Postgrau Semipresencial en Finances Corporatives

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

A escollir 3 de les 4 següents assignatures:

1. Nous instruments financers 

 • Borsa (OPV, OPA,...)
 • Emissió de bons
 • Híbrids
 • Préstecs sindicats
 • Project finance
 • Titulització d'actius
 • Private Equity (capital risc)

2. Fusions i adquisicions 

 • Concepte, tipologia i procés  d' operacions d'adquisició, fusió i escissió.
 • Due dilligence
 • Negociació i tancament de l'operació
 • Gestió posterior a la compra-venda.

3. Futurs, opcions i divises 

 • Futurs
 • Opcions
 • Permutes (swaps).
 • Sistema financer europeu i internacional.
 • Operacions d'inversió i finançament en divises.

4. International Finance (en anglès)

 • International finance management
 • Treasury management
 • Foreign exchange and cash flow hedge
 • Enterprise risk management


Treball Final de Postgrau
 
En aquesta matèria es pretén que el participant demostri que ha interioritzat els continguts desenvolupats durant el postgrau i que és capaç d'aplicar-los en diferents entorns. Es tracta d'un treball que busca integrar totes o vàries de les assignatures desenvolupades durant el postgrau. 

*La informació publicada pot ser subjecte a canvis.

Titulació acadèmica

Curs de postgrau de Finances Corporatives expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

.