Postgrau en Gestió i Direcció d'Empreses

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Programa de postgrau de Direcció d'Empresa

 1. Entorn econòmic i Data Analytics per a Directius - 3 ECTS
 2. Direcció estratègica i gestió de la innovació - 4 ECTS
 3. Comptabilitat - 3 ECT
 4. Direcció de Persones i Lideratge - 4 ECTS
 5. Direcció de Màrqueting i comunicació - 4 ECTS
 6. Direcció d'Operacions i sistemes d'Informació - 4 ECTS
 7. Finances per a directius - 3 ECT
 8. Simulació d'Empreses - 3 ECTS
 9. Pla d'empresa - 4 ECTS
 10. Bsm Inside

Pla d'estudis detallat

Tallers

 1. El rol del directiu i el comportament a l'empresa. L'objectiu d'aquesta matèria és realitzar una primera presa de contacte amb la funció directiva i amb el desenvolupament de les habilitats bàsiques necessàries per dirigir.
  1. El rol del directiu i lideratge.
  2. Estils de direcció.
  3. Anàlisi de problemes i presa de decisions.
  4. Conducció de reunions.
  5. Negociació i tractament de conflictes.
 2. Joc d'empresa. Es du a terme una simulació amb ajuda de l'ordinador, en la qual grups de participants, que actuen com l'equip directiu d'una empresa, adopten decisions en un entorn competitiu, durant diversos períodes consecutius.
 3. Comunicació en públic. A través de pràctiques guiades, es milloren aspectes personals clau per a la comunicació efectiva d'idees a públics heterogenis.

Conferències Sessions de curta durada que tracten temes complementaris d'actualitat candent per al directiu modern: eines de treball, entorn econòmic, habilitats directives i altres.

Titulació acadèmica

Diploma de postgrau en Direcció d'Empresa, expedit per la Universitat Pompeu Fabra. Per obtenir el títol del és indispensable l'assistència a classe, la presentació del projecte final i la superació de les proves corresponents.

Els participants sense titulació universitària que superin el curs rebran un diploma de la Barcelona School of Management.

.