• About UPF-BSM
 • Programs
 • Faculty and research
 • News & Events
Marc Oliveras Villanueva

Marc Oliveras Villanueva

Lecturer UPF-BSM
Executive Director for Deanship projects

Marc Oliveras Villanueva is Academic Coordinator of the Master’s in Accounting and Financial Management, Director of Master in Project Management and Culture of Change, Executive Director for Deanship Projects and Lecturer at the UPF Barcelona School of Management.

Before joining UPF-BSM, he worked as a banking advisor and consultant for companies. He is an Associate Professor at Pompeu Fabra University, where he teaches a course on Financial Accounting, Cost Accounting and Analysis of Financial statements. He is also an Associate Professor at Tecnocampus-UPF, where he teaches a course on Short-Term Investment and Financing. He conducts research in Finance, Accounting and Business Management, and...


 • Finance & Control

 • Doctor, Social and Legal Sciences, Economics, management and health sciences
 • Doctoral Programme in Law, Economic and Business
 • Master in Accounting and Financial Management (spe. in Corporate Finance)
 • Business and Innovation Management

Director

 • Blended Master in Accounting and Financial Management
 • Master in Project Management and Culture of Change

Professor

 • Online Postgraduate Course in Data Management
 • Master in Project Management and Culture of Change
 • Master in Accounting and Financial Management
 • Blended Master in Accounting and Financial Management
 • Online Postgraduate Course in Data Management
 • Full Time MBA
 • Executive MBA (EMBA)

 • Executive Director for Deanship projects - UPF Barcelona School of Management
 • Faculty, Finance, Accounting & Control - UPF Barcelona School of Management
 • Academic cordinator of the Master in Financial and Accounting Management of the company - UPF Barcelona School of Management
 • Financial Advisor - CaixaBank

Actividad Investigadora y transferencia

 • LLACH PAGÉS, J., OLIVERAS VILLANUEVA, M., PERRAMON COSTA, J. (2022). Impact of service quality and environmental practices on hotel companies: An empirical approach. International Journal of Hospitality Management.
 • LLACH PAGÉS, J., OLIVERAS VILLANUEVA, M., PERRAMON COSTA, J. (2022). Impact of service quality and environmental practices on hotel companies: An empirical approach. International Journal of Hospitality Management.
 • LLACH PAGÉS, J., OLIVERAS VILLANUEVA, M., PERRAMON COSTA, J. (2022). Impact of service quality and environmental practices on hotel companies: An empirical approach. International Journal of Hospitality Management.
 • BOAR BOAR, A., OLIVERAS VILLANUEVA, M., PALAU PINYANA, E. (2021). Alternatives to solve SDG trade-offs and to enforce SDG synergies; a systematic literature review. Management of Environment Quality.
 • OLIVERAS VILLANUEVA, M., LLACH, J., PERRAMON COSTA, J. (2020). Service Quality in Hospitality and the Sustainability Effect: Systematic Literature Review and Future Research Agenda. Sustainability.
 • OLIVERAS VILLANUEVA, M., LLACH PAGÉS, J., PERRAMON COSTA, J. (2020). Service Quality in Hospitality and the Sustainability Effect: Systematic Literature Review and Future Research Agenda. Sustainability.
 • OLIVERAS VILLANUEVA, M., LLACH PAGÉS, J., PERRAMON COSTA, J. (2020). Service Quality in Hospitality and the Sustainability Effect: Systematic Literature Review and Future Research Agenda. Sustainability.
 • BOAR BOAR, A., OLIVERAS VILLANUEVA, M. (2019). Systematic Literature Review: Sustainability practices in Start-ups. European Accounting and Management Review.
 • BAGUR FEMENÍAS, L., PERRAMON COSTA, J., OLIVERAS VILLANUEVA, M. (2019). Effects of Service Quality Policies in the Tourism Sector Performance: An Empirical Analysis of Spanish Hotels and Restaurants. Sustainability.
 • BAGUR FEMENÍAS, L., PERRAMON COSTA, J., OLIVERAS VILLANUEVA, M. (2019). Effects of Service Quality Policies in the Tourism Sector Performance: An Empirical Analysis of Spanish Hotels and Restaurants. Sustainability.
 • OLIVERAS VILLANUEVA, M., BOAR BOAR, A. (2019). Systematic Literature Review: Sustainability practices in Start-ups. European Accounting and Management Review.
Cargar más (10/11)
 • VIDAL AYUSO, F., OLIVERAS VILLANUEVA, M. (2024). NEIS S4. Consumidors i usuaris finals. Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID).
 • OLIVERAS VILLANUEVA, M., BOAR BOAR, A. (2021). Les pràctiques de sostenibilitat com oportunitat per les empreses de l’EURAM. CONCRET - ECONOMIA I PENSAMENT, España.
 • OLIVERAS VILLANUEVA, M., BOAR BOAR, A. (2021). Adaptació de la mobilitat i el transport per les empreses de l’EURAM.. CONCRET - ECONOMIA I PENSAMENT, España.
 • BOAR BOAR, A., OLIVERAS VILLANUEVA, M. (2020). A literature review. The relations between and among Sustainable Development Goals. (IN)Corporate Sustainability Conference.
 • BOAR BOAR, A., OLIVERAS VILLANUEVA, M. (2024). Dictamen sobre els anys d’ampliació de la durada de les concessions de serveis interurbans de transport de viatgers per carretera com a mecanisme de restabliment del seu equilibri econòmic-financer, en l’àmbit de catalunya. Generalitat de Catalunya, Barcelona, España.