Màster Universitari en Direcció Financera i Comptable (especialitat en Controlling)

Metodologia

El Màster universitari en Direcció Financera i Comptable de l'Empresa (especialitat Controlling) combina teoria i pràctica amb una metodologia molt participativa.

A l'exposició de conceptes teòrics per part dels professors s'afegirà la interacció i intervenció activa dels participants. Aquests discutiran i resoldran casos pràctics; desenvoluparan jocs de rol i d'empresa basats en problemes reals i actuals i prepararan un projecte que posarà en pràctica els coneixements adquirits.

Entre sessions, els participants estudiaran la documentació i prepararan els exercicis que posteriorment es resoldran a classe.

Avaluació

L'avaluació del programa es realitzarà en base a:

  • Casos pràctics, exercicis i treballs orientats a la realitat empresarial
  • Proves de les diferents assignatures
  • Participació i exposicions a classe
  • Assistència a classe (mínim del 80%)
  • Treball Final de Màster

Les activitats avaluatives es realitzaran de manera individual i també de manera grupal, fomentant el treball en equip.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.