Com aprofitar la borsa en moments de volatilitat

keyfacts

Idioma d'impartició:
Castellà
Inici de classes:
09 setembre 2020
Fi de programa:
13 octubre 2020
Crèdits ECTS:
3
Modalitat:
Online
Preu:
300€

Ets capaç d'utilitzar les principals tècniques d'anàlisis per a estimar si una acció està sobrevalorada o infravalorada?

Saber operar amb els diferents productes de renda variable i la seva cobertura de riscos, tant des de punt de vista de l'inversor com des del punt de vista de l'empresa, és una habilitat que el mercat financer està demandant.

Per a prendre les decisions òptimes cal saber interpretar i determinar si una acció està sobrevalorada o infravalorada.

Què t’aportarà?

  • Entendre el funcionament de la borsa i en general els productes de renda variable, amb els seus corresponents productes de cobertura (derivats).
  • Distingir i conèixer les diferents operacions borsàries, tant donis del punt de vista de l'inversor com de l'empresa: operacions a crèdit i al comptat, ampliacions de capital, OPV, OPA, etc.
  • Disposar d'una anàlisi global de la renda variable amb els mercats en els quals es pot operar, els productes disponibles i la interpretació de totes les operacions amb els seus efectes en la situació financera de l'inversor o de l'empresa.
  • Obtenir un material molt útil per a la seva posterior consulta durant la teva carrera professional.
  • El curs dóna dret a convalidar una assignatura de 3 ECTS del Màster en Direcció Financera i Comptable o del Postgrau en Comptabilitat Financera de la UPF-BSM.

Continguts

  1. Anàlisi d'operacions reals negociades en els mercats financers mitjançant l'aplicació de les anàlisi fonamental i tècnic.
  2. Conceptes teòrics més utilitzats en el dia a dia de la renda fixa i variable, la seva interpretació i la seva posada en funcionament en la vida real.
  3. Operacions d'inversió, finançament i cobertura

Metodologia

Digital i amb un enfocament teoricopràctic. Posem a la teva disposició material didàctic, eBooks de referència, vídeos específics elaborats per professors UPF i altres materials complementaris: articles, notícies, etc.

L'avaluació es realitza mitjançant test final i activitats avaluatives (cas i test).

¿A qui va dirigit?

Professionals interessats a entendre les claus de la renda variable com a font d'ingressos (inversors) o com a font de finançament (empresa).

Direcció Acadèmica

Quico Marin, Doctor en Economia i Empresa per la Universitat Rovira i Virgili (URV). Professor associat en la Universitat Pompeu Fabra en el Departament d'Economia i Empresa, i professor d'UPF Barcelona School of Managemen

>
.