Màster Universitari Online en Economia de la Salut i del Medicament

SOL·LICITA ADMISSIÓSOL·LICITA INFORMACIÓ

Amb el Màster Universitari Online en Economia de la Salut i del Medicament, posicionat en el Top 50 en Gestió de la Salut a nivell mundial pel rànquing EdUniversal, t'especialitzaràs en conceptes, tècniques i instruments econòmics aplicats a l'economia de la salut, la farmacoeconomia, la gestió sanitària i la gestió farmacèutica.

 • Economia de la salut
 • Farmacoeconomia
 • Market access

Pròxima edició

Inici programa: 15 Febrer, 2024 (Per confirmar)

Final programa: 17 Desembre, 2025 (Per confirmar)

Modalitat

Online

Idioma

Anglès

Crèdits ECTS

60

Preu

9250 €

El Màster Universitari Online en Economia de la Salut i del Medicament ofereix formació profesionalizadora i especialitzada en economia de la salut, avaluació econòmica i gestió dels serveis i tecnologies de salut. Obtindràs una visió global d'un dels sectors de major creixement i importància a nivell mundial en l'àrea de la salut.

Aprendràs a aplicar els aspectes bàsics i fonamentals de les tècniques i instruments de l'avaluació econòmica de medicaments i de tecnologies mèdiques mitjançant l'anàlisi cost-efectivitat, cost-utilitat i cost-benefici. Per això, t'enfocaràs en l'ús de tècniques estadístiques i economètriques en l'anàlisi econòmica en àmbits tan dispars com la relació entre la despesa i la renda, el comportament dels prescriptors de medicaments, l'elaboració de pressupostos de farmàcia o l'estudi dels determinants de l'eficàcia d'un tractament.

Sota el guiatge d'experts en aquesta àrea, tant acadèmics com professionals del sector, analitzaràs la justificació i l'efectivitat de les principals polítiques de regulació i de finançament dels medicaments en un sistema de salut. També aprendràs a aplicar els instruments d'utilització racional dels medicaments per tal de garantir el millor ús possible, tant des del punt de vista de l'efectivitat com de l'eficiència de les intervencions farmacològiques.

A través de materials didàctics dissenyats per l'equip docent, realitzaràs anàlisis sobre l'anàlisi econòmica del funcionament del sector salut i del comportament econòmic dels agents que hi intervenen, amb especial referència a l'aplicació dels conceptes i instruments econòmics a la gestió dels serveis de salut.

A l'acabar les principals assignatures del màster, es presenta un mòdul pràctic en el qual treballaràs les tècniques de modelització en el marc dels estudis d'avaluació econòmica de medicaments i de tecnologies mèdiques. Amb aquest mòdul podràs conèixer els conceptes i principis bàsics que caracteritzen l'anàlisi econòmica i utilitzar el llenguatge econòmic amb desimboltura.

Per què triar aquest programa

01

Aconsegueix una titulació oficial de prestigi internacional

Obtindràs una titulació oficial de prestigi, recolzada pel reconeixement internacional de la UPF, universitat número 1 a Espanya, que et permetrà diferenciar-te i assolir nous reptes professionals. En el diploma no s'esmenta la metodologia d'estudi (online) i és expedit pel Ministeri d'Educació d'Espanya.

02

Accedeix a un màster reconegut internacionalment

Està reconegut pel Rànquing EdUniversal 2021 com 1r a Espanya i ocupa la posició 45 a nivell mundial en l'àrea de Gestió de la Salut. Dins dels programes 100% online, el programa ocupa la 5a posició a nivell internacional.

03

Excel·lència acadèmica al teu abast

Et connectarem amb professors de màxim nivell acadèmic i reconeguda trajectòria internacional, liderats per Jaume Puig-Junoy i Natàlia Pascual, acadèmics i professionals amb àmplia experiència i reconeixement en l'àmbit de l'economia de la salut. T'acompanyaran i inspiraran perquè aconsegueixis els teus objectius professionals.

04

Ens adaptem a tu

T'oferim una formació online flexible i dinàmica i d'altíssima qualitat, totalment compatible amb les teves responsabilitats laborals i familiars. A més, et formaràs al teu ritme i des de qualsevol part del món amb estudiants internacionals.

05

Rep continguts actuals i rellevants per al sector

Amb més de 20 edicions i amb un 92% de taxa de recomanació, forma part de l'agenda de formació d'importants empreses multinacionals del sector salut, gràcies a un enfocament global i rigorós amb continguts adaptats a la realitat laboral del moment.

A qui està dirigit

El programa s'adreça tant a professionals amb responsabilitats de gestió, com a titulats que vulguin adquirir les habilitats necessàries per a la gestió d'hospitals, laboratoris clínics i centres sanitaris públics i privats, administracions públiques encarregades de la gestió o finançament de medicaments i serveis sanitaris, empreses asseguradores privades, empreses farmacèutiques, centres de formació en gestió de medicaments i serveis sanitaris, etc.

Admissió i matrícula

Acreditacions

La UPF Barcelona School of Management és l’escola de management de la Universitat Pompeu Fabra, la 1a universitat iberoamericana i la 16a universitat del món, de les de menys de 50 anys d’història, segons el rànquing Times Higher Education.

La UPF Barcelona School of Management, compta amb l'acreditació EQUIS, el reconeixement de caràcter institucional més prestigiós per a les escoles de negocis a nivell global, que la situa a l’elit de les escoles de negoci.

El Màster Universitari Online en Economia de la Salut i del Medicament és un màster oficial i té el reconeixement acadèmic del Ministeri d’Educació del Govern d’Espanya. L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) també ha acreditat institucionalment la UPF-BSM. Aquesta acreditació certifica tots els títols de màsters universitaris oficials que impartim i reconeix la qualitat del nostre model educatiu d’acord amb els criteris de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).

A més, aquest màster està reconegut pel Rànquing EdUniversal 2021 com el millor màster a Espanya i ocupa la posició 45 a nivell mundial en l'àrea de Gestió de la Salut. Dins dels programes 100% en línia, el programa ocupa la 5a posició a nivell internacional.

EQUIS-Accredited
AQU-MUESOL-MUESIOL-CA
close
1/2

Pla d'estudis

El Màster Universitari Online en Economia de la Salut i del Medicament consta d'un total de 60 crèdits ECTS. Les Assignatures tenen un valor de 6 crèdits ECTS; a excepció de l'Assignatura 6, que té un valor de 8 crèdits ECTS, i el Treball Final de Màster, que val 10 crèdits ECTS.

Per facilitar-te la gestió del dia a dia i l'assoliment dels teus objectius acadèmics, el programa s'estructura en unitats didàctiques, amb les quals adquiriràs competències instrumentals, actitudinals i conceptuals. Tindràs disponible a cadascuna d'elles una barra de progrés que t'indicarà l'estat de finalització de les tasques i un període de recuperació en cas que necessitis més temps per completar-les.

La durada de cada unitat didàctica serà de dues setmanes. Cada unitat didàctica s'imparteix de dimecres a dimarts, de manera que l'estudiant podrà, si ho desitja, aprofitar el cap de setmana per realitzar les activitats. S'establirà un període especial per a la realització dels exercicis de recuperació corresponents a les unitats didàctiques que no hagin estat superades.

Cada assignatura s'organitza en 4 unitats didàctiques que combinen diferents metodologies: continguts didàctics (materials interactius i descargables, casos, videotutorials), test introductoris, activitats d'autoavaluació, activitats pràctiques, test d'avaluació i accés personalitzat i continu als tutors mitjançant el fòrum de discussió i a altres complements de l'aprenentatge (bibliografia complementària i articles relacionats).

Descàrrega la guia docent del màster aquí.

Avaluació econòmica de medicaments i tecnologies mèdiques (1): conceptes bàsics.

Professor: Jaume Puig Junoy

L'objectiu general d'aquest mòdul consisteix a guiar l'alumne en la introducció al coneixement dels aspectes bàsics i fonamentals de les tècniques i instruments bàsics de l'avaluació econòmica de medicaments i de tecnologies mèdiques mitjançant la seva aplicació a diversos casos d'estudi. Aquest mòdul constitueix la primera part d'un conjunt de dos mòduls docents amb aquests objectius.

 • Unitat 1. Els mètodes d'avaluació econòmica de medicaments, tecnologies mèdiques i programes de salut.
 • Unitat 2. L'anàlisi de costos en l'avaluació econòmica (part 1).
 • Unitat 3. L'anàlisi cost-utilitat.
 • Unitat 4. L'anàlisi cost-benefici (part 1).
Tècniques quantitatives aplicades a la gestió de serveis sanitaris

Professor: Pilar García Gómez

L'objectiu d'aquest mòdul consisteix a proporcionar les eines bàsiques per analitzar el comportament conjunt de variables d'interès en la gestió farmacèutica i sanitària. Es tracta d'aprenendre a interpretar els resultats d'una selecció de tècniques d'anàlisi estadística i economètrica que poden ser útils en la presa de decisions en aquest àmbit.

 • Unitat 1. Mesurament de la relació entre despesa en medicaments i renda.  
 • Unitat 2. Els determinants de l'eficàcia d'un tractament.
 • Unitat 3. L'elaboració de pressupostos de farmàcia i el comportament del prescriptor.
 • Unitat 4. La regressió logística.
Economia i polítiques de finançament del medicament

Professor: Jaume Puig Junoy

L'objectiu bàsic d'aquest mòdul consisteix a guiar l'estudiant en l'anàlisi de la justificació i l'efectivitat de les principals polítiques de regulació i de finançament dels medicaments en un sistema de salut.

 • Unitat 1. La despesa farmacèutica: interpretació i característiques distintives del mercat.
 • Unitat 2. Les assegurances i la demanda de medicaments.
 • Unitat 3. La regulació del preu dels medicaments.
 • Unitat 4. Patents i polítiques de foment de la competència en el mercat farmacèutic.
Avaluació econòmica de medicaments i tecnologies mèdiques (2): avenços

Professor: Jaume Puig Junoy

L'objectiu general d'aquest mòdul consisteix a guiar l'alumne en el coneixement d'alguns avenços recents en la utilització de les tècniques i instruments de l'avaluació econòmica de medicaments i de tecnologies mèdiques mitjançant la seva aplicació a diversos casos d'estudi. Aquest mòdul constitueix la segona part d'un conjunt de dos mòduls docents amb aquests objectius.

 • Unitat 1. L'anàlisi de costos en l'avaluació econòmica (i 2)
 • Unitat 2. L'anàlisi cost-benefici (i 2).
 • Unitat 3. Models i incertesa en l'avaluació econòmica
 • Unitat 4. Utilització i aplicació de l'avaluació econòmica en la presa de decisions
Gestió del medicament en els sistemes sanitaris

Professors: Josep Lluís Segú.

L'objectiu general d'aquest mòdul consisteix a guiar l'alumne en les possibilitats d'aplicació de la utilització racional dels medicaments amb la finalitat de garantir la millor utilització possible del recurs farmacològic tant des del punt de vista de l'efectivitat com de l'eficiència de les intervencions farmacològiques mitjançant la seva aplicació a diversos casos d'estudi.

 • Unitat 1. Podem gestionar el medicament? La visió de la Microgestió.
 • Unitat 2. Elements per a la gestió del medicament en els sistemes de salut: la visió de la microgestió.
 • Unitat 3. Operativització de la gestió del medicament en entorns micro: informació, corresponsabilització, integració i avaluació.
 • Unitat 4. El procés de desenvolupament de nous fàrmacs: la perspectiva de la indústria farmacèutica.
Tècniques de modelització en l'avaluació econòmica de medicaments i tecnologies sanitàries

Professors: José Manuel Rodríguez Barrios i Carlos Crespo Palomo.

L'objectiu del seminari és dotar el participant d'habilitats i capacitats pràctiques a l'hora de buscar solucions a un problema d'avaluació econòmica en salut. Per això, es revisaran els conceptes de l'anàlisi de decisions i de les tècniques de modelització en avaluació econòmica per fer èmfasi en el desenvolupament pràctic de models d'anàlisi de decisió i models de Markov que comparin diversos cursos d'acció, programes de salut, intervencions sanitàries o tractaments complementaris. D'aquesta manera, el participant afronta, al llarg del mòdul, els problemes típics de l'aplicació pràctica dels models d'avaluació econòmica i desenvolupa diferents tècniques per solucionar-los.

 

 • Unitat 1. Introducció a les tècniques de modelització en els estudis d'avaluació econòmica de tecnologies sanitàries
 • Unitat 2. Fases d'elaboració d'un model
 • Unitat 3. Introducció als models de Markov
 • Unitat 4. Models de Markov avançats. Maneig de la incertesa mitjançant models probabilístics
 • Unitat 5. Tècniques estadístiques i eines per a l'elaboració de models de decisió
Economia de la salut (1): Oferta

Professors: Natàlia Pascual i Marisol Rodríguez

L'objectiu bàsic d'aquest mòdul consisteix a guiar el participant en l'anàlisi econòmica del funcionament del sector salut i del comportament econòmic dels agents que hi intervenen, amb especial referència a l'aplicació dels conceptes i els instruments econòmics a la gestió dels serveis de salut. Aquest objectiu es desenvolupa de forma conjunta en el present mòdul i en el mòdul 7 d'aquest programa de formació.

 • Unitat 1. L'economia i la seva aplicabilitat al camp de la salut.
 • Unitat 2. La funció de producció de salut i l'anàlisi de la despesa en salut.
 • Unitat 3. Els mercats de béns i serveis de salut.
 • Unitat 4. Costos, sistemes de pagament i incentius en la producció de serveis de salut.
Economia de la Salut (2): Demanda

Professors: Natàlia Pascual i Marisol Rodríguez

L'objectiu bàsic d'aquest mòdul consisteix a guiar el participant en l'anàlisi econòmica del funcionament del sector salut i del comportament econòmic dels agents que hi intervenen, amb especial referència a l'aplicació dels conceptes i els instruments econòmics a la gestió dels serveis de salut. Aquest objectiu es desenvolupa de forma conjunta en el present mòdul i en el mòdul 6 d'aquest programa de formació.

 • Unitat 1. La demanda de salut i d'atenció mèdica.
 • Unitat 2. La variabilitat en la pràctica mèdica (VPM).
 • Unitat 3. Tecnologia, contractació externa i competència en els serveis de salut.
 • Unitat 4. L'objectiu d'equitat en salut: teoria i aplicacions.
Treball Final de Màster (TFM)

Coordinadors: Natàlia Pascual i Jaume Puig-Junoy.

El TFM consisteix a redactar un document, sobre un tema a l'elecció de cadascun dels estudiants, que contingui elements d'anàlisi econòmica sobre alguns dels punts d'interès de les matèries i continguts del curs.

El tutor serà assignat pels coordinadors de manera individualitzada a cada alumne en funció del tema triat per a la realització del TFM. El tutor durà a terme el seguiment i control de les activitats i servirà de suport per als dubtes que puguin sorgir al llarg de la realització d'aquest.

 

Activitats complementàries

El Màster Universitari Online en Economia de la Salut i del Medicament també inclou la possibilitat de participar en activitats pràctiques i de creixement personal i professional, com ara:

 • Es proposen 3 complements formatius d'anivellament inicial en les àrees de salut global, estadística i/o economia que seran realitzats en paral·lel a la primera assignatura amb la finalitat d'anivellar els perfils acadèmics dels alumnes per tal de garantir l'aprofitament del programa.
 • UPF-BSM Inside: és un grup d'assignatures transversals i interdisciplinàries (applied data, comunicació, creativitat, innovació i gestió de projectes, sostenibilitat, management i lideratge entre altres) a les quals, si curses aquest programa, pots accedir sense cost addicional. Són 100% en línia i pots realitzar-les durant tot el curs acadèmic al teu ritme, ja que s'han dissenyat com a assignatures d'autoaprenentatge.

Titulació que s'obté

Un cop superat el programa, els estudiants obtindran el títol de Màster Universitari en Economia de la Salut i del Medicament / Master in Health Economics and Pharmacoeconomics - Máster Universitario en Economía de la Salud y del Medicamento / Master in Health Economics and Pharmacoeconomics, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Títol Màsters Universitaris: S'haurà d'abonar la quantitat estipulada al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) en concepte de drets d'expedició del títol. Aquesta taxa varia anualment i s'aplicarà la vigent en el moment de la sol·licitud del títol. 

Professorat

El màster està dirigit per Jaume Puig-Junoy i Natàlia Pascual, acadèmics i professionals amb àmplia experiència i reconeixement en l'àmbit de l'economia de la salut a la UPF.

El programa proposa un doble enfocament:

 • Acadèmic: gràcies a un professorat format per doctors en medicina, economia, estadística i farmàcia, que transferiran els coneixements i la rigorositat de les diferents universitats més importants de país.
 • Profesionalizador: a causa de la participació de professionals del sector, que proveeixen una visió clara del mercat i de l'aplicació d'aquests coneixements a la realitat actual de les empreses.

Direcció acadèmica

Jaume Puig Junoy
Jaume Puig Junoy

Distinguished professor UPF-BSM
Program Academic Director

Natalia Pascual Argenté
Natalia Pascual Argenté

Lecturer UPF-BSM

Coordinador/a

Oscar Navarro Campàs
Oscar Navarro Campàs

Teaching Assistant UPF-BSM

Nil Criach García
Nil Criach García

Teaching Assistant UPF-BSM

Professorat

Marisol Rodriguez Martinez
Josep Lluis Segu Tolsa

Lecturer UPF-BSM

Carlos Crespo Palomo
Natalia Pascual Argenté

Lecturer UPF-BSM

Jose Manuel Rodríguez Barrios
Jaume Puig Junoy

Distinguished professor UPF-BSM
Program Academic Director

Metodologia

A la UPF BSM apostem per un model online flexible i dinàmic, l'objectiu del qual és situar el participant en el centre del procés i que sigui protagonista del seu procés d'aprenentatge. 

Per facilitar-te la gestió del dia a dia i l'assoliment dels teus objectius acadèmics, el programa s'estructura en assignatures amb les quals adquiriràs coneixements i competències instrumentals i aptitudinals. 

Tot això, tenint accés 24/7 a l'entorn virtual perquè puguis organitzar el teu estudi sense horaris i al teu ritme. D'aquesta manera, podràs compaginar-lo amb la teva vida laboral i personal, aprofitant al màxim el temps que disposis per això. 

01.

Materials docents didàctics i interactius

Ens recolzem en materials en diversos formats com per a fer la teva experiència més motivadora i reptadora: mapes de continguts, materials docents interactius i descargables, casos d'estudi, videotutoriales i lectures addicionals. Aquests materials són dissenyats i actualitzats periòdicament per professionals i experts en la matèria, perquè tinguis al teu abast els últims coneixements, habilitats, eines per a portar la teva carrera al següent nivell.

02.

Aprenentatge actiu i col·laboratiu

La participació i la discussió amb els teus companys i professors són essencials i enriquidors per al procés d'aprenentatge col·laboratiu. Per això, et facilitarem diverses eines i maneres de connectar com ara el Fòrum de discussió, on podràs proposar nous temes de debat, comentar i respondre plantejaments presentats pel professor o donar feedback a comentaris interessants.

03.

Acompanyament personalitzat

Per fer la teva experiència més tangible i propera, comptaràs amb el suport de persones fonamentals com el professor o tutor expert, qui t'orientarà en les consultes pròpies de la matèria del programa. El gestor del programa, qui t'acompanyarà en el seguiment i funcionament general del programa, així com en la gestió de tràmits o accés a altres serveis de la universitat. I l'assessor de carreres professionals, qui et guiarà en la millora de la teva marca personal i en la recerca d'oportunitats professionals.

04.

Tutor TFM

Al llarg de la realització del programa, desenvoluparàs el teu treball final de Màster i, per a aquesta finalitat, se t'assignarà un tutor expert en la temàtica, qui s'encarregarà d'assessorar-te i supervisar el desenvolupament del mateix fins a la la seva presentació i defensa final.

Avaluació

L'avaluació de cada assignatura es realitzarà de la manera següent:

 • El 75% de la qualificació correspondrà a la mitjana de les puntuacions obtingudes en els exercicis finals de cadascuna de les quatre unitats didàctiques. Per superar cada mòdul, el participant haurà de tenir una puntuació igual o superior a 5 en tres dels quatre exercicis finals de cada unitat didàctica. Es considera superat l'exercici final si el participant obté un mínim de 5 respostes sobre 10 (o xifra equivalent si el nombre de preguntes és diferent de 10). En el cas que no s'hagin superat al menys els exercicis finals de tres unitats didàctiques, el mòdul queda automàticament pendent.
 • El 25% de la qualificació correspondrà a la nota obtinguda en l'activitat individual o de grup que s'estableixi per a cada mòdul.
 • En el cas de no superar el mòdul, s'establirà un període de temps durant el curs acadèmic durant el qual l'alumne tindrà la possibilitat de realitzar, per segona i última vegada, un altre exercici final per a les unitats didàctiques no superades. L'activitat individual o en grup que es realitzi per a cada mòdul no tindrà període de recuperació.

Eines

El procés d'aprenentatge online es caracteritza per la seva flexibilitat, ja que, en l'entorn virtual d'aprenentatge, l'estructura del calendari lectiu i la diversitat de recursos multimèdia que es posen a disposició de l'estudiant permeten adquirir coneixements de manera autoregulada.

L'acompanyament del professorat i la interacció amb els companys es realitza fent ús d'una àmplia diversitat de canals de comunicació que faciliten la proximitat i el diàleg didàctic. 

 

Sortides professionals

El Màster Universitari Online en Economia de la Salut i del Medicament proporciona formació especialitzada en economia i gestió dels serveis sanitaris i del medicament (farmacoeconomia). La gestió en el sector sanitari i farmacèutic s'entén en el sentit més ampli i inclou la gestió de les prestacions sanitàries de les administracions i altres organismes públics, els centres i serveis de les institucions sanitàries a qualssevol dels nivells assistencials, els proveïdors de les prestacions farmacèutiques, les agències d'avaluació de medicaments i tecnologies mèdiques, així com la indústria i els distribuïdors farmacèutics, les entitats asseguradores i les consultores d'aquest sector.

Perfil dels estudiants

El Màster Universitari Online en Economia de la Salut i del Medicament reuneix professionals, de més de 20 nacionalitats, procedents dels sectors sanitari i farmacèutic, a més de professionals procedents de l'àrea de l'economia i els negocis. El curs online s'adapta a les necessitats i requeriments de professionals amb experiència i de titulats recents que vulguin ampliar els seus coneixements en aquestes àrees, de manera que no exigeix als participants coneixements previs d'economia.

A causa de l'elevada participació internacional al màster, aquest ofereix grans oportunitats d'enriquiment mutu i networking amb altres professionals del sector, propiciant que es creïn vincles i sinergies de treball amb els diferents experts i companys de curs.

34

Mitjana d'edat

9

Mitjana d'experiència professional

37%

Estudiants africans

33%

Estudiants europeus

26%

Estudiants asiàtics

Sortides professionals

Gràcies al Servei de Carreres Professionals de l'escola, podràs participar en el programa de desenvolupament professional Talent UP, un complement formatiu dissenyat per incrementar el valor i el posicionament dels nostres estudiants en el mercat professional. Aquest programa proporciona als alumnes eines i recursos, assessorament professional individual, activitats de formació, activitats amb empreses i diverses oportunitats professionals.


El programa està dissenyat per complementar la formació de professionals amb responsabilitats directives i titulats interessats en adquirir les habilitats necessàries per assumir aquestes responsabilitats en:

 • Hospitals, laboratoris clínics i centres de salut públics i privats.
 • Organismes públics responsables de gestionar i/o finançar productes farmacèutics i serveis de salut.
 • Companyies d'assegurances privades.
 • Empreses farmacèutiques i empreses relacionades amb la distribució de productes farmacèutics.
 • Centres de formació en gestió de serveis farmacèutics i sanitaris.
 • Consultories i empreses d'assessorament relacionades amb el sector sanitari, etc.

Admissió i matrícula

El nostre procés d'admissió consisteix en una avaluació rigorosa de cada candidatura per preservar la qualitat del grup, així com la formació, l'experiència i la capacitat de treball de tots els alumnes.

Qui hi pot aplicar?

Formació i experiència professional: 

 • Els candidats han de ser titulats superiors universitaris en l'àmbit sanitari, farmacèutic, de ciències de la salut o econòmiques.
 • També es valoraran els titulats d'altres disciplines.
 • Es valorarà positivament una experiència mínima de dos anys en aquests sectors tant nacional com internacional.


Coneixements d'anglès: 

Per tal de ser admès cal demostrar algun dels següents nivells d'anglès: 

 • TOEFL IBT: > 72 
 • CAE: B2 
 • IELTS: > 5.0 
 • Duolingo: > 115 

Carta de l'ocupador: carta del departament de RRHH en què es certifica que l'anglès és la llengua oficial de l'empresa o que el candidat usa l'anglès diàriament. 
 

*Els candidats que tinguin l'anglès com a idioma nadiu no han de presentar cap certificat. 

*Els candidats que hagin completat els seus estudis universitaris en anglès hauran de presentar documentació que acrediti que la totalitat d'aquests estudis s'ha impartit en anglès.

*En funció de la titulació de procedència caldrà que els participants realitzin una formació complementària. Aquests cursos complementaris es portaran a terme durant les primeres setmanes del màster i no impliquen cap cost addicional. La formació serà en les àrees de salut global, estadística i economia.

Com aplicar?

Per sol·licitar l'admissió a aquest programa, l'alumne haurà de llegir i acceptar les Condicions Generals de Contractació, un cop iniciï la sol·licitud d'admissió a través del formulari.

Sol·licitud d'admissió

Completa la teva candidatura en alguna de les següents rondes d'admissió:

RondaData límit sol·licitud d'admissióData límit resolució
1024/05/202309/06/2023
1114/06/202329/06/2023
1222/06/202307/07/2023

Es valoraran les sol·licituds d'admissió en el moment en què es completin els següents passos:

 • Omple el formulari d'admissió online.
 • Abona 120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quantitat es retornarà si la candidatura és denegada.
 • Envia la següent documentació a través de la plataforma online e-secretaria a la qual et donarem accés:
  • Carta presentació
  • Video motivació (3 min)
  • Currículum
  • Títol universitari o del resguard conforme s'han abonat els drets d' expedició de títol (únicament s'acceptaran resguards emesos en els darrers cinc anys). Si estàs cursant el teu últim any de titulació, per l'admissió hauràs d' enviar-nos l'expedient acadèmic el més actualitzat possible.
  • Expedient acadèmic. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).
  • DNI o passaport
  • Fotografia .jpg de mida carnet
    

En determinats casos pot ser que et demanem documentació addicional.
L'aplicació queda subjecta a la disponibilitat de places.

Admissió

 • El Comitè d'Admissions seleccionarà els candidats mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
 • Es notificarà per escrit la resolució de l'admissió.

Matriculació

 • S'haurà de formalitzar la matrícula en els 15 dies posteriors a l'admissió.
 • Un cop rebuda la carta d'acceptació al programa i abans de l'inici de l'activitat acadèmica hauràs de presentar la següent documentació original:
  • Fotocòpia del títol universitari compulsat i/o legalitzat.
  • Fotocòpia compulsada de l'expedient oficial.
 • En cas de tenir una titulació estrangera, t’indicarem a la carta d’admissió les instruccions detallades de la documentació requerida.
 • Per garantir la plaça és imprescindible realitzar el pagament de la reserva de plaça i formalitzar la matrícula.
 • Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és el 1553.
 • Formalitza l'import restant de la matrícula fins a dues setmanes abans que comencin les classes.

Beques, ajudes i finançament

Beques

La UPF Barcelona School of Management posa a la teva disposició diferents vies de finançament perquè puguis cursar qualsevol dels nostres programes sense preocupacions. Et brindem l'oportunitat de finançar part del teu programa ja sigui premiant el teu talent a través de beques, mitjançant ajudes d'entitats dedicades al foment de l'educació o amb acords de col·laboració amb entitats financeres.

Ajuts i descomptes

Finançament

Simulador de finançament

Consulta els nostre simulador per a financiar els teus estudis i rebre resposta en menys de 24h.

Anar al simulador

Entitats col·laboradores

A més, col·laborem amb entitats bancàries que concedeixen als nostres participants unes condicions de préstecs favorables que pots consultar en els següents enllaços.

Màster Universitari Online en Economia de la Salut i del Medicament

SOL·LICITA ADMISSIÓSOL·LICITA INFORMACIÓ