Postgrau en Direcció d'Empreses

El Postgrau en Direcció d'Empreses t'ajudarà a desenvolupar habilitats de lideratge, comunicació i direcció de persones i a ampliar les competències i coneixements necessaris per interpretar la realitat empresarial i per prendre decisions en un entorn canviant.

 • Direcció d'empresa
 • Lideratge
 • Direcció de persones
Pròxima edició
Inici classes
14 Octubre, 2021
Fi programa
01 Juliol, 2022 (Per confirmar)
Horari
Dimarts, dijous i un dilluns al mes de 18:00 a 21:00 h.
Idioma
Castellà
Modalitat
Presencial&Live
Crèdits ECTS
35
Preu
6700 €

El Postgrau en Direcció d'Empreses t'ofereix una experta i sòlida visió global en màrqueting, finances, comptabilitat, operacions, recursos humans i estratègia d'empresa.

Adreçat a professionals de diferents àrees i titulacions diverses, aquest programa t'ajuda a desenvolupar habilitats de lideratge, comunicació i direcció de persones i a ampliar les competències i coneixements necessaris per interpretar la realitat empresarial i per prendre decisions en un entorn canviant.

El programa inclou, a més, la realització d'un pla d'empresa que et permet posar en pràctica tots els coneixements adquirits.

Per què triar aquest programa

01

Aprèn amb un excel·lent equip docent

Combina el millor professorat del Departament d'Economia i Empresa de la UPF amb directius i professionals de les empreses líders del mercat.

02

Crea un pla d'empresa

Prepara un pla d'empresa al llarg del programa, la millor manera d'aplicar els coneixements adquirits al llarg del curs alhora que desenvolupes les teves habilitats de direcció i cooperació.

03

Adquireix una visió global de l'empresa

Coneix com treballa una organització en el seu conjunt a través d'assignatures pràctiques: repassaràs cadascuna de les àrees funcionals de l'empresa per identificar i desenvolupar les habilitats i coneixements clau.

04

Potencia les teves competències

Millora les teves habilitats per exercir la direcció de persones i influir en la trajectòria de les organitzacions.

A qui està dirigit

El programa s'adreça a professionals, responsables d'àrees funcionals, directius d'empresa, propietaris i gestors de pimes o a aquells que volen avançar en la seva carrera professional en qualsevol organització, sigui quina sigui la seva mida o orientació.

Admissió i matrícula

Pla d'estudis

El Postgrau en Direcció d'Empreses té en compte la diversitat d'experiències professionals i la formació de cada participant. El programa està dissenyat per adaptar-se al grau de familiaritat prèvia que tingui cada alumne amb les matèries que s'imparteixen.

Entorn econòmic i data analytics per a directius
 • Introducció a l'economia.
 • Creixement econòmic.
 • Globalització.
 • Variables macroeconòmiques.
 • PIB.
 • Consum.
 • Inversió.
 • Demanda.
 • TI i TC.
 • El paper de l'Estat.
 • Despesa pública. 
 • Ocupació.
 • El procés: generació, captura, processament, anàlisi.
 • Dades estructurades i no estructurades.
 • Dades útils i inútils.
 • Descripció, exploració, inferència, predicció, degut.
 • Visualització de dades.
Direcció estratègica i gestió de la innovació
 • Concepte i procés d'estratègia d'empresa.
 •  Anàlisi competitiva.
 •  Anàlisi interna.
 •  Cadena de valor.
 •  Decisió de la estratègia.
 •  Implantació de la estratègia.
 •  Gestió de la innovació.
 •  Concepte d'innovació.
 •  Per què les empreses han d'innovar.
 •  Com innovar
 • Estratègia d'internacionalització
 • Creixement internacional
Comptabilitat
 • Estats financers.
 •  Anàlisi patrimonial i financera.
 •  Anàlisi econòmica.
 •  Anàlisi de la rentabilitat.
 •  Anàlisi del fons de maniobra.
 •  Comptabilitat analítica.
 •  Tipus i imputació de costos.
 •  Gestió estratègica de costos.
 •  Confecció i control de pressupostos.
 •  Control de gestió.
Direcció de persones i lideratge
 • Desenvolupament de la cultura organitzativa i gestió del canvi.
 •  Pla estratègic per a la direcció de persones.
 •  Competències corporatives i de llocs de treball.
 •  Selecció i integració.
 •  Avaluació de l'actuació.
 •  Compensació i retribució.
 •  Formació i desenvolupament de carrera.
Direcció de màrqueting i comunicació
 • Concepte de màrqueting.
 •  La funció comercial.
 •  La investigació de mercats.
 •  Les decisions de producte, de preu, de distribució i de comunicació.
 •  Comunicació interna
 • Marketing online
 •  El pla de màrqueting
Direcció d'operacions i sistemes d'informació
 • Competir des de l'àrea d'operacions.
 •  Les operaciones en empreses de serveis.
 •  Gestió del temps i dels materials: planificació de necessitats de materials (MRP), just a temps (JIT), etc.
 •  Gestió d'estocs, magatzems i estructura logística.
 •  Subcontractació (outsourcing).
 •  Gestió de la qualitat: gestió total de la qualitat (TQM), control estadístic del procés (SPC), ISO 9000.
 •  Direcció de la tecnologia: cicles i decisions tecnològiques.
 •  Tendències en la direcció de les operacions.
Finances per a directius
 • Valoració d'empreses.
 •  Matemàtica de les operacions financeres.
 •  Avaluació d'inversions: mètodes estadístics i dinàmics.
 •  Gestió financera de l'actiu circulant.
 •  Aspectes fiscals de les finances.
Simulació d'empresa

La seva finalitat és posar-te en contacte amb la presa de decisions empresarials. Decidiràs sobre la trajectòria futura de l'organització i combinaràs els recursos per assolir els seus objectius. També desenvoluparàs habilitats directives i la capacitat de treball en equip.

Activitats complementàries

BSM Inside és un mòdul transversal i interdisciplinari, comú a tots els màsters i postgraus de la UPF Barcelona School of Management, que ha estat concebut per a treballar un conjunt de competències clau per al desenvolupament professional en conjunció amb les necessitats reals de les organitzacions actuals. 

Aquest mòdul s’estén durant tot el curs acadèmic i està format per 3 àmbits de coneixement que constitueixen els signes identitaris de la UPF-BSM: Comunicació, Emprenedoria i Innovació i Benestar Planetari i Humanitats. 

Totes les assignatures del mòdul BSM Inside són 100% online i han estat dissenyades com a assignatures d’autoaprenentatge: des del primer dia de l’assignatura i fins al final del trimestre tindràs disponible a l’eCampus tots els materials didàctics i podràs anar treballant amb el material i les diferents activitats que aquest contingui, al teu ritme, segons la teva disponibilitat i de forma autoorganitzada. 

 

Tallers:

El paper del directiu i el comportament a l'empresa. L'objectiu d'aquesta matèria és realitzar una primera presa de contacte amb la funció directiva i amb el desenvolupament de les habilitats bàsiques necessàries per dirigir.

 • El rol del directiu i lideratge.
 • Estils de direcció.
 • Anàlisi de problemes i presa de decisions.
 • Conducció de reunions.
 • Negociació i tractament de conflictes.

 

Joc d'empresa. Es porta a terme una simulació amb ajuda de l'ordinador, en la qual grups de participants, actuant com l'equip directiu d'una empresa, adopten decisions en un entorn competitiu durant diversos períodes consecutius.

Comunicació en públic. A través de pràctiques guiades, es milloren aspectes personals clau per a la comunicació efectiva d'idees a públics heterogenis.

Conferències. Sessions de curta durada que tracten temes complementaris d'actualitat candent per al directiu modern: eines de treball, entorn econòmic, habilitats directives i altres.

Titulació que s'obté

Un cop superat el programa, obtindràs el títol de Diploma de Postgrau en Gestió i Direcció d'Empreses, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Professorat

El Postgrau en Direcció d'Empreses compta amb el millor professorat del Departament d'Economia i Empresa de la UPF i amb la participació de directius i professionals de les empreses líders del mercat.

Direcció acadèmica

Josep Maria Galí Izard

Vicedegà d'Executive Education
Senior Lecturer BSM

Professorat

Llorenç Bagur Femenías

Vicedegà de Professorat de la UPF Barcelona School of Management
Director del centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona School of Management
Associate Professor BSM

Gemma Cid Salvador

Lecturer BSM
 

Susana Domingo Pérez

Cap d'Àrea d'Estratègia i Emprenedoria
Senior Lecturer BSM

Oscar Elvira Benito

Senior Lecturer BSM

Josep Maria Galí Izard

Vicedegà d'Executive Education
Senior Lecturer BSM

Alberto Lempira Guevara Chacon
Carolina Luis Bassa

Senior Lecturer BSM

Mercè Martín Vicente-Ruiz

Lecturer BSM

David Menoyo Vilalta
Oriol Montanyà Vilalta

Senior Lecturer BSM

Ernest Solé Udina

Senior Lecturer BSM

Joaquín Tena Millán

Academic Director

Lluís Vicent Safont

Senior Lecturer BSM

 • Alfons Cornella
  Fundador de Institute of Next. Fundador d'Infonomia i Co-Society.
  Consultor i referent en innovació.
 • August Mabilon Puig
  Soci de SDG Group.
  PDD per l'IESE

 

Metodologia

El Postgrau en Direcció d'Empreses té una orientació activa i participativa, fomentant la interacció entre els assistents. D'aquesta manera s'aconsegueix l'enriquiment mutu traient profit de la variada experiència i formació prèvia dels participants.

Es combinen diversos tipus de mètodes: casos, explicacions dels professors, simulacions d'empresa (business games), treball en grup, presentacions d'informes, exercicis, tutories, etc.

El pla d'empresa és un projecte que es desenvolupa al llarg de tot el programa i que integra el conjunt de les matèries, facilitant transferir a la pràctica els coneixements adquirits. Dur-lo a terme amb la dedicació i qualitat adequades és un requisit per completar el programa.

01.

Pla d'empresa

El pla d'empresa ha de donar resposta a un repte real i a un projecte connectat als teus interessos professionals. Amb presentacions periòdiques, el pla d'empresa et permetrà adquirir les nocions necessàries en la direcció d'empresa.

02.

Mentorització del Treball Final de Postgrau

Des del primer dia, un mentor et guiarà, desafiarà les teves idees, t'ajudarà a identificar docents, projectes, empreses i activitats de referència amb les que enriquir el teu Treball Final de Postgrau i et donarà suport emocional.

03.

Metodologia múltiple

Es combinen diversos tipus de mètodes: casos, explicacions dels professors, simulacions d'empresa (business games), treball en grup, presentacions d'informes, exercicis, tutories, etc.

Avaluació

Per obtenir la titulació corresponent al títol de Postgrau en Direcció d'Empreses cal superar amb èxit la presentació del pla d'empresa. Això suposa, d'una banda, demostrar el nivell de coneixements adquirit i, d'altra banda, desenvolupar les aptituds necessàries per presentar i defensar el Treball Final de Postgrau davant d'un grup de referència.

Eines

La modalitat Presencial&Live permet seguir el programa de manera presencial i també en remot.

En aquesta modalitat s’obren dos subgrups estables que conviuran al llarg del curs: un de presencial i un altre d’estudiants 100% remots. El torn remot (amb un màxim de 15 places per curs) seguirà el programa de manera sincrònica amb els alumnes presencials. És a dir, compartirà el mateix calendari lectiu i horari que el torn presencial.

L'aprenentatge orientat a projecte i la combinació de classes magistrals i de metodologies actives com ara l'estudi de casos, el flipped learning, la resolució de problemes reals i les simulacions professionals permeten connectar teoria i pràctica, adquirir competències avançades i aconseguir aprenentatges transferibles al lloc de treball. La modalitat presencial s'enriqueix amb elements propis dels programes online (entorn virtual d'aprenentatge, recursos multimèdia...) per tal que l’experiència d’aprenentatge dels estudiants del subgrup remot resulti igual de satisfactòria que la dels estudiants presencials.

Comptaràs amb:

 • Treball de màster o postgrau per aprendre fent
 • Un mentor personal per al seguiment del teu Treball Final de Màster (TFM) o Treball Final de Postgrau (TFP)
 • Recursos digitals per aconseguir competències transversals
 • Activitats i tallers interdisciplinaris
 • Recursos digitals i blocs audiovisuals per a l'aprenentatge en línia
 • Metodologies actives per a un aprenentatge transferible

Sortides professionals

El programa t'ajudarà a desenvolupar les habilitats de gestió, lideratge, comunicació i direcció de persones i a ampliar les competències i coneixements que necessites per interpretar la realitat empresarial. Aprendràs a navegar en un entorn en constant canvi i a prendre decisions que contribueixin a la creació de valor en les organitzacions.

Perfil dels estudiants


 

32

Mitjana d'edat

32%

Estudiants internacionals

24%

Formació en Comptabilitat i Finances

20%

Formació en ADE i Economia

16%

Formació en Dret

Sortides professionals


El Postgrau en Direcció d'Empresa està dirigit a professionals liberals, adjunts a direcció, directors o propietaris de Pimes, emprenedors, directors d'àrees funcionals i responsables d'una organització qualsevol sigui la seva grandària o orientació.


 • Emprenedor.
 • Assessor o consultor de creació d'empreses.
 • Responsable comercial.
 • Responsable de planificació estratègica.
 • Adjunt de direcció.
 • Analista de mercats.

Admissió i matrícula

El nostre procés d'admissió consisteix en una avaluació rigorosa de cada candidatura per preservar la qualitat del grup, així com la formació, l'experiència i la capacitat de treball de tots els alumnes.

Qui hi pot aplicar?

Cal ser titulat superior universitari o graduat superior amb títol propi d'universitat.

Igualment podran accedir al procés de selecció altres futurs participants sense la titulació universitària requerida en virtut dels seus mèrits acadèmics, professionals i del lloc de treball que ocupin. 

Aquells participants que no tinguin l'espanyol com a una de les seves llengües maternes o que no l'hagin tingut com a llengua vehicular en els seus estudis de formació, hauran d'acreditar la possessió de, com a mínim, un nivell B2 d'espanyol (Marc europeu comú de referència per a les llengües). També hauran de superar amb fluidesa, en els casos que sigui necessària, l'entrevista personal amb la direcció acadèmica.

Com aplicar?

Per sol·licitar l'admissió a aquest programa, l'alumne haurà de llegir i acceptar les Condicions Generals de Contractació, un cop iniciï la sol·licitud d'admissió a través del següent formulari.

Sol·licitud d'admissió

Completa la teva candidatura en alguna de les següents rondes d'admissió:

RondaData límit sol·licitud d'admissióData límit resolució
111/11/202026/11/2020
203/12/202018/12/2020
317/12/202031/12/2020
412/01/202128/01/2021
502/02/202117/02/2021
623/02/202110/03/2021
716/03/202131/03/2021
808/04/202123/04/2021
927/04/202112/05/2021
1013/05/202128/05/2021
1127/05/202111/06/2021
1208/06/202123/06/2021
1322/06/202107/07/2021
1406/07/202121/07/2021
1520/07/202130/07/2021
1602/09/202117/09/2021
1716/09/202101/10/2021
1805/10/202120/10/2021
1921/10/202105/11/2021

Es valoraran les sol·licituds d'admissió en el moment en què es completin els següents passos:

 • Omple el formulari d'admissió online.
 • Abona 120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quantitat es retornarà si la candidatura és denegada.
 • Envia la següent documentació a través de la plataforma online e-secretaria a la qual et donarem accés:
  • Carta o vídeo de presentació
  • Currículum
  • Títol universitari o del resguard conforme s'han abonat els drets d' expedició de títol (únicament s'acceptaran resguards emesos en els darrers cinc anys). Si estàs cursant el teu últim any de titulació, per l'admissió hauràs d' enviar-nos l' expedient acadèmic el més actualitzat possible.
  • Expedient acadèmic. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).
  • DNI o passaport
  • Fotografia .jpg de mida carnet

En determinats casos pot ser que et demanem documentació addicional.
L'aplicació queda subjecta a la disponibilitat de places.

 

Admissió

 • El Comitè d'Admissions seleccionarà els candidats mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
 • Es notificarà per escrit la resolució de l'admissió.

Matriculació

 • S'haurà de formalitzar la matrícula en els 15 dies posteriors a l'admissió.
 • Un cop rebuda la carta d'acceptació al programa i abans de l'inici de l'activitat acadèmica hauràs de presentar la següent documentació original:
  • Fotocòpia del títol universitari compulsat i/o legalitzat
 • Si la teva titulació ha estat expedida per una universitat de fora d'Espanya, hauràs de tenir en compte, les indicacions per a estudiants internacionals
 • Per garantir la plaça és imprescindible realitzar el pagament de la reserva de plaça i formalitzar la matrícula.
 • Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és el 2003.
 • Formalitza l'import restant de la matrícula fins a dues setmanes abans que comencin les classes.

Beques, ajudes i finançament

Beques

La UPF Barcelona School of Management posa a la teva disposició diferents vies de finançament perquè puguis cursar qualsevol dels nostres programes sense preocupacions. Et brindem l'oportunitat de finançar part del teu programa ja sigui premiant el teu talent a través de beques, mitjançant ajudes d'entitats dedicades al foment de l'educació o amb acords de col·laboració amb entitats financeres.

Ajuts i descomptes

Finançament

Simulador de finançament

Consulta els nostre simulador per a financiar els teus estudis i rebre resposta en menys de 24h.

Anar al simulador

Entitats col·laboradores

A més, la UPF Barcelona School of Management col·labora amb entitats bancàries que concedeixen als nostres participants unes condicions de préstecs favorables que pots consultar en els següents enllaços.

Tingues present que per tenir accés a aquests préstecs, has de disposar d'un NIE si no ets Ciutadà Europeu. Des de la UPF Barcelona School of Management recomanem que també consultis els organismes financers del teu lloc de procedencia o altres possibilitats de finançament a través d'organismes internacionals.

A més, pots consultar l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de Catalunya (AGAUR), que ofereix préstecs per a estudiants universitaris amb residència fiscal a Catalunya mitjançant el programa PREPOST.

close
Sol·licitud d’admissió
Estàs sol·licitant admissió al programa:
Postgrau en Gestió i Direcció d'Empreses
Modalitat: Presencial&Live
Idioma: Castellà
Preu: 6700
Import de drets d'admissió: 120
Descomptarem aquest import del total de la matrícula si s'accepta la teva candidatura. Si en canvi és denegada, t'ho reemborsarem.
0/3

Postgrau en Direcció d'Empreses