Postgrau Online en Informació i Assessorament Financer

Forma't com a assessor financer acreditat mitjançant aquest postgrau, que ha obtingut l'aprovació per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) per ser inclòs en la llista de titulacions que acrediten la formació necessària per realitzar funcions d'informació i assessorament financer, d'acord amb la normativa europea MiFID II.

 • Assessorament financer
 • CNMV
 • Finances
Pròxima edició
Inici classes
13 Octubre, 2021
Fi programa
20 Abril, 2022
Idioma
Castellà
Modalitat
Online
Crèdits ECTS
15
Preu
1650 €

Amb el Postgrau Online en Informació i Assessorament Financer adquiriràs els coneixements sobre els productes financers i els mercats relacionats, així com la influència de l'entorn economicofinancer en què es desenvolupen. Això et permetrà transmetre la informació adequada i realitzar un assessorament correcte als teus clients.

Els seus principals objectius són:

 • Conèixer les principals característiques del sistema financer i les pautes d'actuació en funció del client, del producte financer i del servei que s'estigui prestant al client.
 • Comprendre i saber analitzar les principals característiques dels mercats monetaris, de renda fixa i de renda variable.
 • Comprendre els mercats de productes derivats, els productes OTC i el mercat de divises.
 • Conèixer i saber analitzar els riscos de qualssevol producte d'inversió que s'ofereix o es recomana als clients.
 • Saber determinar les necessitats dels clients i tenir capacitat per analitzar els seus objectius d'inversió. També conèixer les implicacions de la diversificació relativa a les alternatives d'inversió individuals, així com la diferència entre escenaris de rendiments passats i rendiments futurs i els límits dels pronòstics de previsió.

 

 

Per què triar aquest programa

01

Director de prestigi internacional

El director del postgrau, Xavier Puig, exerceix càrrecs directius en destacades entitats del sector financer, a més de formar part del prestigiós Departament d'Economia i Empresa de la UPF. És també un influent líder d'opinió del sector amb freqüent presència als mitjans de comunicació, on ha tractat diferents temàtiques financeres.

02

T'acredita com a assessor professional

El postgrau està inclòs en el llistat de programes de la CNMV, la Comissió Nacional del Mercat de Valors, per la qual cosa t'acreditarà com a personal capacitat per assessorar sobre productes i serveis d'inversió segons allò que estableix la directiva europea MiFID II.

03

Aprèn de professionals del sector

Et formaràs, d'una banda, amb professors de la UPF, l'àrea d'Economia i Empresa de la qual ha estat qualificada com la 1a d'Espanya, 3a d'Europa i 46a del món pel rànquing de Times Higher Education. De l'altra, amb reconeguts professionals que t'aportaran el seu coneixement i experiència per aplicar la teoria a la pràctica.

A qui està dirigit

El programa s'adreça a professionals que informen i/o ofereixen assessorament financer als clients i als professionals que necessitin acreditar-se mitjançant la CNMV, d'acord amb la normativa europea MiFID II.

Admissió i matrícula

Acreditacions

El postgrau està inclòs en el llistat de programes de la CNMV, la Comissió Nacional del Mercat de Valors, per la qual cosa t'acredita com a personal capacitat per assessorar i informar sobre productes i serveis d'inversió segons allò que estableix la directiva europea MiFID II.

Pla d'estudis

El Postgrau Online en Informació i Assessorament Financer està format per 6 matèries que es realitzen de forma consecutiva i completament a distància.

A l'acabar les matèries es realitza un examen final presencial en el qual s'avaluarà el conjunt del programa.

Entorn economicofinancer
Sistema Financer
 • Introducció.
 • Estructura actual del sistema financer espanyol.
 • Intermediaris financers.
 • Actius financers.
 • Mercats financers.
BCE i política monetària
 • Introducció.
 • Funcions i estructura.
 • Política monetària.
Entorn econòmic
 • Introducció.
 • PIB.
 • Inflació.
 • Tipus d'interès.
 • Tipus de canvi.
 • Atur.
 • Balança de pagaments.
 • Indicadors d'oferta i demanda.
 • Indicadors avançats.
 • Impacte de les variables macroeconòmiques en els mercats financers.
Entorn regulatori i Fiscalitat
Entorn regulatori
 • MiFID. Classificació de clients. Tipus de producte. Modalitats de servei.
 • Prevenció del Blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. Titularitat real. Anàlisi de l'operativa. Comunicacions al SEPBLAC.
 • Abús de mercat. Informació privilegiada. Manipulació de merca.
Fiscalitat
 • Introducció general. Consideracions prèvies. Aspectes bàsics.
 • Impost sobre la renda de les persones físiques.
 • Impost sobre el patrimoni.
 • Impost sobre successions i donacions.
Mercats financers I
Mercat Monetari 
 • Cinc variables clau per avaluar la renda fixa a curt o a llarg termini.
 • Fixació del preu del diner.
 • Mercat interbancari: l'Euribor.
 • Productes del mercat monetari.
 • “Repos” i “FRAs”.
 • Riscos. Ratings.
Mercat de Renda Fixa
 • Característiques bàsiques d'un bo a llarg termini.
 • Preu sencer, cupón corregut i preu ex-cupó.
 • Riscos de la inversió en renda fixa a llarg termini. Ratings.
 • Garanties i prelació de cobrament.
 • Preu i rendibilitat d'un bo.
 • Corva Temporal de tipus d'interès.
 • Rendibilitat, risc i fiscalitat
Mercat de Renda Variable
 •  
 • 4 variables clau per avaluar la renda variable.
 • Característiques de la borsa de valors.
 • Tipus d'ordres.
 • Operacions al comptat.
 • Operacions a crèdit.
 • Ampliació de capital.
 • OPV, OPS i OPA.
 • Riscos en la inversió en renda variable.
 • Anàlisi: fonamental i tècnica.
 •  
Mercats financers I
Mercat de Productes Derivats

Secció 1. Futurs

 • Introducció als derivats: forwards i futurs.
 • Cambra de compensació i estandarització de contractes.
 • Cobertura i especulació.
 • Operativa, costos i garanties en el mercat de futurs.

 

Secció 2. Opcions

 • Tipus d'opcions i les quatre posicions bàsiques.
 • Opcions “call”.
 • Opcions “put”.
 • Valoració bàsica de les opcions: valor intrínsec i valor temporal.
 • Operativa, costos i garanties en el mercat d'opcions.
Mercat de divises
 • Principals característiques del mercat de divises.
 • Expressió dels tipus de canvi.
 • Operacions “spot” i “forward”.
 • Determinació del preu.
 • L'assegurança de canvi.
Productes
 Planificació de la inversió
 • Com planificar la inversió.
 • Criteris per a la selecció de productes bancaris.
 • Classificació dels productes bancaris.
Dipòsits Bancaris
 • Dipòsits: interès simple, interès creixent, estructurats amb garantia de capital, comptes individuals d'estalvi a llarg termini (CIALP), dipòsits regal i e-dipòsits.
 • Dipòsits dobles.
Productes d'Assegurança de Vida - Estalvi
 • Estalvi inversió a capital diferit.
 • Assegurança individual d'estalvi a llarg termini (SIALP).
 • Rendes vitalícies immediates.
 • Pla individual d'estalvi sistemàtic (PIAS).
 • Unit linked.
Pla de pensions

Pla de pensions

Títols de deute
 • Repos. Lletres del Tresor.
 • Pagarés bancaris.
 • Bons i obligacions públiques i corporatives.
 • Deute subordinat.
 • Cèdules hipotecàries i bons hipotecaris.
Accions, Instruments Financers Híbrids i Altres
 • Accions i participacions empresarials admeses a cotització en mercats regulats o equivalents. 
 • Participacions preferents.
 • Bons convertibles.
 • Bons contingents convertibles.
 • Notes estructurades de capital no garantit.
 Institucions d'Inversió Col·lectiva
 • La inversió col·lectiva
 • Les institucions d'inversió col·lectiva
 • Informació a partícips.
 • El valor liquidatiu
 • Procediment de subscripció i reembossament
El client i la seva inversió
El client i la seva inversió
 • Conèixer el client. Saber què preguntar al client per determinar les seves necessitats.
 • Tenir la capacitat d'analitzar els objectius. Per això s'ha de comparar el patrimoni del client amb les seves necessitats. Crear el balanç i el compte de resultats del client.
 • Poder crear una cartera per al client escollint els millors actius financers partint del Ranking i Rating.
 • Calcular ràtios de Sharpe, Treynor i Alfa de Jensen.

Activitats complementàries

Aquest curs ha obtingut l'aprovació per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) per ser inclòs en la llista de titulacions que acrediten la formació necessària per realitzar funcions d'informació i assessorament financer, d'acord amb la normativa europea MiFID II.

Titulació que s'obté

Un cop superat el programa, obtindràs el títol de Curs de Postgrau en Informació i Assessorament Financer, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Professorat

D'una banda, et formaràs amb professors del Departament d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra. De l'altra, amb reconeguts professionals que t'aportaran el seu coneixement i experiència per aplicar els coneixements teòrics a la pràctica actual.

Direcció acadèmica

Xavier Puig Pla

Senior Lecturer BSM

Gemma Cid Salvador

Lecturer BSM
 

Professorat

Xavier Brun Lozano

Senior Lecturer BSM

Oscar Elvira Benito

Senior Lecturer BSM

David Igual Molina

Adjunct professor BSM

Carmen Jover Díaz

Lecturer BSM

Miquel Planiol Ribera

Lecturer BSM

Xavier Puig Pla

Senior Lecturer BSM

Ernest Solé Udina

Senior Lecturer BSM

Metodologia

A la UPF Barcelona School of Management apostem per un model online flexible i dinàmic, l'objectiu del qual és situar-te com a participant en el centre del procés i que siguis protagonista del desenvolupament del teu aprenentatge.

Per facilitar-te la gestió del dia a dia i l'assoliment dels objectius acadèmics, tindràs accés 24/7 a l'entorn virtual perquè puguis organitzar el teu estudi sense horaris i al teu ritme.

D'aquesta manera, adquiriràs coneixements i competències instrumentals i aptitudinals compaginant la formació amb la teva vida laboral i personal, aprofitant al màxim el temps que disposis per això.

01.

Materials docents interactius

Materials i formats diversos faran la teva experiència més motivadora: vídeos, estudi de casos, mapes de continguts i recursos descarregables. Dissenyats i actualitzats periòdicament per professionals i experts en la matèria, posen al teu abast els últims coneixements, habilitats i eines per portar la teva carrera al següent nivell.

02.

Aprenentatge actiu i col·laboratiu

La participació i la discussió amb els companys i professors són essencials per al procés d'aprenentatge col·laboratiu. Et facilitarem diverses eines com ara el Fòrum de Discussió, on podràs proposar nous temes de debat, comentar i respondre plantejaments presentats pel professor o donar resposta a comentaris interessants.

03.

Sessions en streaming amb experts

A través de sessions per videoconferència amb el professor expert o convidats especials, podràs consultar dubtes, discutir sobre els teus aprenentatges i connectar en temps real com si fóssiu tots al mateix lloc. Per assegurar la flexibilitat de la formació, enregistrem les sessions perquè puguis consultar-les si no t'has pogut connectar.

04.

Acompanyament personalitzat

Comptaràs amb el suport del tutor expert que t'orientarà al llarg de cada unitat didàctica; l'acompanyament del coordinador i el gestor de programes en el lliurament d'activitats, qualificacions, gestió de tràmits o accés a serveis i també la guia de l'assessor de carreres per la millora de la teva marca personal i la recerca d'oportunitats professionals.

05.

Avaluació

Examen presencial

Eines

El procés d'aprenentatge online es caracteritza per la seva flexibilitat, ja que, en l'entorn virtual d'aprenentatge, l'estructura del calendari lectiu i la diversitat de recursos multimèdia que es posen a disposició de l'estudiant permeten adquirir coneixements de manera autoregulada.

L'acompanyament del professorat i la interacció amb els companys es realitza fent ús d'una àmplia diversitat de canals de comunicació que faciliten la proximitat i el diàleg didàctic. 

 

Sortides professionals

El Postgrau Online en Informació i Assessorament Financer prepara tots aquells professionals de l'entorn financer per poder informar i assessorar correctament sobre productes i serveis a aquells clients que ho sol·licitin, en el marc de l'entrada en vigor de la nova directiva europea MiFID II.

Perfil dels estudiants

Compartiràs aula virtual amb professionals en actiu del sector financer i de background comú (àmbit Comptabilitat i Finances, Economia, Business Administration o Dret), de diferents procedències nacionals i internacionals, que busquen una formació de qualitat flexible, que els permeti compaginar la seva vida laboral i personal amb l'experiència acadèmica.

35

Mitjana d'edat

9

Anys d'experiència professional

23%

Estudiants internacionals

Sortides professionals

Després de complir els requisits de formació que exigeix la MiFID II, podràs desenvolupar funcions d'assessorament i informació en matèria d'inversió en qualsevol entitat que desenvolupi aquestes activitats dins del sector financer.


Personal que informa o assessora clients en entitats financeres:

 • Directors d'oficina
 • Gestors de banca personal i privada
 • Altres càrrecs en l'oficina bancària

 

Personal que informa o assessora clients en altres entitats relacionades amb els mercats financers com ara:

 • Gestor de Carteres d'Institucions d'Inversió Col·lectiva (SGIIC)
 • Agències de Valors
 • Societats de Valors

Admissió i matrícula

El nostre procés d'admissió consisteix en una avaluació rigorosa de cada candidatura per preservar la qualitat del grup, així com la formació, l'experiència i la capacitat de treball de tots els alumnes.

Qui hi pot aplicar?

Titulats universitaris o graduats amb títol propi d'universitat.

Aquells participants que, havent superat el curs, no puguin acreditar la possessió d'una titulació universitària de grau, llicenciatura o diplomatura, rebran un certificat de superació emès per la UPF Barcelona School of Management.

Aquells participants que no tinguin l'espanyol com a una de les seves llengües maternes o que no l'hagin tingut com a llengua vehicular en els seus estudis de formació, hauran d'acreditar la possessió com a mínim d'un nivell B2 d'espanyol (Marc Comú Europeu de Referència), així com superar amb fluïdesa, en els casos en què es requereixi, una entrevista personal amb la direcció acadèmica.

Com aplicar?

Per sol·licitar l'admissió a aquest programa, l'alumne haurà de llegir i acceptar les Condicions Generals de Contractació, un cop iniciï la sol·licitud d'admissió a través del següent formulari.

Sol·licitud d'admissió

Completa la teva candidatura en alguna de les següents rondes d'admissió:

RondaData límit sol·licitud d'admissióData límit resolució
111/11/202026/11/2020
203/12/202018/12/2020
317/12/202031/12/2020
412/01/202128/01/2021
502/02/202117/02/2021
623/02/202110/03/2021
716/03/202131/03/2021
808/04/202123/04/2021
927/04/202112/05/2021
1013/05/202128/05/2021
1127/05/202111/06/2021
1208/06/202123/06/2021
1322/06/202107/07/2021
1406/07/202121/07/2021
1520/07/202130/07/2021
1602/09/202117/09/2021
1716/09/202101/10/2021
1805/10/202120/10/2021
1921/10/202105/11/2021

Es valoraran les sol·licituds d'admissió en el moment en què es completin els següents passos:

 • Omple el formulari d'admissió online.
 • Abona 120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quantitat es retornarà si la candidatura és denegada.
 • Envia la següent documentació a través de la plataforma online e-secretaria a la qual et donarem accés:
  • Carta o vídeo de presentació
  • Currículum
  • Títol universitari o del resguard conforme s'han abonat els drets d' expedició de títol (únicament s'acceptaran resguards emesos en els darrers cinc anys). Si estàs cursant el teu últim any de titulació, per l'admissió hauràs d' enviar-nos l' expedient acadèmic el més actualitzat possible.
  • Expedient acadèmic. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).
  • DNI o passaport
  • Fotografia .jpg de mida carnet

En determinats casos pot ser que et demanem documentació addicional.
L'aplicació queda subjecta a la disponibilitat de places.

 

Admissió

 • El Comitè d'Admissions seleccionarà els candidats mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
 • Es notificarà per escrit la resolució de l'admissió.

Matriculació

 • S'haurà de formalitzar la matrícula en els 15 dies posteriors a l'admissió.
 • Un cop rebuda la carta d'acceptació al programa i abans de l'inici de l'activitat acadèmica hauràs de presentar la següent documentació original:
  • Fotocòpia del títol universitari compulsat i/o legalitzat
 • Si la teva titulació ha estat expedida per una universitat de fora d'Espanya, hauràs de tenir en compte, les indicacions per a estudiants internacionals
 • Per garantir la plaça és imprescindible realitzar el pagament de la reserva de plaça i formalitzar la matrícula.
 • Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és el 3326.
 • Formalitza l'import restant de la matrícula fins a dues setmanes abans que comencin les classes.

Beques, ajudes i finançament

Beques

La UPF Barcelona School of Management posa a la teva disposició diferents vies de finançament perquè puguis cursar qualsevol dels nostres programes sense preocupacions. Et brindem l'oportunitat de finançar part del teu programa ja sigui premiant el teu talent a través de beques, mitjançant ajudes d'entitats dedicades al foment de l'educació o amb acords de col·laboració amb entitats financeres.

Ajuts i descomptes

Finançament

Simulador de finançament

Consulta els nostre simulador per a financiar els teus estudis i rebre resposta en menys de 24h.

Anar al simulador

Entitats col·laboradores

A més, la UPF Barcelona School of Management col·labora amb entitats bancàries que concedeixen als nostres participants unes condicions de préstecs favorables que pots consultar en els següents enllaços.

Tingues present que per tenir accés a aquests préstecs, has de disposar d'un NIE si no ets Ciutadà Europeu. Des de la UPF Barcelona School of Management recomanem que també consultis els organismes financers del teu lloc de procedencia o altres possibilitats de finançament a través d'organismes internacionals.

A més, pots consultar l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de Catalunya (AGAUR), que ofereix préstecs per a estudiants universitaris amb residència fiscal a Catalunya mitjançant el programa PREPOST.

close
Sol·licitud d’admissió
Estàs sol·licitant admissió al programa:
Postgrau en Informació i Assessorament Financer
Modalitat: Distancia
Idioma: Castellà
Preu: 1650
Import de drets d'admissió: 120
Descomptarem aquest import del total de la matrícula si s'accepta la teva candidatura. Si en canvi és denegada, t'ho reemborsarem.
0/3

Postgrau Online en Informació i Assessorament Financer