Estratègia i governança de la ciberseguretat

Metodologia

El curs s’estructura en quatre jornades en les quals, mitjançant una metodologia de treball per projectes, els participants formaran part de la Comissió de Ciberseguretat d’una entitat i viuran directament tots els processos, serveis,  subministraments i estratègies que s’han d’afrontar per mantenir el control de la ciberseguretat.

Durant el curs, els participants s’exposaran, mitjançant simulacres, a les incidències en ciberseguretat que es pateixen en els entorns reals.

.