Master of Arts in Communication Management

SOL·LICITA ADMISSIÓSOL·LICITA INFORMACIÓ

Aprèn les habilitats necessàries per planificar, desenvolupar i implementar estratègies de comunicació corporativa i digital amb una orientació internacional i un enfocament pràctic.

 • Corporate communications
 • Xarxes socials
 • Màrqueting digital

Pròxima edició

Inici classes: 26 Setembre, 2023

Fi classes: 14 Juliol, 2024 (Per confirmar)

Fi programa: 15 Setembre, 2024 (Per confirmar)

Modalitat

Presencial

Idioma

Anglès

Crèdits ECTS

60

Horari

Programa full-time. Classes de dilluns a divendres. L’horari específic s’entregarà abans de l’inici de classes.

Preu

15750 €

El Master of Arts in Communication Management és un programa que proporciona les eines i les habilitats necessàries per planificar, desenvolupar i implementar estratègies de comunicació adaptades a diferents entorns professionals. Adquiriràs els conceptes, teories i mètodes fonamentals relacionats amb la comunicació, així com els coneixements sobre les noves tendències i formes de comunicació corporativa i digital per estar preparat per treballar en un entorn complex i en constant evolució.

Planificaràs i implementaràs estratègies de comunicació segons la naturalesa, el funcionament i la gestió de l'empresa actual utilitzant habilitats tant escrites com orals per articular les teories clau de la comunicació. Et permetrà abordar problemes de comunicació mitjançant el desenvolupament d'una metodologia correcta de recopilació i interpretació de dades, prenent així les decisions apropiades per a la resolució de problemes. També avaluaràs i mesuraràs els efectes de les estratègies de comunicació, adaptant-les i modificant-les en funció de l'experiència al llarg de el temps.

El MA in Communication Management compta amb el destacat i seleccionat professorat del Departament de Comunicació de la UPF, reconegut a nivell mundial. La característica principal del programa és l'aprenentatge rigorós de les tècniques de gestió de la comunicació juntament amb l'experiència pràctica proporcionada per professionals de sector.

El Master of Arts in Communication Management compta amb l'aval de la Universitat Pompeu Fabra, 1a universitat espanyola i 15a millor universitat del món (de les de menys de 50 anys d'història), segons el rànquing Times Higher Education. Al seu torn, la UPF Barcelona School of Management, compta amb l'acreditació EQUIS, el reconeixement de caràcter institucional més prestigiós per a les escoles de negocis a nivell global.

Programa ofert juntament amb:

Department of Communication UPF

Per què triar aquest programa

01

Aprèn dels millors

Aprendràs del professorat del Departament de Comunicació de la UPF, compost per una selecció única de professionals de l'àmbit de la comunicació.

02

Un enfocament pràctic a la gestió de la comunicació

Les assignatures del programa combinen teoria i pràctica proporcionant una visió global de la comunicació. Treballaràs casos reals i desenvoluparàs un Treball Final de Màster que podrà ser d'aplicació pràctica o bé d'investigació sobre un tema original.

03

Personalització

El programa permet adaptar els continguts segons les teves necessitats mitjançant diverses assignatures optatives i la possibilitat d'especialitzar-te en Corporate Communications o en Digital Media Strategies.

04

Connexió amb l'entorn professional

El màster inclou l'opció de realitzar pràctiques curriculars o extracurriculars en empreses, proporcionant una experiència professional rellevant.

05

Entorn internacional

Estudiaràs amb participants de diferents disciplines i de països de tot el món.

06

Forma’t en una escola acreditada

Forma't en una escola acreditada per EQUIS, distinció internacional que avala la qualitat de la nostra institució i ens converteix en la 1a escola de management vinculada a una universitat pública amb aquesta acreditació al nostre país.

A qui està dirigit

El Master of Arts in Communication Management s'adreça a recent graduats i joves professionals de diverses disciplines que tinguin especial interès en les àrees de la comunicació corporativa i les estratègies de social media.

Admissió i matrícula

Acreditacions

La UPF Barcelona School of Management és l’escola de management de la Universitat Pompeu Fabra, la 1a universitat iberoamericana i la 16a universitat del món, de les de menys de 50 anys d’història, segons el rànquing Times Higher Education.

La UPF Barcelona School of Management, compta amb l'acreditació EQUIS, el reconeixement de caràcter institucional més prestigiós per a les escoles de negocis a nivell global, que la situa a l’elit de les escoles de negoci.

El Master of Arts in Communication Management és un màster oficial i té el reconeixement acadèmic del Ministeri d’Educació del Govern d’Espanya. L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) també ha acreditat institucionalment la UPF-BSM. Aquesta acreditació certifica tots els títols de màsters universitaris oficials que impartim i reconeix la qualitat del nostre model educatiu d’acord amb els criteris de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). E

En 2022, el Master of Arts in Communication Management ocupa la posició 26 en la categoria de Comunicació Corporativa de EdUniversal 2022.

EQUIS-Accredited
AQU-MACOMM-CA
close
1/2

Pla d'estudis

El Master of Arts in Communication Management s'organitza en tres trimestres.

Durant els dos primers trimestres, els participants combinen assignatures obligatòries juntament amb assignatures optatives de la seva elecció. Durant el tercer trimestre s'hauran de cursar les optatives restants.

Els estudiants han de cursar set assignatures optatives d'entre totes les que s'ofereixen (les pràctiques professionals curriculars es poden convalidar per dues assignatures optatives, en aquest cas el participant ha de cursar cinc assignatures optatives). Els alumnes que triïn tres assignatures d'una especialitat rebran un títol d'especialització (Corporate Communications o Digital Media Strategies).

Els participants han de realitzar un Treball Final de Màster al llarg dels tres trimestres.

Treball Final de Màster

Treball Final de Màster

Els participants hauran de realitzar un Treball Final de Màster sota la supervisió d'un mentor. Hi ha dues opcions: a la primera, el participant porta a terme una investigació original que condueix a la implementació d'un projecte d'investigació. A la segona, amb un enfocament pràctic, l'alumne desenvolupa, per exemple, una anàlisi o auditoria aplicades a una organització, un manual de comunicació, l'estudi d'un cas o un pla de comunicació estratègic o de consultoria.

Descarrega PDF

Pràctiques professionals (optatives)

Pràctiques professionals

Les tasques assignades seran consensuades entre l'organització o empresa que rep l'estudiant i la direcció del màster, sempre amb l'objectiu de respondre a una necessitat real d'aquesta institució o empresa. La direcció del màster supervisarà que les tasques assignades siguin rellevants i relacionades amb la gestió de la comunicació. En les pràctiques en empreses s'hauran de posar en pràctica els coneixements adquirits al llarg del programa.

Els 8 ECTS corresponents a les pràctiques professionals són intercanviables per dues assignatures optatives de 4 ECTS cadascuna.

També hi ha la possibilitat del reconeixement per experiència professional.

Nota sobre las assignatures optatives
Les assignatures optatives es realitzaran en cas d'arribar a un nombre mínim d'estudiants matriculats. L'oferta definitiva de cada curs lectiu pot patir adaptacions en funció de la planificació acadèmica.

Activitats complementàries

El Master of Arts in Communication Management també inclou la possibilitat de participar en activitats pràctiques i de creixement personal i professional, com ara:

 • Complements formatius: Curs de preparació inicial per als participants que tinguin la necessitat de cursar-los depenent de la seva formació prèvia. Es porta a terme prèviament a la incorporació al programa.
 • Programa de Desenvolupament Professional: sessions i activitats de desenvolupament professional en què els estudiants aprendran com millorar el seu perfil professional, adreçar-se a empreses potencials i a desenvolupar habilitats per al món laboral.
 • Mobilitat internacional: La UPF Barcelona School of Management t'ofereix la possibilitat d'ampliar la teva formació i visió internacional mitjançant el Programa de mobilitat internacional. Amplia els teus estudis de forma extracurricular, durant l’any acadèmic següent a la finalització del teu màster, en una institució de primer nivell. Places limitades.
 • UPF-BSM Inside: és un grup d'assignatures transversals i interdisciplinàries (applied data, comunicació, creativitat, innovació i gestió de projectes, sostenibilitat, management i lideratge entre altres) a les quals, si curses aquest programa, pots accedir sense cost addicional. Són 100% en línia i pots realitzar-les durant tot el curs acadèmic al teu ritme, ja que s'han dissenyat com a assignatures d'autoaprenentatge.

Titulació que s'obté

Un cop els estudiants finalitzin el curs, obtindran el títol de Màster Universitari en Gestió de la Comunicació/ Master of Arts in Communication Management - Máster Universitario en Gestión de la Comunicación / Master of Arts in Communication Management, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Títol Màsters Universitaris: S'haurà d'abonar la quantitat estipulada al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) en concepte de drets d'expedició del títol. Aquesta taxa varia anualment i s'aplicarà la vigent en el moment de la sol·licitud del títol. 

La informació recollida en aquestes pàgines és a títol informatiu i pot patir modificacions en les adaptacions de cada curs acadèmic. La guia definitiva estarà a disposició dels estudiants matriculats en l'entorn virtual abans de l'inici de cada assignatura. Les assignatures optatives s'oferiran si hi ha un nombre mínim d'estudiants matriculats.

Professorat

El Master of Arts in Communication Management es beneficia del destacat i seleccionat professorat del Departament de Comunicació de la UPF, reconegut a nivell mundial, i amb l'experiència pràctica proporcionada per professionals del sector de la comunicació.

Direcció acadèmica

José Fernández Cavia
José Fernández Cavia

Associate Professor UPF

Carles Roca Cuberes
Carles Roca Cuberes

Associate Professor UPF

Professorat

José Fernández Cavia

Associate Professor UPF

Monika Jiménez Morales

Associate Professor UPF

Carles Roca Cuberes

Associate Professor UPF

Christopher Tulloch

Associate Professor UPF

Metodologia

El MA in Communication Management es porta a terme en format presencial i full-time. Un dels elements clau del màster és el Treball Final de Màster, estructurat en diverses etapes i supervisat per un mentor. A més, els participants desenvoluparan les habilitats necessàries per al seu desenvolupament professional.

01.

Metodologia d'aprenentatge interactiu

Es durà a terme una combinació de diferents metodologies d'ensenyament com ara seminaris i conferències, casos pràctics, activitats grupals i un enfocament pràctic en l'experiència d'aprenentatge, tot això complementat amb articles, vídeos, anàlisis escrites i exàmens.

02.

Treball Final de Màster

El Master of Arts in Communication Management inclou un Treball Final de Màster que el participant defineix a l'inici del programa i en el qual treballarà al llarg de l'any. Pot consistir en una investigació original realitzada per l'alumne o tenir una orientació pràctica a un cas real. Pot tractar de qualsevol problema, oportunitat o tema que sigui d'interès per al participant.

03.

El mentor

Com a eix central del model educatiu, el programa té una figura clau: el mentor. La direcció acadèmica assignarà a cada estudiant un mentor que s'adeqüi a les característiques del seu Treball Final de Màster. El mentor actuarà com a guia i plantejarà reptes en la manera de pensar i les idees del participant, ajudant-lo a identificar professors, projectes, empreses i activitats que puguin donar suport i millorar el projecte.

04.

Eines de desenvolupament professional

Juntament al contingut propi de cada assignatura, l'habilitat de comunicar-se eficaçment tindrà especial rellevància i es millorarà al llarg del programa. Per això, es treballaran les següents habilitats de manera transversal i integrada: comunicació interpersonal, comunicació escrita, presentacions de gran impacte, negociació, identitat digital i metodologia.

Avaluació

L'avaluació es basarà en exàmens escrits i proves d'opció múltiple, presentacions orals, treballs individuals, projectes en grup i participació i debats a classe.

Eines

L'aprenentatge orientat a projecte i la combinació de classes magistrals i de metodologies actives com ara l'estudi de casos, el flipped learning, la resolució de problemes reals i les simulacions professionals permeten connectar teoria i pràctica, adquirir competències avançades i aconseguir aprenentatges transferibles al lloc de treball.

Comptaràs amb:

 • Treball de Final de Màster (TFM) o Postgrau (TFP) per aprendre fent
 • Un mentor personal per al seguiment del teu treball final (TFM o TFP)
 • Recursos digitals per aconseguir competències transversals
 • Activitats i tallers interdisciplinars

Sortides professionals

El Master of Arts in Communication Management s'adreça a recent graduats i joves professionals de diverses disciplines que tinguin especial interès en les àrees de la comunicació corporativa i les estratègies de social media.

Un cop graduats, els participants tenen la possibilitat de treballar en departaments de comunicació i marketing de qualsevol sector, agències de comunicació, entitats públiques i internacionals, fundacions, associacions o organitzacions sense ànim de lucre, entre d'altres entitats.

Perfil dels estudiants

Cada any el programa dona la benvinguda a estudiants de tot el món que, procedents de diferents disciplines, desitgen estudiar gestió de la comunicació a Barcelona: una ciutat viva, dinàmica i internacional. L'entorn multicultural i internacional de la classe constitueix una gran oportunitat per comunicar-se, treballar i desenvolupar estratègies de comunicació amb una visió global.

25

Mitjana d'edat

2

Mitjana d'experiència professional

85%

Estudiants internacionals

Sortides professionals

El Master of Arts in Communication Management ofereix als participants, si ho desitgen, l'oportunitat de realitzar pràctiques curriculars en empreses. El Servei de Carreres Professionals de la UPF-BSM proporcionarà recursos i assistència per acompanyar els estudiants en la cerca de pràctiques i oportunitats professionals.


El Master of Arts in Communication Management prepara els participants per treballar com a professionals en diferents empreses i càrrecs com ara:

 • Communication and Brand Specialist 
 • Communication and Marketing Specialist
 • Consultor (de marca, estratègia, comunicació...)
 • Responsable de premsa
 • Especialista en publicitat
 • Responsable de relacions públiques i relacions institucionals 
 • Investigador de mercats
 • Càrrecs de gestió i lideratge en empreses privades o organitzacions públiques
   

Exemples de contractants:

 • Agències de comunicació
 • Departaments de comunicació i marketing de grans corporacions, pimes, negocis familiars i start-ups 
 • Departaments de recursos humans i relacions institucionals de tota mena d'empreses
 • Organitzacions sense ànim de lucre, fundacions i associacions
 • Organitzacions públiques i governamentals
 • Organitzacions internacionals

Admissió i matrícula

El nostre procés d'admissió consisteix en una avaluació rigorosa de cada candidatura per preservar la qualitat del grup, així com la formació, l'experiència i la capacitat de treball de tots els alumnes.

Qui hi pot aplicar?

Títol universitari

Cal estar en possessió d'un grau, llicenciatura o equivalent atorgat per una universitat acreditada. També poden sol·licitar l'admissió els estudiants que estiguin cursant l'últim any dels seus estudis universitaris. En aquest cas, els candidats hauran d'haver finalitzat els estudis i obtingut el diploma abans de l'inici del programa. Els candidats han de tenir un títol universitari preferentment en l'àmbit de les ciències socials.

Nivell d'anglès

Els candidats han de presentar un certificat oficial d'anglès amb una de les següents puntuacions:

 • TOEFL CBT: > 235
 • TOEFL PBT: > 575
 • TOEFL IBT: > 100
 • Cambridge: C1 Advanced (CAE)
 • IELTS: > 7
 • Duolingo: > 115


Els candidats l'idioma natiu dels quals sigui l'anglès no han de presentar el certificat.

Els candidats que hagin cursat els seus estudis en una universitat de parla anglesa han de presentar documentació que acrediti que la totalitat d'aquests estudis s'ha impartit en anglès.

El coneixement del castellà és desitjable, però no obligatori, per als candidats als Master of Arts.

Com aplicar?

Per sol·licitar l'admissió a aquest programa, l'alumne haurà de llegir i acceptar les Condicions Generals de Contractació, un cop iniciï la sol·licitud d'admissió a través del formulari.

Sol·licitud d'admissió

Completa la teva candidatura en alguna de les següents rondes d'admissió:

RondaData límit sol·licitud d'admissióData límit resolució
1024/05/202309/06/2023
1114/06/202329/06/2023
1222/06/202307/07/2023

Es valoraran les sol·licituds d'admissió en el moment en què es completin els següents passos:

 • Omple el formulari d'admissió online.
 • Abona 120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quantitat es retornarà si la candidatura és denegada.
 • Envia la següent documentació a través de la plataforma online e-secretaria a la qual et donarem accés:
  • Carta o vídeo de presentació
  • Currículum
  • 2 cartes de recomanació acadèmiques (obligatòries) i 1 professional (opcional)
  • Títol universitari o del resguard conforme s'han abonat els drets d' expedició de títol (únicament s'acceptaran resguards emesos en els darrers cinc anys). Si estàs cursant el teu últim any de titulació, per l'admissió hauràs d' enviar-nos l'expedient acadèmic el més actualitzat possible.
  • Expedient acadèmic. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).
  • DNI o passaport
  • Fotografia .jpg de mida carnet
    

En determinats casos pot ser que et demanem documentació addicional.
L'aplicació queda subjecta a la disponibilitat de places.

Admissió

 • El Comitè d'Admissions seleccionarà els candidats mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
 • Es notificarà per escrit la resolució de l'admissió.

Matriculació

 • S'haurà de formalitzar la matrícula en els 15 dies posteriors a l'admissió.
 • Un cop rebuda la carta d'acceptació al programa i abans de l'inici de l'activitat acadèmica hauràs de presentar la següent documentació original:
  • Fotocòpia del títol universitari compulsat i/o legalitzat.
  • Fotocòpia compulsada de l'expedient oficial.
 • Si la teva titulació ha estat expedida per una universitat de fora d'Espanya, hauràs de tenir en compte, les indicacions per a estudiants internacionals
 • Per garantir la plaça és imprescindible realitzar el pagament de la reserva de plaça i formalitzar la matrícula.
 • Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és el 1560.
 • Formalitza l'import restant de la matrícula fins a dues setmanes abans que comencin les classes.

Beques, ajudes i finançament

Beques

La UPF Barcelona School of Management posa a la teva disposició diferents vies de finançament perquè puguis cursar qualsevol dels nostres programes sense preocupacions. Et brindem l'oportunitat de finançar part del teu programa ja sigui premiant el teu talent a través de beques, mitjançant ajuts d'entitats dedicades al foment de l'educació o amb acords de col·laboració amb entitats financeres.

Ajuts i descomptes

Finançament

Simulador de finançament

Consulta els nostre simulador per a financiar els teus estudis i rebre resposta en menys de 24h.

Anar al simulador

Entitats col·laboradores

A més, col·laborem amb entitats bancàries que concedeixen als nostres participants unes condicions de préstecs favorables que pots consultar en els següents enllaços.

Master of Arts in Communication Management

SOL·LICITA ADMISSIÓSOL·LICITA INFORMACIÓ