• About UPF-BSM
 • Programs
 • Faculty and research
 • News & Events
Ramon Bastida Vialcanet

Ramon Bastida Vialcanet

Associate Professor UPF-BSM
Academic Director

Ramon Bastida Vialcanet is Vice Dean for Knowledge Transfer and Associate Professor at the UPF Barcelona School of Management. He is also Adjunct Professor of the Economics and Business Department at Pompeu Fabra University. He has held several teaching and research positions at Toulouse Business School, HEC Management School-University of Liège, International University of Catalunya, and Autonomous University of Barcelona.

He conducts research related to the creation, management and financing of social enterprises, and other kins of organizations that generate social impact. He is also specialized in the measurement and reporting of the social value created by organizations. He has lead...


 • Finance & Control

 • Doctor, Social and Legal Sciences, Business Administration and Management
 • Master of Financial and Accounting Management
 • Bachelor / Degree in Business Administration and Management

Director

 • Full Time MBA
 • Full Time MBA in english

Professor

 • Master of Science in Sustainability Management
 • Master in Publishing
 • Master in Accounting and Financial Management
 • Blended Master in Accounting and Financial Management
 • Master in Auditing and Financial Management
 • Online Master in Accounting and Financial Management
 • Online Master in Auditing and Financial Management
 • Master in Accounting and Financial Management

 • Academic Director - UPF Barcelona School of Management
 • Vicedean, UPF-BSM - UPF Barcelona School of Management
 • Co-director of the Master in Financial and Accounting Management - UPF Barcelona School of Management
 • Co-director of the advanced course in creation and management of companies in the social and solidarity economy - UPF Barcelona School of Management
 • Coordinator of the internship program at the UIC Faculty of Economics and Social Sciences - Universitat Internacional de Catalunya
 • Director - Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID)

Actividad Investigadora y transferencia

 • BASTIDA VIALCANET, R., MARTÍ POYO, A. (2024). A systematic literature review: ESG criteria implementation in the insurance industry. INTANGIBLE CAPITAL.
 • BASTIDA VIALCANET, R. (2023). Las Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (NEIS). Técnica Contable y Financiera (Wolters Kluwers).
 • BOAR BOAR, A., BASTIDA VIALCANET, R., MARIMON, F. (2023). Sustainable development goals and quality practices: a winning combination for customer loyalty in ride-hailing companies. Transportation Letters.
 • BASTIDA VIALCANET, R., OTROS , O. (2023). Bases para la preparación de la información de sostenibilidad según las NEIS. Técnica contable y financiera, España.
 • BASTIDA VIALCANET, R., MAGOMEDOVA, N. (2022). Unmasking the Barriers to Financing Social Enterprises. Voluntas: International Journal of Voluntary and Non-Profit Organizations.
 • MAGOMEDOVA, N., BASTIDA VIALCANET, R. (2022). Unmasking the Barriers to Financing Social Enterprises. Voluntas: International Journal of Voluntary and Non-Profit Organizations.
 • KOCORNIK-MINA, A., BASTIDA VIALCANET, R., EGUIGUREN HUERTA, M. (2021). Social Impact of Value-based Banking. Best Practices and A Continuity Framework. Sustainability, Suiza.
 • BASTIDA VIALCANET, R., MARIMON VIADIU, F. (2021). Does an Internship in Business Administration enhance Professional Competences? European Accounting and Management Review.
 • BASTIDA VIALCANET, R., SOLÉ UDINA, E. (2021). Introducció a l'impacte social de les organitzacions. Revista de Contabilidad y Dirección, Barcelona, España.
 • BASTIDA VIALCANET, R., BOAR BOAR, A., MARIMON VIADIU, F. (2020). A Systematic Literature Review. Relationships between the Sharing Economy, Sustainability and Sustainable Development Goals.. Sustainability.
 • BASTIDA VIALCANET, R., CARRERAS, L., MAGOMEDOVA, N. (2020). La innovación aplicada a la financiación de las empresas de la economía social.. El caso de las inversiones de impacto. Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa.
Cargar más (10/25)
 • BASTIDA VIALCANET, R., VERDUGO, P. (2023). Normas europeas de información de sostenibilidad (NEIS). Profit Editorial.
 • PALAU PINYANA, E., BASTIDA VIALCANET, R. (2023). Memento Dossier Francis Lefebvre. Sostenibilidad. Editorial Lefebvre, España.
 • BASTIDA VIALCANET, R., CARRERAS, L. (2023). Impacto del teletrabajo y la digitalización.. Tirant lo Blanch.
 • BASTIDA VIALCANET, R., CARRERAS, L. (2021). La economía colaborativa: Aspectos económicos y tributarios.. Tirant lo Blanch.
 • BASTIDA VIALCANET, R., MAS-MACHUCA, M. (2020). Informació i planificació econòmico i financera. BRESCA PROFIT.
 • BASTIDA VIALCANET, R., MARTÍN, M. (2020). Efectes del teletreball en el grau de satisfacció i en les condicions laborals.. Fundació Institut d'Educació Continua.
 • BASTIDA VIALCANET, R., MAGOMEDOVA, N. (2020). Emprendimiento.. Omnia Science.
 • BASTIDA VIALCANET, R. (2020). Què están fent les empreses per donar suport a la societat en la lluita contra el COVID-19? Fundació Institut d'Educació Continua.
 • BASTIDA VIALCANET, R., MAS-MACHUCA, M. (2019). Relationship Between Mission Drift and Financial Strategies in Social Enterprises. Dir.: Chi Maher. IGI Global.
 • BASTIDA VIALCANET, R. (2017). Com fer recerca. Treball de Fi de Grau, Tesi de Màster, Tesi Doctoral i altres projectes de recerca.. Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció.
 • BASTIDA VIALCANET, R., MAS-MACHUCA, M., BERBEGAL-MIRABENT, J., MARIMON VIADIU, F. (2017). Proceedings of the 18th European Conference on Knowledge Management. ECKM.
Cargar más (10/13)
 • SOLÉ UDINA, E., BASTIDA VIALCANET, R., MAGOMEDOVA, N. (2021). Introducción al Impacto Social de las Organizaciones. Congrés ACCID.
 • BASTIDA VIALCANET, R. (2020). Efectos del confinamiento y el teletrabajo en las condiciones laborales. Factor Humà.
 • BASTIDA VIALCANET, R. (2020). Importància de la mesura i la gestió de l’impacte social i mediambiental de les organitzacions. Col·legi d'Economistes de Catalunya.
 • BASTIDA VIALCANET, R. (2020). La creació d’ocupació en l’economia social i solidària en els darrers anys.. Col·legi d'Economistes de Catalunya.
 • BASTIDA VIALCANET, R. (2020). Transformation process and COVID lockdown management at UPF BSM. Eucen 2020 Seminar Across the Atlantic.
 • BASTIDA VIALCANET, R. (2019). Quina salut financera tenen les cooperatives? Fira d’Economia Solidària de Catalunya, Barcelona.
 • BASTIDA VIALCANET, R., MAS-MACHUCA, M. (2019). Antecedents that impact on mission drift in social enterprises:. an exploratory and confirmatory analysis. 7th EMES International Research Conference.
 • BASTIDA VIALCANET, R., MAGOMEDOVA, N. (2019). Impediments in financing hybrid organizations.. An exploratory analysis. EURAM 2019 Conference.
 • BASTIDA VIALCANET, R., MAGOMEDOVA, N. (2019). Impediments in financing hybrid organizations.. An exploratory analysis. VIII Congrés Català de Comptabilitat i Direcció.
 • BASTIDA VIALCANET, R., MAGOMEDOVA, N. (2019). Impediments in financing social enterprises. 7th EMES International Research Conference.
 • BASTIDA VIALCANET, R., FREDERIC, M., BLASCO, Y., RIERA, M. C. (2019). Does the internship placement in Business Administration enhance professional competences? XXIX Congreso de ACEDE.
Cargar más (10/34)
 • BASTIDA VIALCANET, R., VERDUGO, P. (2024). Cuadro de Mando Integral Sostenible para el sector inmobiliario. UPF Barcelona School of Management, Barcelona, España.
 • BASTIDA VIALCANET, R., MAGOMEDOVA, N. (2023). Multipartner-to-rent: Nou model de finançament per a l'habitatge de lloguer.. UPF Barcelona School of Management, Barcelona, España.
 • PALAU PINYANA, E., BASTIDA VIALCANET, R. (2022). El valor social de Bellvitge 2030 Green Retorn social d’un projecte de rehabilitació d’edificis. UPF Barcelona School of Management, Barcelona, España.
 • PALAU PINYANA, E., BASTIDA VIALCANET, R. (2022). La mesura de l’impacte social i mediambiental en la rehabilitació d’habitatge urbà. Estat de l'art i casos d'estudi. UPF Barcelona School of Management, Barcelona, España.
 • BASTIDA VIALCANET, R., AMAT SALAS, O. (2022). Incorporant al quadre de comandament integral la dimensió social i mediambiental. Revista de Contabilidad y Dirección, Barcelona, España.
 • BASTIDA VIALCANET, R. (2018). Diagnòstic sobre el finançament del sector cooperatiu. Fundació Seira.
 • BASTIDA VIALCANET, R. (2004). “Estudi sobre la viabilitat d’unificar la gestió econòmica de quatre escoles del terme municipal de Granollers en un patronat o entitat similar”.. Diputació de Barcelona.
 • BASTIDA VIALCANET, R. (2004). “Estudi històric comptable de la Companyia General de Tabacs de Filipines: 1881-1922”.. Fundació Caixa Sabadell.
 • BASTIDA VIALCANET, R., SUBIRATS, X. (2024). NEIS. Normas Europeas de Información de Sostenibilidad. Indicadores: Parámetros y metas.. Técnica contable y financiera, España.
 • BASTIDA VIALCANET, R., SUBIRATS, X. (2023). Bases para la preparación de la información de sostenibilidad según las NEIS: Doble importancia relativa, información de la cadena de valor, etc.. Técnica contable y financiera, España.
 • BASTIDA VIALCANET, R. (2023). Novetats en la normalització de la informació de sostenibilitat: normes europees d'informació de sostenibilitat. Col·legi d'Economistes de Catalunya, Barcelona, España.
 • BASTIDA VIALCANET, R., SUBIRATS, X. (2023). Las Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (NEIS).. Técnica contable y financiera, España.
 • BASTIDA VIALCANET, R., SUBIRATS, X. (2023). Novedades en el reporting sobre sostenibilidad corporativa: La nueva Directiva CSRD y las Normas de divulgación de información sobre sostenibilidad (ESRS).. Técnica contable y financiera, España.
 • BASTIDA VIALCANET, R., VERDUGO, P. (2023). Actualizando el mapa estratégico: el ‘Balanced Scorecard’ sostenible.. Harvard Deusto, España.
 • BASTIDA VIALCANET, R. (2023). La sostenibilidad tendrá sus propias 'normas contables' desde el 1 de enero. El Economista, BARCELONA, España.
 • BASTIDA VIALCANET, R., MOLAS, N. (2022). Aprovechar los ODS para aumentar el impacto social y medioambiental de las empresas.. Harvard Deusto, España.
 • BASTIDA VIALCANET, R. (2018). Les inversions d’impacte (impact investments).. Revista B-UIC..
 • BASTIDA VIALCANET, R. (2018). Fortaleses i febleses, i reptes de futur de les pimes. El Periodico.
 • BASTIDA VIALCANET, R. (2016). Cooperar per fer millors les nostres empreses.. El Periodico.
Cargar más (10/13)
 • BASTIDA VIALCANET, R., FÀBREGAS RODRÍGUEZ, R. (2022). Vineburgh Regeneration Initiative. UPF Barcelona School of Management, Barcelona, España.
 • MARZO, S., BASTIDA VIALCANET, R. (2021). El valor social: UPF-BSM. UPF Barcelona School of Management, Barcelona, España.
 • BASTIDA VIALCANET, R., GIL, J. (2020). Alencop. Un projecte per dignificar a les persones migrades.. Dir.: Teresa Monllau. BRESCA PROFIT.
 • BASTIDA VIALCANET, R. (2020). Treballar en temps de COVID-19. L’impacte del teletreball. UPF Barcelona School of Management.
 • BASTIDA VIALCANET, R., MARZO, S. (2020). Anàlisi del valor social. El cas de la UPF Barcelona School of Management.. UPF Barcelona School of Management.
 • BASTIDA VIALCANET, R., MAS-MACHUCA, M., MAGOMEDOVA, N. (2020). Som Mobilitat. Nou model de mobilitat sostenible. BRESCA PROFIT.
 • BASTIDA VIALCANET, R., MAGOMEDOVA, N. (2018). La Casa de Carlota. Un estudi on guanya la diversitat. Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció.
 • BASTIDA VIALCANET, R., MAS-MACHUCA, M. (2018). Magdas Hotel: de refugiados a trabajar en un entorno multicultural.. BRESCA PROFIT.
 • BASTIDA VIALCANET, R., OLIVERAS, E. (2015). Situació actual de l’ensenyament en comptabilitat a Catalunya. Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció.