Postgrau en Gestió de la Responsabilitat Social i Corporativa (RSC)

Metodologia

Sessions, tallers i conferències d'aula (docència): 

  • Sessions conceptuals
  • Sessions de desenvolupament de recursos i eines
  • Sessions amb presentacions de les pràctiques reals d'empreses i organitzacions
  • Sessions de casos pràctics reals
  • Sessions de role-playing (treball en grup) 
  • Activitats no presencials dedicades a la resolució d'exercicis pràctics
  • Realització de treballs individuals

Activitat fora de l'aula (treball personal del participant): 

  • Activitats de preparació de les sessions i/o avaluació
  • Projecte final
  • Pràctiques professionals extracurriculares

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.