Postgrau Semipresencial en Direcció Financera

Adquireix els coneixements, tècniques i habilitats per dirigir i gestionar el departament financer de qualsevol empresa o organització.

 • Direcció Financera
 • Estratègia financera
Pròxima edició
Inici classes
13 Desembre, 2021 (Per confirmar)
Fi programa
23 Maig, 2022 (Per confirmar)
Horari
Dissabte de 10:00 a 14:00 un cop al mes i algun divendres de 17:00 a 21:00
Idioma
Castellà
Modalitat
Semipresencial
Crèdits ECTS
15
Preu
2700 €

El Postgrau Semipresencial en Direcció Financera té com a objectiu formar professionals experts en finances perquè siguin capaços de dirigir un departament financer d'una empresa o organització.

Al llarg del curs adquiriràs els coneixements necessaris per definir l'estratègia financera de l'empresa a curt, mitjà i llarg termini, mentre descobreixes els elements necessaris per prendre decisions òptimes d'inversió i de finançament. A més, aprendràs a analitzar els estats financers, els sistemes i els mercats financers espanyol, europeu i internacional. Així mateix, incidiràs en els aspectes clau per a la gestió d'un departament financer, com són l'estimació de les necessitats financeres, les polítiques d'endeutament, d'autofinançament i de dividend o els mètodes de valoració d'empresa, entre d'altres.

Al final del postgrau seràs capaç de saber relacionar l'evolució de l'entorn econòmic i financer amb l'estratègia financera de l'empresa. Dominaràs les tècniques de gestió de clients, tresoreria i finances a llarg termini. Coneixeràs els elements necessaris per prendre decisions òptimes d'inversió i de finançament.

Col·laboradors:

Per què triar aquest programa

01

Ens adaptem a tu

Oferim el mateix programa, continguts i titulació acadèmica en tres modalitats diferents: presencial, semipresencial i online. Així, ens adaptem a la teva situació personal i professional.

02

Aprèn d'un prestigiós equip docent

Et formaràs amb professors de l'àrea d'Economia i Empresa de la UPF i també amb reconeguts professionals en actiu que t'aportaran el seu coneixement i experiència per aplicar la teoria a la pràctica.

03

Amplia la teva formació

Si a l'acabar el postgrau vols seguir ampliant la teva formació, podràs cursar el Màster en Direcció Financera i Comptable de la UPF-BSM, reconeixent els crèdits obtinguts.

A qui està dirigit

El programa s'adreça a graduats universitaris, preferiblement en l'àmbit de l'administració i gestió d'empreses, economia, comptabilitat i finances, que vulguin especialitzar-se en l'àmbit financer, així com a professionals amb experiència i coneixements financers que vulguin o necessitin actualitzar-los, ampliar-los o aprofundir-los.

Admissió i matrícula

Pla d'estudis

El Postgrau Semipresencial en Direcció Financera s'estructura en 5 assignatures, l'última de les quals inclou la realització d'un Treball Final de Postgrau.

Direcció Financera
 • Finances corporatives: últimes tendències.
 • Estat actual de la recerca acadèmica i de la pràctica empresarial en matèria de direcció financera.
 • Aplicació dels mètodes de valoració d'empreses a casos reals. Avantatges i inconvenients en funció del sector i de l'empresa analitzada.
 • Últimes tendències en matèria de valoració d'empreses i de polítiques per la creació de valor.
 • Els efectes perversos de les polítiques de creació de valor.
Gestió avançada del circulant
 • Estudi de bones pràctiques en matèria de gestió de tresoreria (cash pooling, centres de excel·lència, etc.).
 • Estat actual de la recerca acadèmica i de la pràctica empresarial en matèria de gestió de la tresoreria (cash management) i de la gestió del crèdit (credit management).
Aspectes fiscals de les finances
 • Optimització de la situació fiscal de l'empresa mitjançant la gestió i planificació dels impostos que l'afecten.
 • Aspectes organitzatius relacionats amb la dimensió fiscal de les finances.
Avaluació d'inversions nivell superior
 • Relacions entre la política d'inversions i el finançament de l'empresa.
 • Alternatives per suplir les deficiències dels diferents mètodes.
 • Elecció dels mètodes d'avaluació d'inversions més adequats tenint en compte aspectes qualitatius, fiscals i organitzacionals i per optimitzar les decisions d'inversió finançament. 
 • Bones pràctiques d'avaluació d'inversions en empreses d'alt creixement i de sectors especials.
 • Project finance.
Anàlisi integral d'empreses (inclou Treball Final de Postgrau)
 • Últimes tendències en matèria d'anàlisi qualitativa de l'empresa.
 • Estat actual de la recerca acadèmica i de la pràctica empresarial en matèria d'anàlisi d'empreses i d'anàlisi de comptes consolidats.
 • Formulació de models predictius en base a ràtios (tècniques de predicció d'insolvències).
 • Disseny de models de crèdit scoring i de rating.
 • Anàlisi de sectors específics.
 • Anàlisi d'empreses d'alt creixement, d'empreses longeves, d'empreses fracassades i d'altres tipus d'empreses rellevants.
 • Treball Final de Postgrau: els estudiants integraran les diverses matèries del programa. Això permetrà, d'una banda, aplicar els coneixements adquirits al món de l'empresa i d'altra banda, enriquir la visió que té l'alumne dels conceptes que està aprenent al llarg del programa.

Titulació que s'obté

Un cop superat el programa, obtindràs el títol de Curs Postgrau en Direcció Financera, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Professorat

L'equip docent del Postgrau Semipresencial en Direcció Financera està format per professors de l'àrea d'Economia i Empresa de la UPF i per professionals del sector, que garanteixen el rigor docent de la UPF-BSM.

Direcció acadèmica

Ramon Bastida Vialcanet

Vicedegà de Recerca i Transferència de Coneixement de la UPF Barcelona School of Management
Associate Professor BSM

Professorat

Oriol Amat Salas

Full professor of Financial Economics and Accounting at UPF and UPF-BSM.

Ramon Bastida Vialcanet

Vicedegà de Recerca i Transferència de Coneixement de la UPF Barcelona School of Management
Associate Professor BSM

Andrei Boar Boar

Teaching assistant BSM

Xavier Brun Lozano

Senior Lecturer BSM

Oscar Elvira Benito

Senior Lecturer BSM

Carmen Jover Díaz

Lecturer BSM

Miquel Planiol Ribera

Lecturer BSM

Antonio Valls Roig

Lecturer BSM

 • Xavier Olsina Pau
  Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona.
  Ha estat responsable de tresoreria a ENDESA, SEAT Volkswagen i el grup AGBAR. Membre fundador de l'ASSET (Associació Espanyola de Financers i Tresorers d'Empresa).
 • Albert Soler Rubio
  Director Executiu d'Anàlisi i concessio de crèdits a empreses a CaixaBank.
  MBA per ESADE i Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona.


 

Metodologia

L'enfocament és molt pràctic i professionalitzador. La metodologia semipresencial és altament participativa i combina sessions presencials amb la modalitat a distància.

En les sessions presencials:

 • Es realitzarà una sessió teòrico-pràctica de l'assignatura.
 • Es lliurarà el material que s'haurà de preparar per a la següent sessió.
 • Es realitzarà una prova generalment de tipus test, amb l'objectiu de repassar els conceptes treballats a casa.
 • Es discutiran casos pràctics que s'han preparat amb antelació.
 • S'aclariran conceptes.
   

Entre una sessió presencial i la següent, l'equip acadèmic estarà disponible per acompanyar i facilitar el procés d'aprenentatge a l'estudiant.

01.

S'adapta a tu

Compatible amb la teva vida professional i personal, classes presencials un dissabte al matí al mes i algun divendres a la tarda, combinat amb el treball a distància.

02.

Connectat amb el món professional

Al llarg del curs es discutiran i presentaran casos pràctics reals i actuals, que et permetran aplicar els conceptes apresos i enfrontar-te així a les situacions que et trobaràs en la teva activitat professional.

03.

Team building

Els treballs en grup et permetran compartir visions, coneixements i opinions amb companys de diverses procedències, enriquint la teva experiència acadèmica i reforçant el teu networking.

Avaluació

L'avaluació del programa es realitzarà mitjançant:

 • Casos pràctics i treballs orientats a la realitat empresarial
 • Exercicis de tipus test
 • Treball Final de Postgrau
 • Participació a classe
 • Assistència a classe (80% de les sessions presencials)

Eines

La combinació d'aprenentatge online i sessions presencials afavoreix l'equilibri entre teoria i pràctica en un procés d'aprenentatge flexible. Els diversos recursos multimèdia que es posen a disposició de l'estudiant el permeten d'adquirir coneixements de manera autoregulada i les sessions presencials busquen la seva posada en pràctica amb metodologies actives.

Comptaràs amb:

 • Recursos digitals i blocs audiovisuals per a l'aprenentatge en línia
 • Sessions presencials amb metodologies actives per a un aprenentatge transferible
 • Treball de màster o postgrau per aprendre fent
 • Un mentor personal per al seguiment del teu Treball Final de Màster (TFM) o Treball Final de Postgrau (TFP)

Sortides professionals

El Postgrau Semipresencial en Direcció Financera s'adreça a tots aquells professionals que vulguin créixer i desenvolupar-se en un departament financer, tant si són joves graduats que volen iniciar la seva carrera, com professionals titulats que vulguin assumir nous reptes i responsabilitats en aquesta àrea d'importància vital en qualsevol empresa.

Perfil dels estudiants

Compartiràs aula amb joves professionals que procedeixen de l'àmbit de la Comptabilitat i les Finances, l'Economia o l'Administració d'Empreses, i també amb professionals del sector que volen aprofundir els seus coneixements per aplicar-los en els seus llocs de treball.

A l'aula es trobaran els estudiants del Màster Universitari en Direcció Financera i Comptable i els estudiants del postgrau.

31

Mitjana d'edat

7

Mitjana d'experiència professional

Sortides professionals

El postgrau forma els estudiants per poder enfocar la seva carrera professional en l'àmbit financer, ja sigui desenvolupant la seva activitat en el departament financer d'una empresa o com a assessor o consultor financer extern.


 • Director de departament comptable/financer
 • Assessor d'empreses en temes comptables, financers i de gestió
 • Consultor d'empreses 
 • Analista de riscos en departament financer
 • Staff/comandament intermedi en departament financer de multinacional

Admissió i matrícula

El nostre procés d'admissió consisteix en una avaluació rigorosa de cada candidatura per preservar la qualitat del grup, així com la formació, l'experiència i la capacitat de treball de tots els alumnes.

Qui hi pot aplicar?

Titulats universitaris o graduats amb títol propi d'universitat.

Igualment, podran accedir al procés de selecció altres candidats sense la titulació universitària requerida en virtut dels seus mèrits acadèmics, professionals o del lloc de treball que ocupin.

Com aplicar?

Per sol·licitar l'admissió a aquest programa, l'alumne haurà de llegir i acceptar les Condicions Generals de Contractació, un cop iniciï la sol·licitud d'admissió a través del següent formulari.

Sol·licitud d'admissió

Completa la teva candidatura en alguna de les següents rondes d'admissió:

RondaData límit sol·licitud d'admissióData límit resolució
111/11/202026/11/2020
203/12/202018/12/2020
317/12/202031/12/2020
412/01/202128/01/2021
502/02/202117/02/2021
623/02/202110/03/2021
716/03/202131/03/2021
808/04/202123/04/2021
927/04/202112/05/2021
1013/05/202128/05/2021
1127/05/202111/06/2021
1208/06/202123/06/2021
1322/06/202107/07/2021
1406/07/202121/07/2021
1520/07/202130/07/2021
1602/09/202117/09/2021
1716/09/202101/10/2021
1805/10/202120/10/2021
1921/10/202105/11/2021

Es valoraran les sol·licituds d'admissió en el moment en què es completin els següents passos:

 • Omple el formulari d'admissió online.
 • Abona 120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quantitat es retornarà si la candidatura és denegada.
 • Envia la següent documentació a través de la plataforma online e-secretaria a la qual et donarem accés:
  • Carta o vídeo de presentació
  • Currículum
  • Títol universitari o del resguard conforme s'han abonat els drets d' expedició de títol (únicament s'acceptaran resguards emesos en els darrers cinc anys). Si estàs cursant el teu últim any de titulació, per l'admissió hauràs d' enviar-nos l' expedient acadèmic el més actualitzat possible.
  • Expedient acadèmic. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).
  • DNI o passaport
  • Fotografia .jpg de mida carnet

En determinats casos pot ser que et demanem documentació addicional.
L'aplicació queda subjecta a la disponibilitat de places.

 

Admissió

 • El Comitè d'Admissions seleccionarà els candidats mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
 • Es notificarà per escrit la resolució de l'admissió.

Matriculació

 • S'haurà de formalitzar la matrícula en els 15 dies posteriors a l'admissió.
 • Un cop rebuda la carta d'acceptació al programa i abans de l'inici de l'activitat acadèmica hauràs de presentar la següent documentació original:
  • Fotocòpia del títol universitari compulsat i/o legalitzat
 • Si la teva titulació ha estat expedida per una universitat de fora d'Espanya, hauràs de tenir en compte, les indicacions per a estudiants internacionals
 • Per garantir la plaça és imprescindible realitzar el pagament de la reserva de plaça i formalitzar la matrícula.
 • Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és el 3340.
 • Formalitza l'import restant de la matrícula fins a dues setmanes abans que comencin les classes.

Beques, ajudes i finançament

Beques

La UPF Barcelona School of Management pone a tu disposición distintas vías de financiación para que puedas cursar cualquiera de nuestros programas sin preocupaciones. Te brindamos la oportunidad de financiar parte de tu programa ya sea premiando tu talento a través de becas, mediante ayudas de entidades dedicadas al fomento de la educación o con acuerdos de colaboración con entidades financieras.

Ajuts i descomptes

Finançament

Simulador de finançament

Consulta els nostre simulador per a financiar els teus estudis i rebre resposta en menys de 24h.

Anar al simulador

Entitats col·laboradores

A més, la UPF Barcelona School of Management col·labora amb entitats bancàries que concedeixen als nostres participants unes condicions de préstecs favorables que pots consultar en els següents enllaços.

Tingues present que per tenir accés a aquests préstecs, has de disposar d'un NIE si no ets Ciutadà Europeu. Des de la UPF Barcelona School of Management recomanem que també consultis els organismes financers del teu lloc de procedencia o altres possibilitats de finançament a través d'organismes internacionals.

A més, pots consultar l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de Catalunya (AGAUR), que ofereix préstecs per a estudiants universitaris amb residència fiscal a Catalunya mitjançant el programa PREPOST.

close
Sol·licitud d’admissió
Estàs sol·licitant admissió al programa:
Postgrau en Direcció Financera
Modalitat: Semipresencial
Idioma: Castellà
Preu: 2700
Import de drets d'admissió: 120
Descomptarem aquest import del total de la matrícula si s'accepta la teva candidatura. Si en canvi és denegada, t'ho reemborsarem.
0/3

Postgrau Semipresencial en Direcció Financera