Postgrau en protecció de dades i seguretat de la informació

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Normativa general de protecció de dades (5 ECTS)

  • Explicació general i detallada sobre el funcionament del RGPD
  • Context d’aplicació i exemples d’ús del RGPD

Responsabilitat activa (3 ECTS)

  • Anàlisi i gestió de riscos
  • Seguretat de la informació
  • Avaluacions d’impacte

Tècniques per a la seguretat de la informació (2 ECTS)

  • Auditories de protecció de dades
  • Auditories de sistemes d’informació
  • Altres coneixements: informàtica en núvol (cloud computing), internet de les coses (Internet of things, IoT), xarxes socials (XS), dades massives (big data), cadena de blocs (blockchain)

Pla d'estudis detallat

.