Informació per a:

  • Màsters
  • Postgraus
  • Cursos
  • Professorat i recerca
  • Coneix la UPF-BSM

Ajuts d'altres organismes

Algunes entitats ofereixen ajuts econòmics a estudiants que volen realitzar un màster o postgrau. Si vols sol·licitar algun d'aquests ajuts, hauràs de gestionar-ho directament amb l'organisme que les concedeix. Aquest tipus d'ajuts no són compatibles amb la Beca Talent.

Ajudes públiques per a màsters universitaris

Exempcions (Màsters Universitaris)

Sempre que compleixis els requisits que s'estipulen al Decret de preus de la Generalitat de Catalunya et podràs beneficiar d'alguna de les exempcions següents:

  • Exempció per família nombrosa.
  • Exempció per discapacitat.
  • Exempció per a víctimes d'actes terroristes.
  • Exempció per a víctimes de la violència de gènere.

Quan sol·licitis una exempció pública has de tenir en compte que la UPF Barcelona School of Management-Universitat Pompeu Fabra és un centre adscrit a la UPF. Com que es tracta d'un centre privat, l'import de la teva exempció s'aplica únicament sobre el preu de la tutela acadèmica (art. 2.3 del Decret de preus de la Generalitat de Catalunya). Per calcular l'import de la teva exempció hauràs de fer el càlcul següent: tutela preu crèdit (31,42 euros) x nombre de crèdits matriculats del màster x 50% o 100% (depenent de la teva situació) x 33% (arts. 9 i ss. en relació amb el 2.3 del Decret de Preus de la Generalitat de Catalunya). Recorda que, si a més d'obtenir una exempció sol·licites una beca de l'Estat espanyol i se't concedeixen totes dues, hauràs de renunciar a alguna de les dues, ja que són incompatibles. Per fer efectiva la renúncia, has de posar-te en contacte amb el nostre departament d'administració a admin@bsm.upf.edu.

Ajudes externes

Ajudes per país