Postgrau en Direcció Financera

Metodologia

La metodologia pedagògica de la modalitat presencial fomenta la interacció entre els participants i combina, entre d'altres, casos, jocs d'empresa, treballs en grup i presentacions d'informes.

A la exposició de conceptes teòrics per part dels professors s'afegeix la intervenció activa dels participants. Aquests debaten i resolen casos pràctics; en equip, desenvolupen jocs de rol i d'empresa basats en problemes reals i actuals i preparen un projecte que posa a la pràctica els aprenentatges adquirits.

Entre sessió i sessió els participants estudien la documentació proporcionada i preparen els exercicis que posteriorment es resoldran a classe. Per a cada hora lectiva es calculen entre una i dues hores de treball fora de l'aula.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'eCampus, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.