teòrics del programa.

01.

TFM

Podràs escollir com realitzar el treball: grupal o individual. El teu Treball de Final de Màster consistirà en el desenvolupament del pla de negoci de la teva pròpia empresa o en un projecte que vulguis desenvolupar i que tingui la seva activitat en el mercat internacional.

02.

Business Game

Juntament amb els teus companys de diferents nacionalitats tindràs, a més, l'oportunitat de participar en un joc de simulació de decisions estratègiques.

03.

Acompanyament individualitzat

Tindràs un mentor especialista segons les característiques del teu projecte. El mentor et guiarà per identificar docents, projectes, empreses i activitats de referència amb els quals poder contrastar i enriquir el teu projecte.

Eines

La modalitat Presencial&Live permet seguir el programa de manera presencial i també en remot.

En aquesta modalitat s’obren dos subgrups estables que conviuran al llarg del curs: un de presencial i un altre d’estudiants 100% remots. El torn remot (amb un màxim de 15 places per curs) seguirà el programa de manera sincrònica amb els alumnes presencials. És a dir, compartirà el mateix calendari lectiu i horari que el torn presencial.

L'aprenentatge orientat a projecte i la combinació de classes magistrals i de metodologies actives com ara l'estudi de casos, el flipped learning, la resolució de problemes reals i les simulacions professionals permeten connectar teoria i pràctica, adquirir competències avançades i aconseguir aprenentatges transferibles al lloc de treball. La modalitat presencial s'enriqueix amb elements propis dels programes online (entorn virtual d'aprenentatge, recursos multimèdia...) per tal que l’experiència d’aprenentatge dels estudiants del subgrup remot resulti igual de satisfactòria que la dels estudiants presencials.

Comptaràs amb:

 • Treball de màster o postgrau per aprendre fent
 • Un mentor personal per al seguiment del teu Treball Final de Màster (TFM) o Treball Final de Postgrau (TFP)
 • Recursos digitals per aconseguir competències transversals
 • Activitats i tallers interdisciplinaris
 • Recursos digitals i blocs audiovisuals per a l'aprenentatge en línia
 • Metodologies actives per a un aprenentatge transferible

Sortides professionals

El màster s'adreça a professionals del negoci internacional que vulguin actualitzar els seus coneixements, així com a llicenciats universitaris i graduats superiors, especialment en l'àrea de l'administració d'empreses, economia, dret i enginyeries, que comptin amb un mínim de dos anys d'experiència professional rellevant. En acabar el programa, els participants hauran adquirit i actualitzat els coneixements i habilitats indispensables per a ser capaços de enfrontar-se a qualsevol repte que els plantegi la seva empresa o a crear la seva pròpia empresa dirigida al mercat internacional i al comerç exterior.

Perfil dels estudiants

Amb més de 700 estudiants en les seves 15 edicions, el Màster Universitari en Negocis Internacionals està format per estudiants de diferents continents. Busquen una formació única i avantguardista capaç de generar un salt professional, tant en les seves respectives multinacionals com per poder accedir al mercat internacional. Els estudiants del Màster en Negocis Internacionals compleixen amb l'ADN del programa: perfils internacionals, cada un amb la seva pròpia visió de com fer negocis al món i amb formació en les àrees d'administració d'empreses, economia, dret o enginyeria.

26

Mitjana d'edat

3

Anys d'experiència professional

86%

Estudiants internacionals

Sortides professionals

El Màster Universitari en Negocis Internacionals et capacita per desenvolupar una trajectòria professional en departaments d'exportació de les empreses amb activitat internacional, així com per treballar en la gestió d'exportacions (export management), empreses trading, de duanes i de logística internacional.


 • Departament de negocis internacionals d'una empresa multinacional
 • Departament d'exportació i importació d'empresa
 • Institucions públiques i consultories privades en l'àmbit de la internacionalització d'empreses
 • Creació d'una empresa pròpia (trade company)

Admissió i matrícula

El nostre procés d'admissió consisteix en una avaluació rigorosa de cada candidatura per preservar la qualitat del grup, així com la formació, l'experiència i la capacitat de treball de tots els alumnes.

Qui hi pot aplicar?

Els interessats a presentar la sol·licitud d'admissió al Màster Universitari en Negocis Internacionals hauran de ser titulats superiors universitaris, preferentment de les àrees d'administració d'empreses, economia, dret o enginyeria; a més, han de tenir un mínim de dos anys d'experiència professional rellevant. Es necessiten addicionalment dues cartes de recomanació.

Aquells participants que no tinguin l'espanyol com a una de les seves llengües maternes o que no l'hagin tingut com a llengua vehicular en els seus estudis de formació, hauran d'acreditar la possessió de, com a mínim, un nivell B2 d'espanyol (Marc europeu comú de referència per a les llengües) acreditat per una institució certificada. També hauran de superar amb fluidesa, en els casos que sigui necessària, l'entrevista personal amb la direcció acadèmica. En cas de no mostrar fluïdesa en la comprensió oral, es podran sol·licitar certificacions o proves addicionals que permetin un seguiment adequat i suficient de les sessions.

Per al desenvolupament del període lectiu del màster, incloent la setmana internacional, la direcció acadèmica recomana tenir un nivell d'anglès que permeti seguir les activitats amb facilitat.

Com aplicar?

Per sol·licitar l'admissió a aquest programa, l'alumne haurà de llegir i acceptar les Condicions Generals de Contractació, un cop iniciï la sol·licitud d'admissió a través del formulari.

Sol·licitud d'admissió

Completa la teva candidatura en alguna de les següents rondes d'admissió:

RondaData límit sol·licitud d'admissióData límit resolució
111/11/202026/11/2020
203/12/202018/12/2020
317/12/202031/12/2020
412/01/202128/01/2021
502/02/202117/02/2021
623/02/202110/03/2021
716/03/202131/03/2021
808/04/202123/04/2021
927/04/202112/05/2021
1013/05/202128/05/2021
1127/05/202111/06/2021
1208/06/202123/06/2021
1322/06/202107/07/2021
1406/07/202121/07/2021
1520/07/202130/07/2021
1602/09/202117/09/2021
1716/09/202101/10/2021
1805/10/202120/10/2021
1921/10/202105/11/2021

Es valoraran les sol·licituds d'admissió en el moment en què es completin els següents passos:

 • Omple el formulari d'admissió online.
 • Abona 120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quantitat es retornarà si la candidatura és denegada.
 • Envia la següent documentació a través de la plataforma online e-secretaria a la qual et donarem accés:
  • Carta o vídeo de presentació
  • Currículum
  • Títol universitari o del resguard conforme s'han abonat els drets d' expedició de títol (únicament s'acceptaran resguards emesos en els darrers cinc anys). Si estàs cursant el teu últim any de titulació, per l'admissió hauràs d' enviar-nos l'expedient acadèmic el més actualitzat possible.
  • Expedient acadèmic. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).
  • DNI o passaport
  • Fotografia .jpg de mida carnet
    

* En determinats casos pot ser que et demanem documentació addicional.
** L'aplicació queda subjecta a la disponibilitat de places.

Admissió

 • El Comitè d'Admissions seleccionarà els candidats mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
 • Es notificarà per escrit la resolució de l'admissió.

Matriculació

 • S'haurà de formalitzar la matrícula en els 15 dies posteriors a l'admissió.
 • Un cop rebuda la carta d'acceptació al programa i abans de l'inici de l'activitat acadèmica hauràs de presentar la següent documentació original:
  • Fotocòpia del títol universitari compulsat i/o legalitzat.
  • Fotocòpia compulsada de l'expedient oficial.
 • Si la teva titulació ha estat expedida per una universitat de fora d'Espanya, hauràs de tenir en compte, les indicacions per a estudiants internacionals
 • Per garantir la plaça és imprescindible realitzar el pagament de la reserva de plaça i formalitzar la matrícula.
 • Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és el 1508.
 • Formalitza l'import restant de la matrícula fins a dues setmanes abans que comencin les classes.

Beques, ajudes i finançament

Beques

La UPF Barcelona School of Management posa a la teva disposició diferents vies de finançament perquè puguis cursar qualsevol dels nostres programes sense preocupacions. Et brindem l'oportunitat de finançar part del teu programa ja sigui premiant el teu talent a través de beques, mitjançant ajudes d'entitats dedicades al foment de l'educació o amb acords de col·laboració amb entitats financeres.

Beca Talent

Sol·licita una de les nostres Beques Talent, atorgades específicament a estudiants de màster que tinguin una trajectòria acadèmica, professional o personal excepcional.

Beca Talent Partner

Si ets graduat d'alguna de les universitats partner que col·laboren amb la UPF Barcelona School of Management pots optar a les Beques Universitats Partner.

Beques Valor Social

Per a aquest pròxim curs i apuntant cap al compromís pel benestar social, la UPF Barcelona School of Management, ofereix les Beques de Valor Social amb l'objectiu de secundar i afavorir als col·lectius que l'Escola considera prioritaris. Entra i consulta els detalls.

Beca UPF-BSM

Sol·licita una de les nostres Beques UPF-BSM, atorgadas específicament a estudiantes de la Universitat Pompeu Fabra amb un bon expedient acadèmic.

Ajuts i descomptes

Descomptes per a ex-alumnes UPF

Si ets membre de les nostres associacions d'antics alumnes o d'una de les nostres universitats partner posem a la teva disposició una sèrie de descomptes aplicables sobre l'import de la matrícula del teu programa

Descomptes per a personal UPF

 

Si ets membre o familiar d'un empleat de el grup UPF o pertanys a les institucions col·laboradores de la UPF Barcelona School of Management pots gaudir d'una sèrie de descomptes aplicables sobre l'import de la matrícula del teu programa.

Descomptes Universitats Partner UPF de Llatinoamèrica

Si ets exalumne de les nostres universitats partner gaudiràs d'un 10% de descompte sobre el preu de matrícula de la programació de Màsters i Postgraus de la UPF Barcelona School of Management de més de 15 crèdits ECTS.

 

Descomptes Universitats Partner UPF

Comprova si la universitat on vas realitzar els teus estudis de pregrau és una Universitat Partner de la UPF i obtingues un 10% de descompte.

Finançament

Simulador de finançament

Consulta els nostre simulador per a financiar els teus estudis i rebre resposta en menys de 24h.

Anar al simulador

Entitats col·laboradores

A més, la UPF Barcelona School of Management col·labora amb entitats bancàries que concedeixen als nostres participants unes condicions de préstecs favorables que pots consultar en els següents enllaços.

Tingues present que per tenir accés a aquests préstecs, has de disposar d'un NIE si no ets Ciutadà Europeu. Des de la UPF Barcelona School of Management recomanem que també consultis els organismes financers del teu lloc de procedencia o altres possibilitats de finançament a través d'organismes internacionals.

A més, pots consultar l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de Catalunya (AGAUR), que ofereix préstecs per a estudiants universitaris amb residència fiscal a Catalunya mitjançant el programa PREPOST.

close
Sol·licitud d’admissió
Estàs sol·licitant admissió al programa:
Màster Universitari en Negocis Internacionals. International Business
Modalitat: Presencial
Idioma: Castellà
Preu: 11800
Import de drets d'admissió: 120
Descomptarem aquest import del total de la matrícula si s'accepta la teva candidatura. Si en canvi és denegada, t'ho reemborsarem.
0/3

Màster Universitari en Negocis Internacionals