Postgrau Online en Informació i Assessorament Financer

Metodologia

El curs es desenvoluparà seguint una modalitat online 100% basada en la lectura o visionat i anàlisi del material disponible a la plataforma online (vídeos, materials, lectures, etc). A més de la lectura i visionat dels materials, es realitzen tests autoevaluatius i exercicis que permetin fiançar coneixements.

Al final del curs es realitzarà un test presencial a la BSM.

Sistema d'avaluació

  • Es realitzarà un test online al final de cada una de les assignatures, que cobrirà el contingut de cadascuna d'elles, en el que els participants hauran de demostrar els coneixements treballats.
  • Així mateix, es realitzarà un test final presencial en el qual s'avaluarà el conjunt del programa.
  • Per superar el programa s'han de superar els tests online i el test final presencial.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos online de la UPF Barcelona School of Management s'adrecen a professionals que prefereixen un treball basat 100% en la comunicació virtual, sense assistència a sessions presencials. Aquest tipus d'aprenentatge requereix la participació activa de l'estudiant a través d'una àmplia diversitat de recursos online (documentació, bibliografia, eines 2.0, vídeos i aplicacions interactives, etc.) que faciliten l'aprenentatge, l'execució de les activitats pràctiques i l'adquisició de competències clau.

.