Postgrau en Finances Internacionals

Amb el Postgrau en Finances Internacionals adquiriràs els coneixements necessaris per alinear l’evolució de l’entorn econòmic i financer amb la gestió d’empreses que operen a nivell mundial.

 • Finances internacionals
 • Comptabilitat internacional
Pròxima edició
Inici classes
21 Abril, 2022
Fi programa
11 Juliol, 2022
Horari
Les classes es faran un, dos o tres dies a la setmana, en funció de les optatives escollides, de 18:00 a 21:00.
Idioma
Anglès
Modalitat
Presencial
Crèdits ECTS
10
Preu
1600 €

El Postgrau en Finances Internacionals et formarà com a expert en finances i comptabilitat, especialment en empreses amb una forta presència internacional. Es cobriran aspectes bàsics com la informació detallada de la normativa comptable internacional, la gestió financera de multinacionals o la fiscalitat internacional. 

Al llarg del curs es tractaran amb detall les normes internacionals d’informació financera, aspectes relacionats amb el finançament d’operacions internacionals i els sistemes de control de gestió més habituals en empreses multinacionals. Adquiriràs un coneixement exhaustiu del funcionament de la normativa comptable internacional (NIIF) i una comprensió dels elements necessaris per a la presa de decisions òptimes sobre inversions i finances en entorns internacionals.

El curs també et proporcionarà la possibilitat de dissenyar el pla fiscal òptim per a una empresa, tenint en compte qüestions de fiscalitat internacional i la comprensió del funcionament dels comptes en divises i dels productes financers més adequats per gestionar el tipus de canvi, el tipus d’interès i el risc de país.

Col·laboradors:

Per què triar aquest programa

01

Excel·lent professorat amb un doble enfocament

El programa compta amb una direcció acadèmica i un professorat de primer ordre, format per acadèmics del departament d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra, i amb professionals de les principals empreses del sector.

02

Adaptat a tu

El mateix programa, continguts i titulació acadèmica ofert en tres modalitats diferents: presencial, semipresencial i online, perquè el puguis adaptar a la teva situació personal i professional.

03

Amplia la teva formació

Si a l'acabar el postgrau vols seguir ampliant la teva formació, podràs sol·licitar l'admissió al Màster en Direcció Financera i Comptable de la UPF-BSM, que reconeixerà els crèdits obtinguts amb aquest curs.

A qui està dirigit

El programa s’adreça a titulats universitaris, preferentment en l’àrea d’administració i direcció d’empreses, economia, comptabilitat i finances, que vulguin especialitzar-se en l’àmbit financer, així com a professionals amb experiència financera que necessitin actualitzar-se o adquirir nous coneixements.

Es tracta d'un programa avançat i, per tant, és important tenir formació i/o experiència en el sector.

Admissió i matrícula

Pla d'estudis

El postgrau consta de 5 assignatures optatives, de les quals cal escollir-ne 3, i es complementa amb un Treball Final en què l'alumne aplica els continguts adquirits al llarg del curs.

Assignatures Optatives
International Controlling
 • Management control systems to evaluate the performance in multinational corporations
 • Effective decision making in international business.
 • Controlling subsidiaries
International Financial Reporting Standards. Advanced Level I.
 • IAS 16 Property, Plant and Equipment
 • IAS 40 Investment Property
 • IAS 34 Interim Financial Reporting
 • IAS 12 Income Taxes
 • IAS 23 Borrowing Costs
 • IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
 • IFRS 16 Leases
 • IAS 38 Intangible Assets
 • IAS 36 Impairment of Assets
 • IAS 2 Inventories
 • IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers
 • IFRS 2 Share-based Payment
 • IFRS 8 Operating Segments
 • IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures
 • IAS 33 Earnings Per Share
International Financial Reporting Standards. Advanced Level II.
 • IAS 19 Employee Benefits
 • IFRS 3 Business Combinations
 • IAS 27 Separate Financial Statements
 • IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures
 • IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
 • IAS 24 Related Party Disclosures
 • IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure
 • IFRS 10 Consolidated Financial Statements
 • IFRS 11 Joint Arrangements
 • IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities
 • IFRS 9 Financial Instruments
 • IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
 • IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards.
International Taxation
 • Introduction and taxation systems
 • Taxes and jurisdictions
 • Transfer pricing
 • Legal tax avoidance schemes to take advantage of low tax countries
International Finance
 • International finance Management
 • Treasury Management
 • Foreign exchange and cash flow hedge
 • Enterprise risk Management
Treball Final de Postgrau
Treball Final de Postgrau

En aquesta assignatura es pretén que l'alumne demostri que ha interioritzat els continguts desenvolupats durant el postgrau i que és capaç d'aplicar-los en diferents entorns. Es tracta d'un treball que busca integrar totes o diverses de les matèries desenvolupades al llarg del postgrau.

Titulació que s'obté

Un cop superat el programa, obtindràs el títol de Curs de Postgrau en Finances Internacionals, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Nota: Les assignatures optatives es realitzaran en cas d'arribar a un nombre mínim d'estudiants matriculats. L'oferta definitiva de cada curs lectiu pot patir adaptacions en funció de la planificació acadèmica.

Professorat

L'equip docent està format per professors de l'àrea d'Economia i Empresa de la UPF i per professionals del sector, que garanteixen el rigor docent de la UPF-BSM.

Direcció acadèmica

Llorenç Bagur Femenías

Degà de la UPF Barcelona School of Management
Associate Professor BSM

Professorat

Josep Lluis Boned Torres

Senior Lecturer BSM

Quico Marin Anglada

Senior Lecturer BSM

Oriol Montanyà Vilalta

Senior Lecturer BSM

Albert Sagués Cuxart

Adjunct professor BSM

Metodologia

El programa té un enfocament molt pràctic i professional. La teoria i la pràctica es combinen amb una metodologia participativa que integra l’exposició de conceptes teòrics per part dels professors amb la intervenció activa dels participants.

01.

Vinculat amb el món professional

Al llarg del curs es treballaran i debatran casos pràctics reals i actuals, que et permetran aplicar els conceptes apresos i enfrontar-te a possibles situacions i escenaris en la teva activitat professional.

02.

Team building

Treballar en grup et permetrà compartir i comparar diferents visions, coneixements i opinions amb companys de diverses procedències. Això enriquirà la teva experiència acadèmica i reforçarà el teu networking.

03.

Participació activa

Partint de diferents exercicis pràctics, els estudiants hauran de proposar la solució més adequada aplicant els coneixements adquirits.

Avaluació

Avaluació contínua. Algunes de les activitats d'avaluació habituals són:

 • Casos pràctics, exercicis i treballs
 • Exàmens
 • Presentacions orals i participació activa a classe 
 • Assistència a classe (un mínim del 80%)
 • Projecte final

Les activitats es realitzaran individualment o en grup, fomentant així el treball en equip.

Eines

L'aprenentatge orientat a projecte i la combinació de classes magistrals i de metodologies actives com ara l'estudi de casos, el flipped learning, la resolució de problemes reals i les simulacions professionals permeten connectar teoria i pràctica, adquirir competències avançades i aconseguir aprenentatges transferibles al lloc de treball.

Comptaràs amb:

 • Treball de màster o postgrau per aprendre fent
 • Un mentor personal per al seguiment del teu Treball Final de Màster (TFM) o Treball Final de Postgrau (TFP)
 • Recursos digitals per aconseguir competències transversals
 • Activitats i tallers interdisciplinars

Sortides professionals

El programa s’adreça a tots aquells professionals amb experiència en el camp de la comptabilitat i les finances que desitgin assumir nous reptes i responsabilitats en aquest àmbit en empreses amb una forta presència internacional.

Perfil dels estudiants

Compartiràs aula amb professionals procedents de l’àrea de comptabilitat i finances, economia o administració d’empreses que volen aprendre i adquirir nous coneixements per aplicar-los als seus llocs de treball actuals.

El postgrau forma part del Màster en Direcció Financera i Comptable, per la qual cosa la classe estarà formada per estudiants tant del postgrau com del màster.

28

Mitjana d'edat

5

Mitjana d'experiència professional

30%

Estudiants internacionals

Sortides professionals

El postgrau és una formació avançada que se centra en els principals aspectes de les finances per enfocar les carreres professionals en aquesta àrea, especialment en empreses a nivell mundial o empreses que operen internacionalment.


 • Auditor de comptes d'empreses multinacionals
 • Departament d'operacions internacionals
 • Director financer d'una empresa multinacional
 • Assessor d'empreses en temes comptables i fiscals internacionals
 • Consultor financer
 • Staff/comandament intermedi en departament financer de multinacional

Admissió i matrícula

El nostre procés d'admissió consisteix en una avaluació rigorosa de cada candidatura per preservar la qualitat del grup, així com la formació, l'experiència i la capacitat de treball de tots els alumnes.

Qui hi pot aplicar?

Titulats universitaris o graduats amb títol propi d'universitat.

Igualment, podran accedir al procés de selecció altres candidats sense la titulació universitària requerida en virtut dels seus mèrits acadèmics, professionals o del lloc de treball que ocupin.

Coneixements d'anglès: 
Els candidats que no tinguin l'anglès com a idioma nadiu hauran d'acreditar, com a mínim, un nivell B2 (Marc Comú Europeu de Referència). Els participants que tinguin l'anglès com a llengua materna no han de presentar cap certificat. 

Com aplicar?

Per sol·licitar l'admissió a aquest programa, l'alumne haurà de llegir i acceptar les Condicions Generals de Contractació, un cop iniciï la sol·licitud d'admissió a través del següent formulari.

Sol·licitud d'admissió

Completa la teva candidatura en alguna de les següents rondes d'admissió:

RondaData límit sol·licitud d'admissióData límit resolució
110/11/202125/11/2021
201/12/202116/12/2021
316/12/202131/12/2021
412/01/202227/01/2022
502/02/202217/02/2022
623/02/202210/03/2022
716/03/202231/03/2022
806/04/202228/04/2022
927/04/202212/05/2022
1018/05/202202/06/2022
1108/06/202223/06/2022
1222/06/202207/07/2022
1306/07/202221/07/2022
1419/07/202229/07/2022
1501/09/202216/09/2022
1614/09/202230/09/2022
1705/10/202220/10/2022
1819/10/202203/11/2022

Es valoraran les sol·licituds d'admissió en el moment en què es completin els següents passos:

 • Omple el formulari d'admissió online.
 • Abona 120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quantitat es retornarà si la candidatura és denegada.
 • Envia la següent documentació a través de la plataforma online e-secretaria a la qual et donarem accés:
  • Carta o vídeo de presentació
  • Currículum
  • Títol universitari o del resguard conforme s'han abonat els drets d' expedició de títol (únicament s'acceptaran resguards emesos en els darrers cinc anys). Si estàs cursant el teu últim any de titulació, per l'admissió hauràs d' enviar-nos l' expedient acadèmic el més actualitzat possible.
  • Expedient acadèmic. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).
  • DNI o passaport
  • Fotografia .jpg de mida carnet

En determinats casos pot ser que et demanem documentació addicional.
L'aplicació queda subjecta a la disponibilitat de places.

 

Admissió

 • El Comitè d'Admissions seleccionarà els candidats mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
 • Es notificarà per escrit la resolució de l'admissió.

Matriculació

 • S'haurà de formalitzar la matrícula en els 15 dies posteriors a l'admissió.
 • Un cop rebuda la carta d'acceptació al programa i abans de l'inici de l'activitat acadèmica hauràs de presentar la següent documentació original:
  • Fotocòpia del títol universitari compulsat i/o legalitzat
 • Si la teva titulació ha estat expedida per una universitat de fora d'Espanya, hauràs de tenir en compte, les indicacions per a estudiants internacionals
 • Per garantir la plaça és imprescindible realitzar el pagament de la reserva de plaça i formalitzar la matrícula.
 • Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és el 3297.
 • Formalitza l'import restant de la matrícula fins a dues setmanes abans que comencin les classes.

Beques, ajudes i finançament

Beques

La UPF Barcelona School of Management posa a la teva disposició diferents vies de finançament perquè puguis cursar qualsevol dels nostres programes sense preocupacions. Et brindem l'oportunitat de finançar part del teu programa ja sigui premiant el teu talent a través de beques, mitjançant ajudes d'entitats dedicades al foment de l'educació o amb acords de col·laboració amb entitats financeres. 

Ajuts i descomptes

Finançament

Simulador de finançament

Consulta els nostre simulador per a financiar els teus estudis i rebre resposta en menys de 24h.

Anar al simulador

Entitats col·laboradores

A més, la UPF Barcelona School of Management col·labora amb entitats bancàries que concedeixen als nostres participants unes condicions de préstecs favorables que pots consultar en els següents enllaços.

Tingues present que per tenir accés a aquests préstecs, has de disposar d'un NIE si no ets Ciutadà Europeu. Des de la UPF Barcelona School of Management recomanem que també consultis els organismes financers del teu lloc de procedencia o altres possibilitats de finançament a través d'organismes internacionals.

A més, pots consultar l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de Catalunya (AGAUR), que ofereix préstecs per a estudiants universitaris amb residència fiscal a Catalunya mitjançant el programa PREPOST.

close
Sol·licitud d’admissió
Estàs sol·licitant admissió al programa:
Postgrau de Finances Internacionals
Modalitat: Presencial
Idioma: Anglès
Preu: 1600
Import de drets d'admissió: 120
Descomptarem aquest import del total de la matrícula si s'accepta la teva candidatura. Si en canvi és denegada, t'ho reemborsarem.
0/3

Postgrau en Finances Internacionals