Postgrau Online en Finances Corporatives

Metodologia

La metodologia d’estudi del programa serà íntegrament online i no s’impartirà cap sessió presencial.

L’espai eCampus és l’entorn virtual d’aprenentatge on l’estudiant tindrà accés als continguts del curs i materials i recursos de les assignatures, juntament amb espais per la participació, la tutoria personalitzada i l’avaluació continuada.

L’equip acadèmic estarà disponible per acompanyar i facilitar el procés d’aprenentatge de l’estudiant:

  • Tutor/a expert: t’orientarà al llarg del curs i t’ajudarà amb les consultes acadèmiques.
  • Gestor/a del programa: t’acompanyarà durant el curs en el seguiment i funcionament general del programa.

Els recursos de comunicació ajudaran a la interacció entre l’equip acadèmic i estudiant:

  • Fòrums virtuals i espais de debat: es plantejaran temes de debat per part del tutor i es tractaran consultes de contingut acadèmic.
  • Fòrum d’avisos: espai on s’enviaran comunicacions de seguiment del programa.
  • Email del tutor: consultes individualitzades.

L’avaluació del programa es realitzarà en base a:

  • Casos pràctics orientats a la realitat empresarial
  • Exercicis finals d’avaluació (tipus test)
  • Treball Final

Totes les activitats d’avaluació es realitzaran online i generalment de manera individual. 

Les activitats i les dates d’avaluació de cada una de les assignatures del programa es detallaran a l’inici de cada assignatura.

Les proves d’avaluació del programa estaran establertes i corregides sota els criteris de qualitat exigits en tots els programes de la BSM, que garanteixen el seu valor acadèmic i reconeixement.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos online de la UPF Barcelona School of Management s'adrecen a professionals que prefereixen un treball basat 100% en la comunicació virtual, sense assistència a sessions presencials. Aquest tipus d'aprenentatge requereix la participació activa de l'estudiant a través d'una àmplia diversitat de recursos online (documentació, bibliografia, eines 2.0, vídeos i aplicacions interactives, etc.) que faciliten l'aprenentatge, l'execució de les activitats pràctiques i l'adquisició de competències clau.

.