Postgrau Semipresencial en Finances Corporatives

Metodologia

La metodologia semipresencial és altament participativa i combina sessions presencials amb la modalitat a distància.

En les sessions presencials:

 • Es realitzarà una sessió teòrica-pràctica de l’assignatura.
 • S’entregarà el material que s’haurà de preparar per la següent sessió.
 • Es realitzarà una prova generalment tipus test, amb l’objectiu de repassar els conceptes treballats a casa.
 • Es discutiran casos pràctics que s’hauran preparat amb antelació.
 • S’aclariran conceptes.

Entre una sessió presencial i la següent, l’equip acadèmic estarà disponible per acompanyar i facilitar el procés d’aprenentatge a l’estudiant:

 • Tutor/a i professor/a: t’ajudarà amb les consultes acadèmiques de les assignatures.
 • Gestor/a del programa: t’acompanyarà durant el curs en el seguiment i funcionament general del programa.

Els recursos d’aprenentatge ajudaran a la interacció entre l’equip acadèmic i estudiant durant el curs:

 • Plataforma virtual eCampus, que inclou, entre altres, espais per:
  • Calendari
  • Materials didàctics
  • Enviament de treballs i exercicis
  • Consulta de notes
  • Fòrum d’avisos i noticies
 • Email del tutor, professor i gestor del programa: consultes individualitzades.

L’avaluació del programa es realitzarà en base a:

 • Casos pràctics i treballs orientats a la realitat empresarial
 • Exercicis tipus test
 • Treball Final
 • Participació a classe
 • Assistència a classe (80% de les sessions presencials)

Eines

Els màsters, postgraus i cursos semipresencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la metodologia pròpia de la formació a distància amb sessions presencials que potencien l'aprenentatge experiencial, la discussió de casos pràctics i el treball en grup. La periodicitat, durada i metodologia de les sessions presencials varien segons cada programa adaptant-se, així, a les necessitats específiques dels estudiants.

.