Postgrau en Comunicació Corporativa

Metodologia

Les sessions del Postgrau tenen un enfocament eminentment pràctic i estan orientades a potenciar l’aprenentatge actiu. Els grups no superen les 35 persones per garantir una participació equilibrada. Els professors són professionals en exercici amb una extensa experiència docent que garanteix un alt nivell didàctic. També es compta, de forma puntual, amb convidats i experts que aporten visions complementàries des de diferents àmbits o sectors. En el curs es combina l’exposició amb el mètode del cas, presentacions efectuades pels participants, jocs de rol i tallers.

Avaluació

Els participants que cursen únicament el Postgrau en Comunicació Corporativa hauran de desenvolupar un Treball Final de Postgrau (TFP) en el qual es posaran en pràctica el conjunt d’aprenentatges adquirits. Durant la realització del TFP, comptaran amb el suport d’un mentor i un cop finalitzat hauran de presentar-lo davant d’un tribunal format per professors.

L’avaluació es completa amb altres proves i treballs per a cada matèria, tant individuals com en equip, que permeten garantir un aprofitament integral del Màster.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.