Postgrau en Controlling

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

A escollir 3 de les 4 següents assignatures:

1. Eines informàtiques per a l'optimització del control de gestió

 • Excel aplicat a la comptabilitat i les finances.
 • Com implementar un ERP amb èxit.
 • Últimes tendències en eines informàtiques per la optimització del control de gestió.

2. Control intern

 • Govern corporatiu
 • Gestió dels riscos corporatius
 • Disseny de mapes i riscos
 • Disseny de circuits i processos

3. Control de gestió avançat

 • Sistemes d’incentius
 • Redisseny de processos
 • Beyond budgeting
 • Project controlling

4. International Controlling (en anglès)

 • Management control systems to evaluate the performance in multinational corporations
 • Effective decision making in international business.
 • Controlling subsidiaries

Treball Final de Postgrau 
En aquesta matèria es pretén que el participant demostri que ha interioritzat els continguts desenvolupats durant el postgrau i que és capaç d'aplicar-los en diferents entorns. Es tracta d'un treball que busca integrar totes o vàries de les assignatures desenvolupades durant el postgrau. 

 

*La informació publicada pot ser subjecte a canvis.

Titulació acadèmica

Curs de postgrau de Controlling expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

.