Postgrau en Gestió i Direcció d'Empreses

Sortides professionals

El Postgrau en Direcció d'Empresa està destinat a gerents, adjunts a direcció, directius o propietaris de Pimes, directius d'àrees funcionals o a tots aquells que volen avançar en la seva carrera professional dins d'una organització, qualsevol que sigui el seu tamany o orientació.

.