Màster Universitari Online en Negocis Internacionals

Metodologia

El model de treball combina diferents metodologies docents:

  • Treball a través d'intranet (online), a partir de l'estudi de materials docents, pràctiques virtuals, fòrums i debat, i exercicis d'autoavaluació per a cadascuna de les assignatures.
  • Tutorització i resolució individualitzada de qüestions a través de la intranet (online).

Avaluació

El model pedagògic emprat es basa en la proactivitat. Es tracta que cada participant desenvolupi els coneixements, les habilitats i aptituds per avançar amb èxit en l'empresa internacional.

Així, el participant es converteix en l'element actiu del procés d'aprenentatge, de manera que, en finalitzar el curs, ha de ser capaç de resoldre tasques i problemes amb independència i flexibilitat dins de l'estructura organitzativa proposada.

Els mòduls combinen lectures i exercicis d'avaluació online. Durant el període lectiu del programa, els participants comptaran amb la supervisió i el suport docent dels tutors dels mòduls. Els tutors del programa els orientaran en l'estudi, els proporcionaran els criteris necessaris per trobar, seleccionar i analitzar informació, resoldran les consultes, faran el seguiment personalitzat de cada participant, l'avaluaran i mantindran viu el diàleg.

Els criteris d'avaluació emprats en el curs segueixen les directrius de la Joint Quality Initiative que, per a l'obtenció d'un títol de màster, aconsellen valorar la capacitat de cada participant quant a:

  • l'adquisició de nous coneixements,
  • la capacitat d'integració de conceptes i coneixements complexos per formular judicis amb informació completa i
  • la comunicació de les conclusions pròpies i la demostració de les habilitats suficients per continuar aprenent de forma autodidacta.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos online de la UPF Barcelona School of Management s'adrecen a professionals que prefereixen un treball basat 100% en la comunicació virtual, sense assistència a sessions presencials. Aquest tipus d'aprenentatge requereix la participació activa de l'estudiant a través d'una àmplia diversitat de recursos online (documentació, bibliografia, eines 2.0, vídeos i aplicacions interactives, etc.) que faciliten l'aprenentatge, l'execució de les activitats pràctiques i l'adquisició de competències clau.

.