Aprendre a la BSM

EL NOSTRE MODEL EDUCATIU

La UPF Barcelona School of Management té la missió de formar professionals que vulguin trobar el seu propi camí amb talent, coneixement i esforç. Professionals àgils i flexibles per a una societat canviant que puguin prendre decisions basades en l'anàlisi de dades i que alhora siguin capaços de considerar el seu entorn amb sensibilitat i amb una mirada humanista. Professionals que desitgin influir en la societat, cooperant-hi amb mirades diferents i compartint projectes en comú. Professionals que es comprometen a fer per transformar-se en agents del canvi i participar del progrés social.

Des del 2014 la UPF Barcelona School of Management ha estès als seus programes formatius un nou model educatiu que doni resposta a aquesta missió. Un model d'aprenentatge orientat a un projecte personalitzat, amb un enfocament interdisciplinari, que s'adapta a les necessitats professionals actuals, pràctic i col·laboratiu. Una proposta formativa que reorienta la manera de formar els estudiants i professionals.

La UPF Barcelona School of Management és una escola de management que entén el management com la capacitat de fer realitat les idees, els projectes i fins i tot els somnis des de qualsevol àrea de coneixement i sector professional. I més enllà dels coneixements de cada especialitat, el model educatiu de la UPF Barcelona School of Management treballa també per fer créixer les habilitats i les competències dels estudiants, allò que els fa diferents, que els fa únics en un entorn professional.

Aquesta personalització forma part del model docent de la UPF Barcelona School of Management i permet que cada professional pugui trobar la millor versió de si mateix per transformar-se i transformar el seu entorn.

Com s'articula el model educatiu UPF Barcelona School of Management

  • Per mitjà dels projectes dels estudiants com a punt de partida i eix vertebrador de l'aprenentatge.
  • Amb el treball en la resolució de problemes i reptes reals per tal que l'estudiant obtingui un coneixement ampli i profund de la complexa realitat professional del seu sector.
  • Amb l'acompanyament personalitzat d'un mentor que acompanyarà i guiarà l'estudiant en la consecució de les metes personals i d'aprenentatge vinculades al seu projecte.
  • Amb la creació d'un entorn d'aprenentatge que fomenta activament l'aprenentatge cooperatiu.
  • La formació es complementa amb un enfocament transversal i interdisciplinari per mitjà d'assignatures comunes en tots els programes, com ara l'evidence-based management, l'storytelling, el desenvolupament sostenible o el project management. Assignatures que permeten als estudiants l'adquisició d'eines imprescindibles per al desenvolupament professional en un entorn d'alta complexitat com l'actual. La presa de decisions, el pensament crític, la capacitat comunicativa o la creativitat es treballen transversalment, fet que afavoreix el contacte i la col·laboració amb estudiants d'altres programes de la UPF Barcelona School of Management.
  • L'ús de metodologies actives com l'aprenentatge basat en projectes i problemes, el flipped learning, el design thinking o la gamificació faciliten als estudiants el fet d'activar i posar en joc els coneixements, les habilitats personals i les competències professionals pròpies.
  • El desenvolupament de competències comunicatives té un paper central en el model educatiu de la UPF Barcelona School of Management i en el desenvolupament professional dels estudiants de l'escola. El Laboratori de Comunicació CCLab posa a la disposició de tots els estudiants un ampli ventall de recursos i d'activitats, moltes de les quals estan integrades en els programes acadèmics, que permeten treballar les competències de comunicació d'una manera pràctica, personalitzada i d'acord amb les bases científiques.
.