Advanced Management Program

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Pots descarregar el Pla d'Estudis complet aquí.

Mòdul 1 – Entorn i Estratègia
8 jornades (4 jornades de dia complet presencials i 4 mitges jornades en remot)  

Entorn econòmic i social post Covid

 • Economia i societat. Crítica al sistema capitalista; sostenibilitat i creixement
 • Geopolítica, mercats i comerç internacional

Estratègia en entorn de xocs exògens

 • Detecció i avaluació de símptomes de xocs. Anàlisi de bones pràctques
 • Disrupció i adaptació a nous models de negoci: preparar l'organització

Gestió de la producció: energia i sostenibilitat

 • Creació d'un negoci sostenible en un món sostenible
 • Factors clau per a la gestió sostenible. Energia i eficiència energètica

Transformació digital i canvi

 • Digitalització com a resposta d'aportació de valor al mercat
 • Les transformacions internes: gestió dels processos de canvi en la digitalització

Mòdulo 2 – Habilitats Directives i Lideratge
8 jornades (4 jornades de dia complet presencials i 4 mitges jornades en remot) 

Lideratge transformador

 • Lideratge transformador i lideratge autèntic
 • Impacte del meu estil de lideratge. Transformar als equips

Organitzacions transformadores

 • Strategic Thinking
 • Gestió del canvi de cultura i Change Management

Liderar el canvi en l'era digital

 • Gestió de la comunicació digital
 • Lideratge en xarxa i gestió d'equips remots

Eines del lideratge transformador

 • La intel·ligència emocional
 • Autolideratge

Focused Short Programs Opcionals (1 per cada Mòdul)

La UPF-BSM ha preparat un portafoli de programes enfocats a l'especialització en un tema concret de Management d'actualitat i de la mà d'un expert. Dins de cada Mòdulo el participant podrà complementar el Mòdul amb un curs del seu interés entre l'oferta dels Focused Programs (compatibles per horaris amb l'Advanced Management Program):

(Nota: Les matèries optatives ofertes poden variar en funció de la demanda i la disponibilitat del professorat)

Titulació acadèmica

Un cop superat el programa, els participants obtindran les titulacions corresponents al Mòdul o als Mòdulos que hagin realitzat:

.