Postgrau en Direcció Comptable i Control de Gestió

Adquireix les competències i les habilitats necessàries per dirigir el departament comptable de qualsevol companyia o institució. Un programa especialitzat per enfocar la teva carrera laboral en l'àmbit del control de gestió o business controller.

 • Direcció comptable
 • Control gestió
 • controlling
Pròxima edició
Inici classes
03 Octubre, 2022 (Per confirmar)
Fi programa
06 Febrer, 2023 (Per confirmar)
Horari
Dilluns i dimecres de 18:00 a 21:00 i algun divendres
Idioma
Castellà
Modalitat
Presencial
Crèdits ECTS
15
Preu
3350 €

El Postgrau en Direcció Comptable i Control de Gestió t'ensenyarà a analitzar l'estat econòmic i financer d'una organització d'una manera analítica i estratègica, així com a prendre decisions sobre les seves operacions.

Mitjançant exercicis majoritàriament pràctics, en aquest curs abordaràs tots els continguts des d'una perspectiva de direcció i de presa de decisions. En aquest curs et convertiràs en un expert comptable capaç de dirigir un equip comptable en tots els seus vessants, així com exercir funcions de controlling i d'auditoria interna.

A l'acabar el curs, l'alumne sabrà diagnosticar la situació i evolució econòmica i financera de qualsevol companyia, dominar els sistemes de càlcul de costos i els sistemes més actuals de planificació estratègica i analítica, elaborar pressupostos implantant sistemes de control pressupostari i analitzant desviacions en l'activitat professional, així com dissenyar un sistema de control de gestió des d'una perspectiva de presa de decisions.

Col·laboradors:

Per què triar aquest programa

01

Aprèn d'un prestigiós equip docent

En aquest curs et formaràs amb professors de l'àrea d'Economia i Empresa de la UPF i també amb reconeguts experts en actiu que t'aportaran el seu coneixement i experiència per aplicar la teoria a la pràctica diària del business controller.

02

Ens adaptem a tu

Al llarg del curs oferim als alumnes el mateix programa, estratègia, continguts i titulació acadèmica en modalitats diferents: presencial, semipresencial i online. Així, ens adaptem a la teva situació personal i professional.

03

Accedeix a un programa consolidat

46 edicions i més de 1.000 alumnes formats avalen l'èxit, la metodologia i la consolidació d'aquest postgrau en control de gestió.

04

Amplia la teva formació

Si a l'acabar el postgrau vols seguir ampliant la teva formació com a business controller, podràs cursar el Màster en Direcció Financera i Comptable de la UPF-BSM, reconeixent els crèdits obtinguts durant aquest curs.

A qui està dirigit

El programa s'adreça a graduats universitaris, preferiblement en l'àmbit de la gestió d'organitzacions, economia, pressupostos i finances, que vulguin especialitzar-se en el sector i a professionals amb experiència que ja tinguin una metodologia comptable i que vulguin o necessitin actualitzar-la, ampliar-la o aprofundir-la.

El postgrau capacita l'alumne en la funció del controller i director de costos des d'un nivell de base i amb un enfocament generalista, de manera que s'adreça també a experts d'altres disciplines que acreditin coneixements previs en aquests sistemes d'informació, ja sigui a través de formació acadèmica o laboral prèvia.

Admissió i matrícula

Pla d'estudis

La planificació del postgrau està formada per 3 assignatures principals entorn al control de gestió i a la figura del controller financer, i es complementa amb el Treball Final de Postgrau, que englobarà els continguts adquirits per l'alumne al llarg del curs.

Anàlisi d'empreses I
 • Estat actual de la recerca acadèmica i de la pràctica empresarial en el context d'anàlisi d'estats financers, dels contrrollers i de la planificació estratègica.
 • Anàlisi patrimonial i financer. Anàlisi discriminant. Models unidimensionals i multidimensionals.
 • Anàlisi del fons de maniobra. La relació entre les necessitats de fons de maniobra i el fons de maniobra real. Últimes tendències en gestió del fons de maniobra.
 • Anàlisi integral per part del director o com a part d'una auditoria.
 • Anàlisi de la capacitat per generar beneficis, valor i creixement.
 • Diagnòstic integral de l'empresa. Anàlisi de sensibilitat.
Gestió estratègica de costos
 • Relacions entre comptabilitat de costos i financera.
 • Estat actual de la recerca acadèmica i de la pràctica empresarial de costos, amb especial èmfasi en els diferents sistemes de costos utilitzats per les organitzacions en el context actual.
 • Control de gestió de costos basat en les activitats.
 • Relacions amb els sistemes d'informació integrada i les altres àrees funcionals de la companyia.
 • Gestió estratègica de costos.
 • Noves tendències en comptabilitat de costos.
 • Últimes investigacions acadèmiques sobre la matèria.
 • Models de costos de les empreses d'alt creixement.
 • Nous enfocaments per a la reducció de costos. El model low-cost, costos de qualitat i de no qualitat. Costos mediambientals.
 • Conseqüències dels enfocaments de reducció de costos.
Gestió pressupostària i control
 • Relacions amb els sistemes d'informació integrada i les altres àrees funcionals de l'empresa.
 • Costos estàndards i models d'anàlisi de desviacions.
 • Implantació pràctica del director de models de control pressupostari.
 • Revisió de la literatura en noves tendències en matèria de control pressupostari i gestió més enllà dels pressupostos.
 • Models de gestió pressupostària de les companyies d'alt creixement per sectors.
 • Vinculació entre l'estratègia i el sistema de control d'operacions.
 • Selecció d'indicadors monetaris i no monetaris.
 • Planificació i disseny de quadres de comandament (quadre de comandament integral).
 • Aspectes humans del control de gestió.
 • Relacions amb els sistemes d'informació integrada i les altres àrees funcionals de l'organització.
 • Revisió de la literatura en noves tendències en matèria de control de gestió i evolució previsible del control en les organitzacions.
 • Models de control de gestió en entorns d'alt creixement.
 • Disseny de sistemes de control que minimitzen els efectes perversos del control de gestió.
 • Estudi de casos de models de negoci exitosos i fracassats.
Treball Final de Postgrau (Habilitats Directives)

Amb el Treball Final de Postgrau es pretén que els estudiants integrin les diverses matèries del curs. També es tracta de fomentar les habilitats directives i de controller financer relacionades amb la presentació oral i escrita de la feina realitzada. Això permetrà, d'una banda, aplicar les competències adquirides pels alumnes al món laboral i, d'altra banda, enriquir la visió que té l'alumne dels conceptes que està aprenent al llarg del programa.

Titulació que s'obté

Un cop superat el programa, obtindràs el títol de Curs de Postgrau en Direcció Comptable i Control de Gestió, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Professorat

L'equip docent del curs està format per professors de l'àrea d'Economia i Empresa de la UPF i per experts en el control de gestió, que garanteixen el rigor docent de la UPF-BSM.

Direcció acadèmica

Jordi de Falguera Martinez Alarcon

Associate Professor UPF

Professorat

Ramon Bastida Vialcanet

Vicedegà de Transferència de Coneixement de la UPF Barcelona School of Management
Associate Professor BSM

Jordi de Falguera Martinez Alarcon

Associate Professor UPF

Quico Marin Anglada

Senior Lecturer BSM

Joan Anton Ros Guasch

Senior Lecturer BSM

Antonio Valls Roig

Lecturer BSM

Metodologia

La planificació del curs té un enfocament molt pràctic i professionalitzador de l'alumne. Es combinen teoria i pràctica que engloben els diferents sistemes d'informació amb una metodologia molt participativa. A l'exposició de conceptes teòrics per part dels professors s'afegeix la interacció i intervenció activa dels estudiants.

01.

Connectat amb el món professional

Al llarg del curs es discutiran i presentaran casos pràctics reals i actuals sobre el control de gestió, que et permetran aplicar els conceptes apresos i afrontar així les situacions que et trobaràs en la teva activitat professional.

02.

Team building

Els treballs en grup permeten als alumnes compartir visions, opinions i metodologia amb companys del curs de procedència diversa, enriquint el teu coneixement acadèmic i enfortint el teu networking.

03.

Participació activa

Davant dels exercicis pràctics plantejats, els alumnes hauran de proposar la solució que troben més adequada, aplicant els coneixements adquirits i demostrant la seva capacitat en la presa de decisions.

Avaluació

La modalitat d'avaluació del curs és continuada i es realitzarà basada en:

 • Casos pràctics, exercicis i treballs orientats a la realitat empresarial dels controllers
 • Proves de les diferents assignatures
 • Participació i exposicions a classe
 • Assistència a classe (mínim del 80%)
 • Treball Final de Postgrau


Les activitats avaluatives de l'alumne es realitzaran de manera individual i també grupal, fomentant el treball en equip.

Eines

L'aprenentatge orientat a projecte i la combinació de classes magistrals i de metodologies actives com ara l'estudi de casos, el flipped learning, la resolució de problemes reals i les simulacions professionals permeten connectar teoria i pràctica, adquirir competències avançades i aconseguir aprenentatges transferibles al lloc de treball.

Comptaràs amb:

 • Treball de màster o postgrau per aprendre fent
 • Un mentor personal per al seguiment del teu Treball Final de Màster (TFM) o Treball Final de Postgrau (TFP)
 • Recursos digitals per aconseguir competències transversals
 • Activitats i tallers interdisciplinars

Sortides professionals

El programa s'adreça a tots aquells professionals que vulguin conèixer la funció del controller, així com créixer i desenvolupar-se en un equip comptable, tant si són joves graduats que volen iniciar la seva carrera, com professionals titulats que vulguin assumir nous reptes financers i responsabilitats en aquesta àrea d'importància vital en qualsevol companyia pública, privada o auditoria.

Perfil dels estudiants

Compartiràs aula amb joves que procedeixen de l'àmbit de la Comptabilitat i les Finances, l'Economia o la Gestió d'Empreses. També amb professionals del sector i altres directors financers que volen aprofundir els seus coneixements sobre els controllers per aplicar-los en la seva activitat professional.

A l'aula es trobaran els estudiants del Màster Universitari de Direcció Financera i Comptable i els estudiants del postgrau.

29

Mitjana d'edat

5

Mitjana d'experiència professional

Sortides professionals

Mitjançant el suport dels professors, el postgrau treballa totes les tècniques que requereix un controller amb l'objectiu de crear les bases que permetin afrontar professionalment un lloc de treball directament vinculat amb els directors financers.


 • Business Controller
 • Cap de Planificació i control d'operacions
 • Auditor Intern
 • Analista de riscos
 • Director departament comptable/financer
 • Staff departament comptable/financer 
 • Gerent d'auditoria

Admissió i matrícula

El nostre procés d'admissió consisteix en una avaluació rigorosa de cada candidatura per preservar la qualitat del grup, així com la formació, l'experiència i la capacitat de treball de tots els alumnes.

Qui hi pot aplicar?

Titulats universitaris o graduats amb títol propi d'universitat.

Igualment, podran accedir al procés de selecció dels cursos altres candidats sense la titulació universitària requerida en virtut dels seus mèrits acadèmics, laborals, i del lloc de treball que ocupin.

Com aplicar?

Per sol·licitar l'admissió a aquest programa, l'alumne haurà de llegir i acceptar les Condicions Generals de Contractació, un cop iniciï la sol·licitud d'admissió a través del següent formulari.

Sol·licitud d'admissió

Completa la teva candidatura en alguna de les següents rondes d'admissió:

RondaData límit sol·licitud d'admissióData límit resolució
110/11/202125/11/2021
201/12/202116/12/2021
316/12/202131/12/2021
412/01/202227/01/2022
502/02/202217/02/2022
623/02/202210/03/2022
716/03/202231/03/2022
806/04/202228/04/2022
927/04/202212/05/2022
1018/05/202202/06/2022
1108/06/202223/06/2022
1222/06/202207/07/2022
1306/07/202221/07/2022
1419/07/202229/07/2022
1501/09/202216/09/2022
1614/09/202230/09/2022
1705/10/202220/10/2022
1819/10/202203/11/2022

Es valoraran les sol·licituds d'admissió en el moment en què es completin els següents passos:

 • Omple el formulari d'admissió online.
 • Abona 120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quantitat es retornarà si la candidatura és denegada.
 • Envia la següent documentació a través de la plataforma online e-secretaria a la qual et donarem accés:
  • Carta o vídeo de presentació
  • Currículum
  • Títol universitari o del resguard conforme s'han abonat els drets d' expedició de títol (únicament s'acceptaran resguards emesos en els darrers cinc anys). Si estàs cursant el teu últim any de titulació, per l'admissió hauràs d' enviar-nos l' expedient acadèmic el més actualitzat possible.
  • Expedient acadèmic. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).
  • DNI o passaport
  • Fotografia .jpg de mida carnet

En determinats casos pot ser que et demanem documentació addicional.
L'aplicació queda subjecta a la disponibilitat de places.

 

Admissió

 • El Comitè d'Admissions seleccionarà els candidats mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
 • Es notificarà per escrit la resolució de l'admissió.

Matriculació

 • S'haurà de formalitzar la matrícula en els 15 dies posteriors a l'admissió.
 • Un cop rebuda la carta d'acceptació al programa i abans de l'inici de l'activitat acadèmica hauràs de presentar la següent documentació original:
  • Fotocòpia del títol universitari compulsat i/o legalitzat
 • Si la teva titulació ha estat expedida per una universitat de fora d'Espanya, hauràs de tenir en compte, les indicacions per a estudiants internacionals
 • Per garantir la plaça és imprescindible realitzar el pagament de la reserva de plaça i formalitzar la matrícula.
 • Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és el 3009.
 • Formalitza l'import restant de la matrícula fins a dues setmanes abans que comencin les classes.

Beques, ajudes i finançament

Beques

La UPF Barcelona School of Management posa a la teva disposició diferents vies de finançament perquè puguis cursar qualsevol dels nostres programes sense preocupacions. Et brindem l'oportunitat de finançar part del teu programa ja sigui premiant el teu talent a través de beques, mitjançant ajuts d'entitats dedicades al foment de l'educació o amb acords de col·laboració amb entitats financeres.

Ajuts i descomptes

close
Sol·licitud d’admissió
Estàs sol·licitant admissió al programa:
Postgrau en Direcció Comptable i Control de Gestió
Modalitat: Presencial
Idioma: Castellà
Preu: 3350
Import de drets d'admissió: 120
Descomptarem aquest import del total de la matrícula si s'accepta la teva candidatura. Si en canvi és denegada, t'ho reemborsarem.
0/3

Postgrau en Direcció Comptable i Control de Gestió