Advanced Management Program

Metodologia

Advanced Management Program

En cada jornada presencial es treballaran 2 temes: un pel matí i un altre per la tarda.

Al final de cada tema el professor proposarà material de treball per completar la sessió.

Aquest material serà treballat passats 15 dies, en una mitja jornada en línia.

ESTRUCTURA JORNADA PRESENCIAL

10-11:30h Introducció al tema 1 per part del professor
12-12:45h Taller en el que els participants treballen la problemàtica aplicada a l'empresa
12:45-13:30h Conclusions del taller i exposició d'un cas d'aplicació en una organització
  DINAR
SOBRETAULA: convidat que abordarà la problemàtica des d'una perspectiva científica diferent i relacionable
15-16:30h Introducció al tema 2 per part del professor
17-17:45h Taller en el que els participants treballen la problemàtica aplicada a l'empresa
17:45-18:30h Conclusions del taller i exposició d'un cas d'aplicació en una organització

ESTRUCTURA MITJA JORNADA EN REMOT

9:30-10h Introducció al tema 1 per part del professor
10:15-11:30h Discussió dirigida dels casos/lectures treballats pels alumnes
12-12:30h Introducció al tema 2 per part del professor
12:45-14h Discussió dirigida dels casos/lectures treballats pels alumnes

Tutorització i seguiment

Durant el transcurs del programa l' equip de Direcció Acadèmica realitzará un seguiment de l'estudiant per oferir-li recolzament i assegurar la seva correcta evolució.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.