Màster Universitari en Mercats Financers

Sortides professionals

Algunes de les sortides professionals del Màster Universitari en Mercats Financers poden ser:

AGÈNCIES I SOCIETATS DE CARTERES:

 • Gestor de carteres
 • Analista de riscos
 • Back office
 • Departament d'estudis
 • Broker

ENTITATS FINANCERES:

 • Gestors de banca personal
 • Gestors de banca privada
 • Oficina bancària
 • Departament de riscos
 • Liquidació i compensació d'operacions

ALTRES ENTITATS:

 • Financial Planning
 • Family office
 • Corporate finance
 • Capital risc
 • Empreses asseguradores

Participants d'anys anteriors estan en els següents càrrecs:

 • Analista de renta variable.
 • Tresoreria bancària.
 • Gestor de Banca Privada.
 • Gestor de Banca Personal.
 • Analista de riscos.
 • Consultor d'actius de renta fixa.
 • Gestor d'Institucions d'Inversió Col·lectiva.
 • Ajudant en departament econòmic del Banc Mundial.
 • Director d'oficina bancària.
 • Director d'EAFI.
 • Direcció de creació de productes estructurats.
 • Analista de fons d'inversió.

L'experiència dels estudiants

Usamah Al-Hamad
Edició: 2018

"Em dic Usamah Al-Hamad i sóc d'Arabia Saudí.

Durant els últims anys, l'evolució de l'economia global ha provocat la aparició de nous productes i mercats alhora que generava canvis substancials en les tècniques, funcions i objectius empresarials. Els professionals financers disposen, ara més que mai, de les habilitats necessàries per crear valor, destinar i distribuir recursos econòmics amb gran eficàcia. El Màster en Mercats Financers m'ha ensenyat a processar aquests canvis econòmics anticipadament per garantir en tot moment la solvència econòmica de les organitzacions.

Els meus objectius s'han vist complerts amb escreix. Durant el màster, he après a prendre les millors decisions en un context econòmic i financer tan canviant com el d'avui; he conegut com fer un diagnòstic financer amb profunditat i he après a reconèixer les idiosincràsies i processos adequats per desenvolupar plans financers. Així mateix, el màster m'ha permès entendre la situació exacta dels mercats financers i m'ha donat eines per anticipar potencials necessitats econòmiques.

A més, les pràctiques que he realitzat en els projectes de governança corporativa i de Product Market Competition de l'àrea de Doctorat del Departament d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra, m'han ajudat a completar la meva experiència acadèmica, reafirmant, així, la consecució dels objectius del màster.

Moltes gràcies per la vostra gran feina, la vostra contribució marca la diferència!"

.