Postgrau Online en Informació i Assessorament Financer

Sortides professionals

Després de la realització del Postgrau Online en Informació i Assessorament Financer compliràs els requeriments de formació que exigeix MiFID per poder desenvolupar tasques d’informació o d’assessorament en matèria d’inversió en qualsevol entitat que desenvolupi aquestes tasques dins del sector financer. 

.