Postgrau Online en Direcció d'Empreses

2 FEB 2022
Sessió informativa
18:00h, Online
Inscriu-t'hi

El Postgrau Online en Direcció d'Empreses t'ajudarà a desenvolupar habilitats de lideratge, comunicació i direcció de persones i a ampliar les competències i coneixements necessaris per interpretar la realitat empresarial i per prendre decisions en un entorn canviant.

 • Direcció d'empresa
 • Lideratge
 • Direcció de persones
Pròxima edició
Inici classes
09 Març, 2022
Fi programa
12 Desembre, 2022
Idioma
Castellà
Modalitat
Online
Crèdits ECTS
35
Preu
5400 €

El Postgrau Online en Direcció d'Empreses t'ofereix una experta i sòlida visió global en màrqueting, finances, comptabilitat, operacions, recursos humans i estratègia d'empresa.

Adreçat a professionals de diferents àrees i titulacions diverses, aquest programa t'ajuda a desenvolupar habilitats de lideratge, comunicació i direcció de persones i a ampliar les competències i coneixements necessaris per interpretar la realitat empresarial i per prendre decisions en un entorn canviant.

El programa inclou, a més, la realització d'un pla d'empresa que et permet posar en pràctica tots els coneixements adquirits.

Per què triar aquest programa

01

Aprèn amb un excel·lent equip docent

Combina el millor professorat del Departament d'Economia i Empresa de la UPF amb directius i professionals de les empreses líders del mercat.

02

Crea un pla d'empresa

Prepara un pla d'empresa al llarg del programa, la millor manera d'aplicar els coneixements adquirits al llarg del curs alhora que desenvolupes les teves habilitats de direcció i cooperació.

03

Adquireix una visió global de l'empresa

Coneix com treballa una organització en el seu conjunt a través d'assignatures pràctiques: repassaràs cadascuna de les àrees funcionals de l'empresa per identificar i desenvolupar les habilitats i coneixements clau.

04

Potencia les teves competències

Millora les teves habilitats per exercir la direcció de persones i influir en la trajectòria de les organitzacions.

A qui està dirigit

El programa s'adreça a professionals, responsables d'àrees funcionals, directius d'empresa, propietaris i gestors de pimes o a aquells que volen avançar en la seva carrera professional en qualsevol organització, sigui quina sigui la seva mida o orientació.

Admissió i matrícula

Pla d'estudis

El Postgrau Online en Direcció d'Empreses té en compte la diversitat d'experiències professionals i la formació de cada participant. El programa està dissenyat per adaptar-se al grau de familiaritat prèvia que tingui cada alumne amb les matèries que s'imparteixen.

Entorn econòmic
 • Introducció a l'economia.
 • Creixement econòmic.
 • Globalització.
 • Variables macroeconòmiques.
 • PIB.
 • Consum.
 • Inversió.
 • Demanda.
 • TI i TC.
 • El paper de l'Estat.
 • Despesa pública. 
 • Ocupació.
 • Fer les preguntes adequades per reposar l'estoc abans d'una data.
Direcció estratègica i gestió de la innovació
 • Concepte i procés d'estratègia d'empresa.
 • Anàlisi competitiva.
 • Anàlisi interna.
 • Cadena de valor.
 • Decisió de la estratègia.
 • Implantació de la estratègia.
 • Gestió de la innovació.
 • Concepte d'innovació.
 • Per què les empreses han d'innovar.
 • Com innovar.
Comptabilitat i Finances per a directius
 • Estats financers.
 • Anàlisi patrimonial i financera.
 • Anàlisi econòmica.
 • Anàlisi de la rentabilitat.
 • Anàlisi del fons de maniobra.
 • Comptabilitat analítica.
 • Tipus i imputació de costos.
 • Gestió estratègica de costos.
 • Confecció i control de pressupostos.
 • Control de gestió.
 • Valoració d'empreses.
 • Matemàtica de les operacions financeres.
 • Avaluació d'inversions: mètodes estadístics i dinàmics.
 • Gestió financera de l'actiu circulant.
 • Aspectes fiscals de les finances.
Direcció de persones i lideratge
 • Desenvolupament de la cultura organitzativa i gestió del canvi.
 • Pla estratègic per a la direcció de persones.
 • Competències corporatives i de filials.
 • Selecció i integració.
 • Avaluació de l'actuació.
 • Compensació i retribució.
 • Formació i desenvolupament de carrera.
Direcció de màrqueting i comunicació
 • Concepte de màrqueting.
 • La funció comercial.
 • La investigació de mercats.
 • Les decisions de producte, de preu, de distribució i de comunicació.
 • Comunicació interna.
 • El pla de màrqueting.
Direcció d'operacions i sistemes d'informació
 • Competir des de l'àrea d'operacions.
 • Les operaciones en empreses de serveis.
 • Gestió del temps i dels materials: planificació de necessitats de materials (MRP), just a temps (JIT), etc.
 • Gestió d'estocs, magatzems i estructura logística.
 • Subcontractació (outsourcing).
 • Gestió de la qualitat: gestió total de la qualitat (TQM), control estadístic del procés (SPC), ISO 9000.
 • Direcció de la tecnologia: cicles i decisions tecnològiques.
 • Tendències en la direcció de les operacions.
Data Analytics per a directius
 • El proceso: generación - captura - procesamiento - análisis
 • Datos estructurados y no estructurados
 • Datos útiles e inútiles
 • Descripción, exploración, inferencia, predicción, debido
 • Visualización de datos
Simulació d'empresa

La seva finalitat és posar-te en contacte amb la presa de decisions empresarials. Decidiràs sobre la trajectòria futura de l'organització i combinaràs els recursos per assolir els seus objectius. També desenvoluparàs habilitats directives i la capacitat de treball en equip.

Activitats complementàries

BSM Inside és un mòdul transversal i interdisciplinari, comú a tots els màsters i postgraus de la UPF Barcelona School of Management, que ha estat concebut per a treballar un conjunt de competències clau per al desenvolupament professional en conjunció amb les necessitats reals de les organitzacions actuals. 

Aquest mòdul s’estén durant tot el curs acadèmic i està format per 3 àmbits de coneixement que constitueixen els signes identitaris de la UPF-BSM: Comunicació, Emprenedoria i Innovació i Benestar Planetari i Humanitats. 

Totes les assignatures del mòdul BSM Inside són 100% online i han estat dissenyades com a assignatures d’autoaprenentatge: des del primer dia de l’assignatura i fins al final del trimestre tindràs disponible a l’eCampus tots els materials didàctics i podràs anar treballant amb el material i les diferents activitats que aquest contingui, al teu ritme, segons la teva disponibilitat i de forma autoorganitzada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Tallers

El paper del directiu i el comportament a l'empresa. L'objectiu d'aquesta matèria és realitzar una primera presa de contacte amb la funció directiva i amb el desenvolupament de les habilitats bàsiques necessàries per dirigir.

 • El rol del directiu i lideratge.
 • Estils de direcció.
 • Anàlisi de problemes i presa de decisions.
 • Conducció de reunions.
 • Negociació i tractament de conflictes.

 

Joc d'empresa: Es porta a terme una simulació amb ajuda de l'ordinador, en la qual grups de participants, actuant com l'equip directiu d'una empresa, adopten decisions en un entorn competitiu durant diversos períodes consecutius.

Comunicació en públic: A través de pràctiques guiades, es milloren aspectes personals clau per a la comunicació efectiva d'idees a públics heterogenis.

Conferències: Sessions de curta durada que tracten temes complementaris d'actualitat candent per al directiu modern: eines de treball, entorn econòmic, habilitats directives i altres.

Titulació que s'obté

Un cop superat el programa, obtindràs el títol de Diploma de Postgrau en Direcció d'Empresa, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Professorat

El Postgrau Online en Direcció d'Empreses compta amb el millor professorat del Departament d'Economia i Empresa de la UPF i amb la participació de directius i professionals de les empreses líders del mercat.

Direcció acadèmica

Xavier Puig Pla

Senior Lecturer BSM

Quico Marin Anglada

Senior Lecturer BSM

Professorat

Llorenç Bagur Femenías

Degà de la UPF Barcelona School of Management
Associate Professor BSM

Gemma Cid Salvador

Lecturer BSM
 

Susana Domingo Pérez

Directora de l'Àrea d'Estratègia i Emprenedoria
Senior Lecturer BSM

Oscar Elvira Benito

Senior Lecturer BSM

Oriol Montanyà Vilalta

Senior Lecturer BSM

Xavier Puig Pla

Senior Lecturer BSM

Joaquín Tena Millán

Academic Director

Lluís Vicent Safont

Senior Lecturer BSM

Josep Maria Raya Vilchez
Carolina Luis Bassa

Senior Lecturer BSM

Marcos Eguiguren Huerta

Rector associat per a projectes estratègics
Senior Lecturer BSM

Metodologia

A la UPF-BSM apostem per una metodologia online flexible, dinàmica i amigable que aplica les millors pràctiques de l'experiència presencial a l'entorn virtual.

L'experiència online de la UPF-BSM es desenvolupa a la plataforma eCampus, que fa servir la tecnologia Moddle per combinar diferents metodologies actives: estudi de materials docents, activitats pràctiques, fòrums de debat i exercicis d'autoavaluació per a cadascuna de les assignatures, sessions en streaming amb experts, tutories i resolució individualitzada de qüestions.

El nostre propòsit és que puguis compaginar els teus estudis superiors amb el teu estil de vida i que aprofitis al màxim el temps de què disposis per formar-te. Per això tindràs accés 24/7 a l'entorn virtual perquè puguis organitzar els teus moments d'estudi sense horaris i al teu ritme.

Per facilitar-te la gestió del dia a dia i l'assoliment dels teus objectius acadèmics, el programa s'estructura en unitats didàctiques amb les que adquiriràs competències instrumentals, actitudinals i conceptuals. Tindràs disponible a cadascuna d'elles una barra de progrés que t'indicarà l'estat de finalització de les tasques i un període de recuperació en cas que necessitis més temps per completar-les.

01.

Materials docents interactius

Materials i formats diversos faran la teva experiència més motivadora: vídeos, estudi de casos, mapes de continguts i recursos descarregables. Dissenyats i actualitzats periòdicament per professionals i experts en la matèria, posen al teu abast els últims coneixements, habilitats i eines per fer un salt en la teva carrera.

02.

Aprenentatge actiu i col·laboratiu

La participació i la discussió amb els companys i professors són essencials per al procés d'aprenentatge col·laboratiu. Et facilitarem diverses eines com ara el Fòrum de Discussió, on podràs proposar nous temes de debat, comentar i respondre plantejaments presentats pel professor o donar resposta a comentaris interessants.

03.

Sessions en streaming amb experts

A través de sessions per videoconferència amb el professor expert o convidats especials, podràs consultar dubtes, discutir sobre els teus aprenentatges i connectar en temps real com si fóssiu tots al mateix lloc. Per assegurar la flexibilitat de la formació, enregistrem les sessions perquè puguis consultar-les si no t'has pogut connectar.

04.

Acompanyament personalitzat

Comptaràs amb el suport del tutor expert que t'orientarà al llarg de cada unitat didàctica; l'acompanyament del coordinador i el gestor de programes en el lliurament d'activitats, qualificacions, gestió de tràmits o accés a serveis i també la guia de l'assessor de carreres per la millora de la teva marca personal i la recerca d'oportunitats professionals.

05.

Mentor

Al llarg de la realització del programa desenvoluparàs el teu Treball Final de Postgrau i, per això, se t'assignarà un mentor expert en la temàtica que s'encarregarà d'assessorar-te i supervisar-ne el desenvolupament fins a la presentació i defensa final.

Avaluació

Les activitats i les dates d'avaluació de cadascuna de les assignatures del programa es detallaran a l'inici d'aquestes. 

Les proves avaluatives del programa s'establiran i corregiran sota els criteris de qualitat exigits en tots els programes de la UPF-BSM, que garanteixen el seu valor acadèmic i reconeixement.

L'avaluació del programa es realitzarà online sobre la base de:

 • Resolució de casos pràctics orientats a la realitat empresarial.
 • Proves de coneixements per a cada assignatura.
 • Participació proactiva en fòrums i debats.
 • Realització i presentació d'un Treball Final de Postgrau.

Eines

El procés d'aprenentatge online es caracteritza per la seva flexibilitat, ja que, en l'entorn virtual d'aprenentatge, l'estructura del calendari lectiu i la diversitat de recursos multimèdia que es posen a disposició de l'estudiant permeten adquirir coneixements de manera autoregulada.

L'acompanyament del professorat i la interacció amb els companys es realitza fent ús d'una àmplia diversitat de canals de comunicació que faciliten la proximitat i el diàleg didàctic. 

 

Sortides professionals

El programa t'ajudarà a adquirir els coneixements i les competències per interpretar la realitat empresarial i prendre decisions en llocs de direcció de l'empresa. També ajuda a entrenar els participants per contribuir a la creació de valor en les organitzacions.

Perfil dels estudiants

El Postgrau Online en Direcció d'Empreses s'adreça a gerents, adjunts a direcció, directius o propietaris de pimes, directius d'àrees funcionals o a aquells que volen avançar en la seva carrera professional en una organització, sigui quina sigui la seva mida o orientació.

32

Mitjana d'edat

32%

Estudiants internacionals

24%

Formació en Comptabilitat i Finances

20%

Formació en ADE i Economia

16%

Formació en Dret

Sortides professionals

El programa et prepara per assumir funcions de gerència, direcció o direcció d'àrea funcional en una empresa. També està orientat a desenvolupar els coneixements i habilitats necessaris per gestionar amb èxit una pime.


 • Emprenedor.
 • Assessor o consultor de creació d'empreses.
 • Responsable comercial.
 • Responsable de planificació estratègica.
 • Adjunt de direcció.
 • Analista de mercats.

Admissió i matrícula

El nostre procés d'admissió consisteix en una avaluació rigorosa de cada candidatura per preservar la qualitat del grup, així com la formació, l'experiència i la capacitat de treball de tots els alumnes.

Qui hi pot aplicar?

Cal ser titulat superior universitari o graduat superior amb títol propi d'universitat.

Igualment podran accedir al procés de selecció altres futurs participants sense la titulació universitària requerida en virtut dels seus mèrits acadèmics, professionals i del lloc de treball que ocupin. 

Aquells participants que no tinguin l'espanyol com a una de les seves llengües maternes o que no l'hagin tingut com a llengua vehicular en els seus estudis de formació, hauran d'acreditar la possessió de, com a mínim, un nivell B2 d'espanyol (Marc europeu comú de referència per a les llengües). També hauran de superar amb fluidesa, en els casos que sigui necessària, l'entrevista personal amb la direcció acadèmica.

Com aplicar?

Per sol·licitar l'admissió a aquest programa, l'alumne haurà de llegir i acceptar les Condicions Generals de Contractació, un cop iniciï la sol·licitud d'admissió a través del següent formulari.

Sol·licitud d'admissió

Completa la teva candidatura en alguna de les següents rondes d'admissió:

RondaData límit sol·licitud d'admissióData límit resolució
110/11/202125/11/2021
201/12/202116/12/2021
316/12/202131/12/2021
412/01/202227/01/2022
502/02/202217/02/2022
623/02/202210/03/2022
716/03/202231/03/2022
806/04/202228/04/2022
927/04/202212/05/2022
1018/05/202202/06/2022
1108/06/202223/06/2022
1222/06/202207/07/2022
1306/07/202221/07/2022
1419/07/202229/07/2022
1501/09/202216/09/2022
1614/09/202230/09/2022
1705/10/202220/10/2022
1819/10/202203/11/2022

Es valoraran les sol·licituds d'admissió en el moment en què es completin els següents passos:

 • Omple el formulari d'admissió online.
 • Abona 120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quantitat es retornarà si la candidatura és denegada.
 • Envia la següent documentació a través de la plataforma online e-secretaria a la qual et donarem accés:
  • Carta o vídeo de presentació
  • Currículum
  • Títol universitari o del resguard conforme s'han abonat els drets d' expedició de títol (únicament s'acceptaran resguards emesos en els darrers cinc anys). Si estàs cursant el teu últim any de titulació, per l'admissió hauràs d' enviar-nos l' expedient acadèmic el més actualitzat possible.
  • Expedient acadèmic. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).
  • DNI o passaport
  • Fotografia .jpg de mida carnet

En determinats casos pot ser que et demanem documentació addicional.
L'aplicació queda subjecta a la disponibilitat de places.

 

Admissió

 • El Comitè d'Admissions seleccionarà els candidats mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
 • Es notificarà per escrit la resolució de l'admissió.

Matriculació

 • S'haurà de formalitzar la matrícula en els 15 dies posteriors a l'admissió.
 • Un cop rebuda la carta d'acceptació al programa i abans de l'inici de l'activitat acadèmica hauràs de presentar la següent documentació original:
  • Fotocòpia del títol universitari compulsat i/o legalitzat
 • Si la teva titulació ha estat expedida per una universitat de fora d'Espanya, hauràs de tenir en compte, les indicacions per a estudiants internacionals
 • Per garantir la plaça és imprescindible realitzar el pagament de la reserva de plaça i formalitzar la matrícula.
 • Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és el 2293.
 • Formalitza l'import restant de la matrícula fins a dues setmanes abans que comencin les classes.

Beques, ajudes i finançament

Beques

La UPF Barcelona School of Management posa a la teva disposició diferents vies de finançament perquè puguis cursar qualsevol dels nostres programes sense preocupacions. Et brindem l'oportunitat de finançar part del teu programa ja sigui premiant el teu talent a través de beques, mitjançant ajudes d'entitats dedicades al foment de l'educació o amb acords de col·laboració amb entitats financeres.

Ajuts i descomptes

Finançament

Simulador de finançament

Consulta els nostre simulador per a financiar els teus estudis i rebre resposta en menys de 24h.

Anar al simulador

Entitats col·laboradores

A més, la UPF Barcelona School of Management col·labora amb entitats bancàries que concedeixen als nostres participants unes condicions de préstecs favorables que pots consultar en els següents enllaços.

Tingues present que per tenir accés a aquests préstecs, has de disposar d'un NIE si no ets Ciutadà Europeu. Des de la UPF Barcelona School of Management recomanem que també consultis els organismes financers del teu lloc de procedencia o altres possibilitats de finançament a través d'organismes internacionals.

A més, pots consultar l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de Catalunya (AGAUR), que ofereix préstecs per a estudiants universitaris amb residència fiscal a Catalunya mitjançant el programa PREPOST.

close
Sol·licitud d’admissió
Estàs sol·licitant admissió al programa:
Postgrau Online en Gestió i Direcció d'Empreses
Modalitat: Distancia
Idioma: Castellà
Preu: 5400
Import de drets d'admissió: 120
Descomptarem aquest import del total de la matrícula si s'accepta la teva candidatura. Si en canvi és denegada, t'ho reemborsarem.
0/3

Postgrau Online en Direcció d'Empreses