Màster Universitari en Mercats Financers

Requisits d'admissió

 • Titulats superiors universitaris o graduats superiors en ADE, Economia, Dret o diplomatura en Empresarials.
 • Els estudiants amb diplomatura en Empresarials hauran de disposar obligatòriament de tres anys com a mínim d'experiència professional en l'àmbit de les finances.
 • Tots aquells graduats o llicenciats de fora de l'àmbit de la gestió empresarial hauran de disposar de manera imprescindible, d'una experiència de mínim tres anys en l'àmbit de la gestió administrativa del negoci.
 • Aquells participants que no tinguin l'espanyol com una de les seves llengües maternes o que no l'hagin tingut com a llengua vehicular en els seus estudis de formació, hauran d'acreditar la possessió com a mínim d'un nivell B2 d'espanyol (Marc Europeu Comú de Referència) acreditat per una institució certificada, així com superar amb fluïdesa, en els casos en els quals sigui necessari, l'entrevista personal amb la direcció acadèmica. En cas de no mostrar fluïdesa en la comprensió oral, es podran sol·licitar certificacions o proves addicionals que permetin un seguiment adequat i suficient de les sessions.
 • Es necessari presentar dues cartes de recomanació (acadèmiques o professionals) per poder accedir al procés d'admissió.

Procés d'admissió i matriculació

Per sol·licitar l’admissió a aquest programa, l’alumne haurà de llegir i acceptar les Condicions Generals de Contractació, un cop iniciï la sol·licitud d’admissió a través del següent formulari

 1. Sol·licitud d'admissió

  • Les sol·licituds d'admissió s'avaluaran seguint el calendari de rondes d'admissió que trobareu a continuació. Consulteu la data d'inici del curs per presentar la vostra sol·licitud d'admissió amb antelació:

1

05/11/2019

del 18 al 22 de novembre 2019

04/12/2019

2

03/12/2019

del 16 al 20 de desembre 2019

30/12/2019

3

14/01/2020

del 27 de gener al 31 de gener 2020

12/02/2020

4

18/02/2020

del 02 al 06 de març 2020

20/03/2020

5

17/03/2020

del 30 de març al 03 d'abril 2020

17/04/2020

6

21/04/2020

del 04 al 08 de maig 2020

22/05/2020

7

19/05/2020

del 08 al 12 de juny 2020

26/06/2020

8

16/06/2020

del 29 de juny al 03 de juliol 2020

16/07/2020

9

07/07/2020

del 20 al 24 de juliol 2020

31/07/2020

10

20/07/2020

del 27 al 31 de juliol 2020

07/08/2020

11

02/09/2020

del 14 al 18 de setembre 2020

29/09/2020

12

15/09/2020

del 28 de setembre al 02 d'octubre 2020

09/10/2020

13

06/10/2020

del 19 al 23 d'octubre 2020

03/11/2020

  • Les rondes d'admissió no seran aplicables si el programa ja ha començat
  • Les sol·licituds d'admissió rebudes un cop finalitzada una ronda es desplaçaran a la següent
  • Les rondes d'admissió estan subjectes a la disponibilitat de places
  • Si el programa s'inicia abans de la següent ronda d'admissió, la teva candidatura serà avaluada tan bon punt presentis els documents requerits
  • Si el programa s'inicia abans de la data límit de reserva de plaça, el pagament total s'haurà de fer abans de l'inici del programa

   

   • Omple el formulari d'admissió online.
   • Abona 120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quantitat es deduirà de l'import de la matrícula si ets admès i se't retornarà en cas que no ho siguis.
   • Prepara la documentació necessària perquè el Comitè d'Admissions pugui valorar la teva adequació al programa. Podràs lliurar-la a través d'una plataforma online a la qual et donarem accés al cap de 24 a 48 hores mitjançant un correu electrònic:
    • Currículum
    • Dues cartes de recomanació (acadèmiques i/o professionals)
    • Fotografia .jpg de mida carnet
    • Carta o vídeo de presentació
    • Títol universitari o del resguard conforme s'han pagat els drets d'expedició de títol (només s'acceptaran a partir de l'any 2008)
    • Expedient acadèmic. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).
    • DNI o passaport
    • Document de veracitat documental, degudament signat
  • Admissió

   • El Comitè d'Admissions seleccionarà els candidats mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
   • Es notificarà per escrit la resolució de l'admissió
  • Matriculació

   • Realitza el pagament de la reserva de plaça (25% de la matrícula) en la data indicada a la carta d'admissió, requisit indispensable per tal d'assegurar-te la plaça al programa. Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és el {1530}.
   • Presenta la documentació original següent abans de l'inici de les classes:
    • Fotocòpia del títol universitari compulsat i/o legalitzat
    • Fotocòpia de l'expedient acadèmic compulsat i/o legalitzat. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).

    Si la teva titulació ha estat expedida per una universitat de fora d'Espanya, hauràs de tenir en compte, a més, les indicacions per a estudiants internacionals.

   • Formalitza l'import restant de la matrícula fins a dues setmanes abans que comencin les classes.
  .