Màster Universitari Online en UX: Usabilitat, Disseny d'Interacció i Experiència d'Usuari

Pràctiques professionals

Les Pràctiques Externes són curriculares, pero tractant-se d'un programa 100% online, el Departament de Carreres de la UPF Barcelona School of Management no pot garantir les mateixes en la gran diversitat de països de residència dels participants del màster. En aquest sentit, la realització de Pràctiques Externes podrà substituir a una assignatura d'entre les dues optatives.

Aquells alumnes que prefereixin realitzar les Práctiques Externes, hauran de proposar els centres en els que realitzar-les i la UPF Barcelona School of Management avaluarà la seva idoneïtat.

Per altra banda, els participants que tinguin i acreditin una experiència de com a mínim dos anys en l'àmbit del màster, podran quedar exempts de la realització dels crèdits corresponents a les Pràctiques Externes.

.