Màster Universitari Online en Direcció Financera  Comptable

Forma't com a professional expert en comptabilitat i finances amb habilitats directives i especialitza't en Finances Corporatives, Controlling o International Finance.

 • Direcció Financera
 • Finances
 • Comptabilitat
Pròxima edició
Inici classes
09 Febrer, 2022 (Per confirmar)
Fi programa
31 Juliol, 2023 (Per confirmar)
Idioma
Castellà
Modalitat
Online
Crèdits ECTS
60
Preu
8200 €
ÚLTIMES PLACES

Convocatòria extraordinària d'ajudes fins al 31 de gener.  Més informació

El Màster Universitari Online en Direcció Financera i Comptable de la UPF Barcelona School of Management és una formació online que té com a objectiu principal formar professionals experts amb les habilitats directives necessàries per poder gestionar amb èxit el departament financer i comptable de qualsevol empresa o institució.

Adquiriràs els coneixements indispensables per aliniar l'evolució de l'entorn econòmic i financer amb l'estratègia financera de qualsevol organització. A més, dominaràs les especialitats de Controlling, Finances Corporatives i International Finance and Accounting, les quals permeten enfocar la teva carrera professional a l'àmbit que més t'interessi.

Al llarg del màster coneixeràs les últimes tècniques de gestió de clients, de tresoreria, gestió empresarial i gestió financera a llarg termini. Aprofundiràs en el disseny i implementació de polítiques de capitalització, endeutament i dividends i aprendràs a triar aquells instruments de finançament que millor s'adeqüin a les necessitats de l'empresa.

A més, a l'especialitat Finances Corporatives, pots optar a cursar una doble titulació internacional amb la Universitat de Montpellier - MOMA (França).

Col·laboradors:

Per què triar aquest programa

01

Tria la modalitat que s'adapti a tu

Oferim el mateix programa, continguts i titulació acadèmica en 3 modalitats diferents: presencial, semipresencial i online. Pots triar la modalitat que s'adapti a la teva situació personal i professional.

El programa, a més d'en espanyol, també s'ofereix íntegrament en anglès.

02

Aprèn de professionals de sector

Et formaràs amb l'equip docent de la UPF, el dpt. d'Economia i Empresa de la qual ha estat qualificat com el 1r d'Espanya, 3r d'Europa i 46è del món per Times Higher Education. També amb reconeguts professionals en actiu que t'aportaran el seu coneixement i experiència per aplicar la teoria a la pràctica.

03

Accedeix a les acreditacions CIM, ACCA i CFA

La realització del màster et dona accés accelerat a les acreditacions CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) i ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), dues de les institucions més reconegudes internacionalment per a l'acreditació de professionals en management & accounting, comptabilitat financera i comptabilitat de gestió. A l'acabar el màster també podràs presentar-te a l'examen de Chartered Financial Analyst (CFA).

04

Acreditació CFA

El màster és membre del University Affiliation Program del Chartered Financial Analyst (CFA) Institute. A l’acabar el Màster estaràs preparat per presentar-te a l'examen i obtenir l'acreditació CFA, un prestigiós reconeixement internacional en gestió d'inversions i anàlisi financer, per al qual s'ofereixen 2 beques en cada edició.
A més, podràs participar en el CFA Research Challenge, una competició per equips en la qual hi participen més de 1.000 universitats i business schools d’arreu del món.

Especialitzacions

El màster està format per 4 mòduls. Els 3 primers són transversals, és a dir, són comuns a les tres especialitzacions. L'últim mòdul del màster és l'especialització, que podràs triar en funció de l'àmbit en què vulguis desenvolupar la teva activitat professional.

 • Finances corporatives

  Domina el disseny i la implementació de polítiques financeres, la planificació estratègica i la presa de decisions òptimes en matèria de finançament i inversió.

 • Controlling

  Especialitza't en la funció de controller. Aprèn a definir i a fer operativa l'estratègia de l'empresa i a coordinar operacions de negoci com ara la comptabilitat analítica, la planificació financera avançada i l'anàlisi sectorial.

 • International Finance and Accounting

  Enfoca't en empreses amb presència internacional. Tractaràs en profunditat aspectes bàsics com la normativa comptable internacional, la gestió financera de multinacionals o la fiscalitat internacional. Un 25% d'aquesta especialització s'imparteix en anglès.

A qui està dirigit

El màster s'adreça tant a joves graduats en l'àmbit d'ADE, Economia, Comptabilitat i Finances o Management, com a professionals titulats que actualment treballin en departaments relacionats amb la comptabilitat i la gestió financera.

Admissió i matrícula

Acreditacions

Aquest màster és oficial i té el reconeixement acadèmic del Ministeri d'Educació del Govern d'Espanya. L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) ha acreditat institucionalment a la UPF-BSM. Aquesta acreditació certifica tots els títols de màsters universitaris oficials que impartim i reconeix la qualitat del nostre model educatiu d'acord amb els criteris de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

A més el màster et dona accés a les acreditacions internacionals CIMA (Chartered Institute of Management Accountants), ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) i CFA (Chartered Financial Analyst). 
El Màster en la seva modalitat online també ha obtingut la certificació EOCCS de l'EFMD en cinc de les assignatures que imparteix, un reconeixement internacional que avala l'excel·lència de la formació online.

AQU-10920-CA
ACCA logo
CFA Institute
CIMA logo
EFMD EOCCS

Pla d'estudis

El Màster Universitari Online en Direcció Financera i Comptable s'estructura en 4 mòduls diferenciats, els tres primers mòduls del qual són comuns i estan formats per assignatures obligatòries. El 4t mòdul és l'especialització: s'ofereixen una sèrie d'assignatures optatives de les quals hauràs de triar-ne 3.

El màster es completa amb les pràctiques professionals i l'elaboració del Treball Final de Màster, que es desenvolupen durant el curs, alhora que l'activitat lectiva.

Comptabilitat Financera

Noves tendències en Comptabilitat Financera i normes internacionals de comptabilitat
 • Visió crítica i amb un enfocament comparatiu a nivell internacional de la normativa comptable (Pla General de Comptabilitat i Normes Internacionals d'Informació Financera, Pla General de Comptabilitat per a pimes i Règim de microempreses)
 • Comparació amb la normativa nordamericana US GAAP
 • Revisió de les investigacions més recents en matèria de normativa comptable i comptabilitat internacional. Anàlisi de les últimes tendències i repercussions per a l'empresa
 • Procediments sancionadors de l'ICAC

 

Descarrega PDF
Consolidació de balanços avançada
 • Rellevància de la consolidació de balanços en els casos de grups d'empreses
 • Normes per a la formulació dels comptes anuals consolidats
 • Formulació de comptes consolidats de corporacions i grups d'empreses
 • Comparació amb la normativa internacional. Revisió de la recerca més recent en matèria de consolidació de balanços

 

Descarrega PDF
Auditoria avançada
 • Anàlisi dels canvis recents en matèria de legislació de l'auditoria de comptes. 
 • Visió crítica i amb un enfocament comparatiu a nivell internacional de la normativa d'auditoria
 • Principis i normes d'auditoria
 • Procediments d'auditoria. Informes d'auditoria. Procediments sancionadors de l'ICAC
 • Auditoria interna i control intern
 • Comparació amb la normativa internacional
 • Revisió de la recerca més recent en matèria d'auditoria
 • Anàlisi de les últimes tendències i repercussions per a l'empresa i per a les firmes d'auditoria. Especial referència a la responsabilitat dels auditors

 

Descarrega PDF

Direcció Comptable i Control de Gestió

Anàlisi d'empreses I
 • Estat actual de la recerca acadèmica i de la pràctica empresarial en matèria d'anàlisi d'estats financers
 • Anàlisi patrimonial i financer. Anàlisi discriminant. Models unidimensionals i multidimensionals
 • Anàlisi del fons de maniobra. La relació entre les necessitats de fons de maniobra i el fons de maniobra real. Últimes tendències en gestió del fons de maniobra
 • Anàlisi integral
 • Anàlisi de la capacitat per generar beneficis, valor i creixement
 • Diagnòstic integral de l'empresa. Anàlisi de sensibilitat

 

Descarrega PDF
Gestió estratègica de costos
 • Relacions entre comptabilitat de costos i comptabilitat financera
 • Estat actual de la recerca acadèmica i de la pràctica empresarial en matèria de costos, amb especial èmfasi en els diferents sistemes de costos utilitzats per les empreses en el context actual
 • Gestió de costos basada en les activitats
 • Relacions amb els sistemes d'informació integrada i les altres àrees funcionals de l'empresa
 • Gestió estratègica de costos
 • Noves tendències en matèria de comptabilitat de costos
 • Últimes investigacions acadèmiques sobre la matèria
 • Models de costos de les empreses d'alt creixement
 • Nous enfocaments per a la reducció de costos. El model low-cost, costos de qualitat i de no qualitat. Costos mediambientals. Conseqüències dels enfocaments de reducció de costos a l'empresa

 

Descarrega PDF
Gestió pressupostària i control
 • Relacions amb els sistemes d'informació integrada i les altres àrees funcionals de l'empresa
 • Costos estàndards i models d'anàlisi de desviacions
 • Implantació pràctica de models de control pressupostari
 • Revisió de la literatura en noves tendències en matèria de control pressupostari i gestió més enllà dels pressupostos
 • Models de gestió pressupostària de les empreses d'alt creixement per sectors
 • Vinculació entre l'estratègia i el sistema de control
 • Elecció d'indicadors monetaris i no monetaris
 • Disseny de quadres de comandament (quadre de comandament integral)
 • Aspectes humans del control de gesti

 

Descarrega PDF

Direcció Financera

Borsa i mercats
 • Anàlisi d'operacions reals negociades en els mercats financers mitjançant l'aplicació de les anàlisis, fonamental i tècnica
 • Revisió de la literatura sobre models d'anàlisi dels mercats financers i les inversions borsàries

 

Descarrega PDF
Gestió avançada del circulant
 • Estudi de bones pràctiques en matèria de gestió de tresoreria (cash pooling, centres de excel·lència, etc.)
 • Estat actual de la investigació acadèmica i de la pràctica empresarial en matèria de gestió de la tresoreria (cash management) i de la gestió del crèdit (credit management)

 

Descarrega PDF
Aspectes fiscals de les finances
 • Optimització de la situació fiscal de l'empresa mitjançant la gestió i planificació dels impostos que l'afecten
 • Aspectes organitzatius relacionats amb la dimensió fiscal de les finances

 

Descarrega PDF
Avaluació d'inversions nivell superior
 • Relacions entre la política d'inversions i el finançament de l'empresa
 • Alternatives per suplir les deficiències dels diferents mètodes
 • Elecció dels mètodes d'avaluació d'inversions més adequats tenint en compte aspectes qualitatius, fiscals i organitzacionals i per optimitzar la presa de decisions d'inversió finançament
 • Bones pràctiques d'avaluació d'inversions en empreses d'alt creixement i de sectors especials
 • Project finance
Descarrega PDF
Estratègia i Finances
 • Últimes tendències en matèria d'anàlisi qualitativa de l'empresa.
 • Estat actual de la recerca acadèmica i de la pràctica empresarial en matèria d'anàlisi d'empreses i d'anàlisi de comptes consolidats
 • Formulació de models predictius en base a ràtios (tècniques de predicció d'insolvències)
 • Disseny de models de crèdit scoring i de rating
 • Anàlisi de sectors específics
 • Anàlisi d'empreses d'alt creixement, d'empreses longeves, d'empreses fracassades i d'altres tipus d'empreses rellevants
Descarrega PDF
Sistema financer
 • Relacions entre la política de finançament i els instruments financers
 • Anàlisi de l'impacte de l'entorn macroeconòmic i del comportament dels agents intervinents en la situació econòmico-financera de l'empresa
 • Revisió de la literatura i de les últimes tendències professionals del sistema financer
Descarrega PDF
Direcció financera
 • Finances corporatives: últimes tendències 
 • Estat actual de la recerca acadèmica i de la pràctica empresarial en matèria de direcció financera 
 • Aplicació dels mètodes de valoració d'empreses a casos reals. Avantatges i inconvenients en funció del sector i de l'empresa analitzada 
 • Últimes tendències en matèria de valoració d'empreses i de polítiques per a la creació de valor 
 • Els efectes perversos de les polítiques de creació de valor 
Descarrega PDF

Especialització en Controlling (triar-ne 3)

Eines informàtiques per a l'optimització del control de gestió
 • Excel aplicat a la comptabilitat i les finances
 • Com implementar un ERP amb èxit
 • Últimes tendències en eines informàtiques per a l'optimització del control de gestió
Descarrega PDF
Control intern
 • Govern corporatiu
 • Gestió dels riscos corporatius
 • Disseny de mapes de riscos
 • Disseny de circuits i processos
Descarrega PDF
Control de gestió avançat
 • Sistemes d'incentius
 • Redisseny de processos
 • Beyond budgeting
 • Project controlling
Descarrega PDF
International Controlling (en anglès)
 • Management control systems to evaluate the performance in multinational corporations.
 • Effective decision making in international business.
 • Controlling subsidiaries
Descarrega PDF
Noves Tendències en Finances
 • Digitalització de les finances
 • Fonaments de Blockchain
 • Principis en què es basen les criptomonedes
 • Altres aspectes
Descarrega PDF

Especialització en Finances corporatives (triar-ne 3)

Nous instruments financers
 • Borsa (OPV, OPA...) 
 • Emissió de bons
 • Híbrids
 • Préstecs sindicats
 • Project finance
 • Titulització d'actius
 • Private Equity (capital risc)
Descarrega PDF
Fusions i adquisicions
 • Concepte, tipologia i procés d'operacions d'adquisició, fusió i escissió
 • Due dilligence
 • Negociació i tancament de l'operació
 • Gestió posterior a la compra-venda
Descarrega PDF
Futurs, opcions i divises
 • Futurs
 • Opcions
 • Permutes (swaps)
 • Sistema financer europeu i internacional
 • Operacions d'inversió i finançament en divises

 

Descarrega PDF
International Finance (en anglès)
 • International finance management
 • Treasury management
 • Foreign exchange and cash flow hedge
 • Enterprise risk management
Descarrega PDF
Noves Tendències en Finances
 • Digitalització de les finances
 • Fonaments de blockchain
 • Principis en què es basen les criptomonedes
 • Altres aspectes
Descarrega PDF

Especialització en International Finance and Accounting (en anglès, triar-ne 3)

International Controlling
 • Management control systems to evaluate the performance in multinational corporations
 • Effective decision making in international business.
 • Controlling subsidiaries
Descarrega PDF
International Financial Reporting Standards. Advanced Level I
 • IAS 16 Property, Plant and Equipment
 • IAS 40 Investment Property
 • IAS 34 Interim Financial Reporting
 • IAS 12 Income Taxes
 • IAS 23 Borrowing Costs
 • IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
 • IFRS 16 Leases
 • IAS 38 Intangible Assets
 • IAS 36 Impairment of Assets
 • IAS 2 Inventories
 • IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers
 • IFRS 2 Share-based Payment
 • IFRS 8 Operating Segments
 • IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures
 • IAS 33 Earnings Per Share.
Descarrega PDF
International Financial Reporting Standards. Advanced Level II
 • IAS 19 Employee Benefits
 • IFRS 3 Business Combinations
 • IAS 27 Separate Financial Statements
 • IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures
 • IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
 • IAS 24 Related Party Disclosures
 • IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure
 • IFRS 10 Consolidated Financial Statements
 • IFRS 11 Joint Arrangements
 • IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities
 • IFRS 9 Financial Instruments
 • IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
 • IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards.
Descarrega PDF
International Taxation
 • Introduction and taxation systems
 • Taxes and jurisdictions
 • Transfer pricing
 • Legal tax avoidance schemes to take advantage of low tax countries
Descarrega PDF
International finance
 • International finance management
 • Treasury management
 • Foreign exchange and cash flow hedge
 • Enterprise risk management
Descarrega PDF

Pràctiques professionals

Pràctiques professionals

Inclou pràctiques curriculars.

Aquest tipus de pràctiques formen part dels continguts acadèmics del programa com a complement a l'activitat lectiva i es realitzen en horari compatible amb el màster. És una assignatura més que hauràs d'aprovar per obtenir el títol.

Les pràctiques són supervisades pel Servei de Carreres Professionals. T'assignarem un gestor de pràctiques que t'assessorarà, proposarà ofertes, gestionarà el teu conveni i serà la teva persona de contacte al llarg de les teves pràctiques. Recorda que el responsable últim del procés de selecció són les pròpies empreses i organitzacions.

Treball Final de Màster

Trabajo Final de Máster

En el Treball Final de Màster hauràs d'aplicar els coneixements adquirits en les diverses matèries del programa al món de l'empresa.

Nota sobre las assignatures optatives
Les assignatures optatives es realitzaran en cas d'arribar a un nombre mínim d'estudiants matriculats. L'oferta definitiva de cada curs lectiu pot patir adaptacions en funció de la planificació acadèmica. 

Activitats complementàries

El màster dona accés accelerat a les acreditacions CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) i ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), dues de les institucions més reconegudes internacionalment per a l'acreditació de professionals en management & accounting, comptabilitat financera i comptabilitat de gestió.

Els seus continguts permeten que un cop finalitzis el màster, estiguis preparat per presentar-te a l'examen de Chartered Financial Analyst (CFA). Hi haurà 2 beques disponibles per accedir a l'examen CFA.

Mobilitat internacional

La UPF Barcelona School of Management t'ofereix la possibilitat d'ampliar la teva formació i visió internacional mitjançant el Programa de mobilitat internacional. Amplia els teus estudis de forma extracurricular, durant l’any acadèmic següent a la finalització del teu màster, en una institució de primer nivell. Places limitades.

BSM Inside

El màster inclou BSM Inside, un mòdul transversal i interdisciplinar, comú a tots els màsters i postgraus de la UPF Barcelona School of Management, que ha estat concebut per treballar un conjunt de competències clau per al desenvolupament professional en conjunció amb les necessitats reals de les organitzacions actuals. 

Aquest mòdul s'estén durant tot el curs acadèmic i està format per 3 àmbits de coneixement que constitueixen els trets identitaris de la UPF-BSM: Comunicació, Emprenedoria i Innovació i Benestar Planetari i Humanitats.

Totes les assignatures del mòdul BSM Inside són 100% online i han estat dissenyades com a assignatures d'autoaprenentatge: des del primer dia de l'assignatura i fins al final del trimestre tindràs disponible a l'eCampus tots els materials didàctics i podràs anar treballant amb el material i les diferents activitats que aquest contingui, al teu ritme, segons la teva disponibilitat i de forma autoorganitzada.

Titulació que s'obté

Un cop superat el programa, i segons la seva especialització, els estudiants obtindràn el títol de:

 • Màster Universitari en Direcció Financera i Comptable de l'Empresa. Especialitat en Finances Corporatives, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.
 • Màster Universitari en Direcció Financera i Comptable de l'Empresa. Especialitat en Controlling, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.
 • Màster Universitari en Direcció Financera i Comptable de l'Empresa. Especialitat en International Finance and Accounting, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.
   

Títol Màsters Universitaris: S'haurà d'abonar la quantitat estipulada al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) en concepte de drets d'expedició de títol. Aquesta taxa varia anualment i s'aplicarà la vigent en el moment de la sol·licitud de títol

Professorat

L'equip docent aporta al programa un doble enfocament. D'una banda, professors del prestigiós departament d'Economia i Empresa de la UPF, que aporten els seus coneixements teòrics en Auditoria, Comptabilitat, Control de gestió i Finances. D'altra banda, reconeguts professionals en actiu d'empreses líders, que aporten la seva experiència sobre com aplicar el coneixement a la realitat diària de les empreses d'avui.

Direcció acadèmica

Quico Marin Anglada

Senior Lecturer BSM

Professorat

Llorenç Bagur Femenías

Degà de la UPF Barcelona School of Management
Associate Professor BSM

Ramon Bastida Vialcanet

Vicedegà de Transferència de Coneixement de la UPF Barcelona School of Management
Associate Professor BSM

Josep Lluis Boned Torres

Senior Lecturer BSM

Xavier Brun Lozano

Senior Lecturer BSM

Jordi de Falguera Martinez Alarcon

Associate Professor UPF

Oscar Elvira Benito

Senior Lecturer BSM

Carmen Jover Díaz

Lecturer BSM

Quico Marin Anglada

Senior Lecturer BSM

Jordi Perramon Costa

Vicedegà de Recerca
Associate Professor BSM

Joan Anton Ros Guasch

Senior Lecturer BSM

Ernest Solé Udina

Senior Lecturer BSM

Metodologia

A la UPF Barcelona School of Management apostem per un model online flexible i dinàmic, l'objectiu del qual és situar-te com a participant en el centre del procés i que siguis protagonista del desenvolupament del teu aprenentatge.

Per facilitar-te la gestió del dia a dia i l'assoliment dels objectius acadèmics, tindràs accés 24/7 a l'entorn virtual perquè puguis organitzar el teu estudi sense horaris i al teu ritme. 

D'aquesta manera, adquiriràs coneixements i competències instrumentals i aptitudinals compaginant la formació amb la teva vida laboral i personal, oprofitant al màxim el temps que disposis per això.

01.

Materials docents interactius

Materials i formats diversos faran la teva experiència més motivadora: vídeos, casos d'estudi, mapes de continguts i recursos descarregables. Dissenyats i actualitzats periòdicament per professionals i experts en la matèria, posen al teu abast els últims coneixements, habilitats i eines per portar la teva carrera al següent nivell.

02.

Aprenentatge actiu i col·laboratiu

La participació i la discussió amb els teus companys i professors són essencials per al procés d'aprenentatge col·laboratiu. Et facilitarem diverses eines com el Fòrum de Discussió, on podràs proposar nous temes de debat, comentar i respondre plantejaments presentats pel professor o donar resposta a comentaris interessants.

03.

Sessions streaming amb experts

A travès de sessions per videoconferència amb un professor expert o convidats especials, podràs consultar dubtes, discutir sobre els teus aprenentatges i connectar en temps real com si fóssiu tots al mateix lloc. Per assegurar la flexibilitat de la formació, enregistrem les sessions perquè puguis consultar-les si no t'has pogut connectar.

04.

Acompanyament personalitzat

Comptaràs amb el suport d'un tutor expert que t'orientarà al llarg de cada mòdul i unitat didàctica; l'acompanyament del coordinador i el gestor de programes en el lliurament d'activitats, qualificacions, gestió de tràmits o accés serveis; i la guia de l'assessor de carreres en la millora de la teva marca personal i la recerca d'oportunitats professionals.

05.

Mentor

Al llarg de la realització del programa desenvoluparàs el teu projecte final i, per això, se t'assignarà un mentor expert en la temàtica, que s'encarregarà d'assessorar-te i supervisar el seu desenvolupament fins a la presentació i defensa final.

Eines

El procés d'aprenentatge online es caracteritza per la seva flexibilitat, ja que, en l'entorn virtual d'aprenentatge, l'estructura del calendari lectiu i la diversitat de recursos multimèdia que es posen a disposició de l'estudiant permeten adquirir coneixements de manera autoregulada.

L'acompanyament del professorat i la interacció amb els companys es realitza fent ús d'una àmplia diversitat de canals de comunicació que faciliten la proximitat i el diàleg didàctic. 

 

Sortides professionals

Aquesta formació online s'adreça a tots aquells professionals que vulguin créixer i desenvolupar-se en departaments comptables o financers, tant si són joves graduats que volen iniciar la seva carrera, com professionals titulats que vulguin assumir nous reptes, control de gestió i responsabilitats en aquesta àrea d'importància vital en qualsevol empresa.

Perfil dels estudiants

Compartiràs aula virtual amb professionals en actiu i de background comú (àmbit Comptabilitat i Finances, Economia o Business Administration), de diferents procedències nacionals i internacionals, que busquen una formació de qualitat flexible, que els permeti compaginar la seva vida laboral i personal amb l'obtenció d'una titulació acadèmica.

31

Mitjana d'edat

7

Mitjana d'experiència professional

94%

Taxa d'ocupabilitat de les 4 últimes edicions

100%

Recomanació 3 darreres edicions

40%

Estudiants internacionals

Sortides professionals

En el màster et capacitem per orientar la teva carrera professional a departaments de Comptabilitat i Gestió Financera i al sector de la Consultoria i el Corporate Finance.

El màster inclou pràctiques curriculars. Es podran reconèixer amb 2 anys d'experiència en l'àmbit.


 • Director de departament Comptable o Financer
 • Assessor d'empreses en temes comptables, financers i de gestió
 • Consultor d'empreses
 • Analista de riscos en departament Financer
 • Auditor intern
 • Staff o comandament intermedi en departament Financer de multinacional
 • Funcions de Controller
 • Director general

 

Admissió i matrícula

El nostre procés d'admissió consisteix en una avaluació rigorosa de cada candidatura per preservar la qualitat del grup, així com la formació, l'experiència i la capacitat de treball de tots els alumnes.

Qui hi pot aplicar?

Titulats superiors universitaris o graduats superiors en l'àmbit de l'Economia, ADE, Comptabilitat i Finances o la Gestió d'empreses/Management.

Els candidats graduats d'altres disciplines no relacionades amb les Ciències Empresarials i els diplomats en Empresarials, hauran de disposar obligatòriament de dos anys, com a mínim, d'experiència professional en l'àmbit de les finances.

La valoració de les candidatures es farà d'acord amb un escrit de presentació en el qual els candidats exposaran les seves motivacions per estudiar el màster i els seus objectius professionals.

 

Coneixement d'anglès (només especialització en International Finance)

Cal un certificat oficial del nivell d'anglès que compleixi algun dels següents requisits:

 • TOEFL CBT: > 235
 • TOEFL PBT: > 575
 • TOEFL IBT: > 100
 • CAE: C1 Advanced
 • IELTS: > 6.5
 • Duolingo: > 115 (acceptat durant els anys acadèmics 2020-2021 i 2021-2022)

 

Els candidats que tinguin l'anglès com a idioma nadiu no han de presentar cap certificat.

Els candidats que hagin completat els seus estudis universitaris en anglès hauran de presentar un document que acrediti que l'idioma d'impartició dels estudis és l'anglès. Es podran tenir en compte altres certificacions. S'avaluarà cada cas en particular.

Com aplicar?

Per sol·licitar l'admissió a aquest programa, l'alumne haurà de llegir i acceptar les Condicions Generals de Contractació, un cop iniciï la sol·licitud d'admissió a través del formulari.

Sol·licitud d'admissió

Completa la teva candidatura en alguna de les següents rondes d'admissió:

RondaData límit sol·licitud d'admissióData límit resolució
110/11/202125/11/2021
201/12/202116/12/2021
316/12/202131/12/2021
412/01/202227/01/2022
502/02/202217/02/2022
623/02/202210/03/2022
716/03/202231/03/2022
806/04/202228/04/2022
927/04/202212/05/2022
1018/05/202202/06/2022
1108/06/202223/06/2022
1222/06/202207/07/2022
1306/07/202221/07/2022
1419/07/202229/07/2022
1501/09/202216/09/2022
1614/09/202230/09/2022
1705/10/202220/10/2022
1819/10/202203/11/2022

Es valoraran les sol·licituds d'admissió en el moment en què es completin els següents passos:

 • Omple el formulari d'admissió online.
 • Abona 120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quantitat es retornarà si la candidatura és denegada.
 • Envia la següent documentació a través de la plataforma online e-secretaria a la qual et donarem accés:
  • Carta o vídeo de presentació
  • Currículum
  • Títol universitari o del resguard conforme s'han abonat els drets d' expedició de títol (únicament s'acceptaran resguards emesos en els darrers cinc anys). Si estàs cursant el teu últim any de titulació, per l'admissió hauràs d' enviar-nos l'expedient acadèmic el més actualitzat possible.
  • Expedient acadèmic. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).
  • DNI o passaport
  • Fotografia .jpg de mida carnet
  • Certificat oficial nivell d'anglès (només especialització en International Finance)

En determinats casos pot ser que et demanem documentació addicional.
L'aplicació queda subjecta a la disponibilitat de places.

Admissió

 • El Comitè d'Admissions seleccionarà els candidats mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
 • Es notificarà per escrit la resolució de l'admissió.

Matriculació

 • S'haurà de formalitzar la matrícula en els 15 dies posteriors a l'admissió.
 • Un cop rebuda la carta d'acceptació al programa i abans de l'inici de l'activitat acadèmica hauràs de presentar la següent documentació original:
  • Fotocòpia del títol universitari compulsat i/o legalitzat.
  • Fotocòpia compulsada de l'expedient oficial.
 • Si la teva titulació ha estat expedida per una universitat de fora d'Espanya, hauràs de tenir en compte, les indicacions per a estudiants internacionals
 • Per garantir la plaça és imprescindible realitzar el pagament de la reserva de plaça i formalitzar la matrícula.
 • Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, els codis són:
  • Especialitat Controlling: Presencial (1536), Semipresencial (1538), Online (1540)
  • Especialitat Finances Corporatives: Presencial (1535), Semipresencial (1537), Online (1539)
  • Especialitat International Finance: Presencial (1556), Semipresencial (1563), Online (1564)
 • Formalitza l'import restant de la matrícula fins a dues setmanes abans que comencin les classes.

Beques, ajudes i finançament

Beques

La UPF Barcelona School of Management posa a la teva disposició diferents vies de finançament perquè puguis cursar qualsevol dels nostres programes sense preocupacions. Et brindem l'oportunitat de finançar part del teu programa ja sigui premiant el teu talent a través de beques, mitjançant ajudes d'entitats dedicades al foment de l'educació o amb acords de col·laboració amb entitats financeres. 

Ajuts i descomptes

Finançament

Simulador de finançament

Consulta els nostre simulador per a financiar els teus estudis i rebre resposta en menys de 24h.

Anar al simulador

Entitats col·laboradores

A més, la UPF Barcelona School of Management col·labora amb entitats bancàries que concedeixen als nostres participants unes condicions de préstecs favorables que pots consultar en els següents enllaços.

Tingues present que per tenir accés a aquests préstecs, has de disposar d'un NIE si no ets Ciutadà Europeu. Des de la UPF Barcelona School of Management recomanem que també consultis els organismes financers del teu lloc de procedencia o altres possibilitats de finançament a través d'organismes internacionals.

A més, pots consultar l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de Catalunya (AGAUR), que ofereix préstecs per a estudiants universitaris amb residència fiscal a Catalunya mitjançant el programa PREPOST.

close
-1/3

Màster Universitari Online en Direcció Financera  Comptable