Informació per a:

 • Màsters
 • Postgraus
 • Cursos
 • Professorat i recerca
 • Coneix la UPF-BSM

La UPF-BSM obté l'acreditació institucional AQU que avala la qualitat formativa de tots els seus títols universitaris

29 Junio - 2020
 • Només deu centres de formació compten a Catalunya amb aquesta acreditació institucional

La UPF Barcelona School of Management ha obtingut l'Acreditació Institucional per part de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), convertint-se així en un dels primers centres a aconseguir aquest important reconeixement. Actualment només 10 centres a Catalunya gaudeixen d'aquesta acreditació institucional dels 170 que podrien optar-hi. L'obtenció d'aquest reconeixement permetrà a la UPF-BSM l'acreditació, per un període de cinc anys renovables, de tots els títols universitaris oficials que imparteix.

'Nosaltres ja comptàvem amb 12 programes acreditats per AQU però aquesta acreditació institucional certifica ara a tot el centre i reconeix la qualitat del nostre model educatiu, estratègia, procediments, serveis i formació. És, per tant, una fita important que demostra l'esforç de tota l'escola per millorar i oferir als nostres estudiants programes i serveis de màxima qualitat', apunta el degà de l'escola, Oriol Amat.

La UPF-BSM compta amb 15 titulacions universitàries que figuren en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT) gestionat pel Ministeri d'Educació d'Espanya, per tant, amb el reconeixement en el context europeu. La inclusió de la UPF-BSM en el registre de centres acreditats institucionalment és una garantia més de la qualitat de la docència de centre.

Alt nivell de satisfacció dels estudis

Els punts forts reconeguts per AQU Catalunya en els diferents programes acreditats i en el procés de certificació de el Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de la UPF-BSM han estat els següents:

 • L'existència d'una cultura de la qualitat i millora contínua compartida i consolidada. Es considera que el SGIQ és molt eficaç; en particular es destaca la transparència dels processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació de la titulació i la seva contínua actualització.
 • La innovació docent constitueix un element diferencial de la UPF-BSM amb una unitat de suport a la innovació molt compromesa.
 • Els graus de satisfacció en els diferents programes són molt alts.
 • Les taxes d'inserció laboral dels titulats són molt positives i el funcionament de el Servei de Carreres Professionals és òptim.
 • El TFM i les tutories de seguiment, per ser un element diferencial i integrador amb la missió del Centre.
 • Les instal·lacions de la UPF-BSM es consideren excel·lents per la seva modularitat i funcionalitat.

L'experiència dels estudiants és un dels indicadors clau de l'activitat de l'escola i per això es realitzen periòdicament enquestes de satisfacció. El grau de recomanació dels estudiants al finalitzar el programa és del 92%.

NEWSLETTER UPF-BSM
Subscriu-te per a rebre les nostres notícies en el correu electrònic